Olgu Sunumu

Streptococcus Pneumonia'ya Bagli Purpura Fulminans: Olgu Sunumu ve Literatür Özeti - Poster 21

  • Necati Balamtekin
  • Mustafa Gülgün
  • Duygu Hacihamdioglu
  • Ahmet Emin Kürekçi

J Curr Pediatr 2006;4(1):-