Derleme

Sosyal Medyada Çocuk Hakkı İhlali: Sharenting

10.4274/jcp.2018.0038

  • Sevim ÇİMKE
  • Dilek Yıldırım Gürkan
  • Sevinç Polat

J Curr Pediatr 2018;16(2):261-267

Son yıllarda ebeveynler arasında sosyal medya kullanımı hızlı bir şekilde artmıştır. Çocuklar henüz adım atmaya başlamadan çok daha önce ebeveynlerinin sosyal medya paylaşımları aracılığı ile dijital ayak izlerine sahip olmaktadır. Hızlı bir şekilde artan bu ebeveyn paylaşımları ‘parenting’ ve ‘share’ kelimelerinden türetilmiş ‘sharenting’ kavramının literatüre girmesine neden olmuştur. Sosyal medya, ebeveynlere bir takım faydalar sağlamakla birlikte, bilinçsizce yapılan paylaşımlar, çocuklarını yetişkinliğe kadar takip edecek zararlara sebep olabilmektedir. Ebeveynler farkında olmadan çocuklarının mahremiyet, unutulma hakkını ihmal etmekte ve bunun başkaları tarafından istismar edilmesine aracı olabilmektedir. Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili yaptıkları paylaşımların etkilerini fark etmelerini sağlayacak ve sosyal medyanın sağlıklı kullanımında onlara yardımcı olacak az sayıda araştırma ve kaynak bulunmaktadır. Bu derlemenin amacı, bu konuyla ilgili olası yasal çözümleri keşfetmek, ebeveynler ve diğer paylaşımcılar için çocuklar hakkında paylaşım yaparken göz önüne alacakları çocuk merkezli, halk sağlığı temelli önerileri sunmak, çocuğun haklarını korurken aynı zamanda da ebeveynin ifade etme özgürlüğünü sınırlamaksızın sosyal medya kullanımını sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Ebeveyn, Çocuk Hakkı, Sharenting