Diğer

Solunum Yolu Enfeksiyonlarinda Antibiyotik Kullanimi ve Ebeveynlerin Tutumu - POSTER: 10

  • Zafer Kurugöl
  • Levent Midyat
  • Gülgün Asar

J Curr Pediatr 2007;5(1):-

Son yillarda antibiyotik kullaniminin artis göstermesi, antibiyotige dirençli bakterilerin giderek yayginlasmasina neden olmaktadir. Çocukluk yas grubu, antibiyotik tüketiminin daha sik oldugu ve gereksiz antibiyotik kullaniminin azaltilmasi yönündeki çalismalarin yogun olarak sürdürüldügü bir süreçtir. Bu çalismada, Izmir ilinde Eylül-Aralik 2006 tarihleri arasinda çesitli saglik kurumlarinda solunum yolu enfeksiyonu tanisi alan çocuklarda antibiyotik kullanma oranlari ve antibiyotik kullanimi konusunda ebeveynlerin tutumlari incelendi. Ege Üniversitesi Tip Fakültesi Pediatri Poliklinigine basvuran hastalarin kayitlari degerlendirildi ve çocugun bakimiyla ilgilenen bireylerle 33 sorudan olusan bir anket çalismasi yapildi. Çalismada incelenen 52.0 ay idi. Çalisma: 314 çocugun %45.9u kiz, %54.1i erkek, ortalama yasi 84.3 kapsamindaki dört aylik dönemde solunum yolu enfeksiyonu geçirme nedeniyle 1.1 kez olarak bulundu. Tonsillit tanisi_antibiyotik kullanma sikligi 1.44 alan çocuklarda %96.3, otitte %92, sinüzitte %98.2, pnömonide %100, viral SYElarda % 6.4, larenjitte %66 antibiyotik kullanildigi saptandi. Antibiyotik kullananlarin %99u doktor verdigi için, %0.3ü kendi istedigi için, %0.7si ise kendisi alarak kullanmisti. En sik reçetelenen antibiyotik amoksisilin-klavulonat (%45.9) idi, daha sonra sirasiyla %17.2 ikinci kusak sefalosporin, %11.5 makrolid, %6.8 oral penisilin, %6.8 SAM, %4 amoksisilin, %3.5 üçüncü kusak sefalosporin, %1.5 ampisilin, %1.1 depo penisilin, %0.9 1.kusak sefalosporin ve %0.4 kinolon kullanildigi saptandi. Antibiyotik kullaniminda genellikle oral yolun (%96.6) tercih edildigi görüldü. Ebeveynlerin 10u doktora antibiyotik yazmasi için baski yaptigini, 43ü bazen kendi kendine antibiyotik kullandigini, 44ü antibiyotik yazmayan doktordan tatmin olmadigini ifade etti. Ebeveynlerin antibiyotik kullanirken baslica çekincelerinin yan etki gelisebilmesi oldugu, ayrica alerjik reaksiyon, direnç gelisme olasiligi ve maliyetin de antibiyotik kullaniminda aileleri tedirgin ettigi saptandi. Sonuç olarak, ailelerin büyük çogunlugu antibiyotikleri doktor önerisi ile kullanmaktadir. Gelisigüzel antibiyotik kullaniminin neden oldugu antibiyotik direncini, ekonomik kayiplari önlemek ve yan etkilerden kaçinmak için, çocuk yas grubunda dogru antibiyotik kullanimini saglamak amaciyla öncelikle meslek içi egitimler yapilmalidir.