Diğer

Tekrarlayan Menenjitli Olgularimiz - Poster 16

  • Mustafa K. Hacimustafaoglu
  • Tuna Demirbas

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Tekrarlayan menenjit nadir olarak görülen ancak predispozan faktörlerin arastirilmasini gerektiren ciddi bir enfeksiyondur. Bu çalismada klinigimize tekrarlayan menenjit tanisiyla sevk edilen olgularin klinik bulgulari ve predispozan faktörlerin varligi degerlendirildi. Olgularin 5i (%84) erkek, 1i (%16) kiz, ortalama yas 8.2+2.9 yil ( range 3-11 yas) idi. Basvuru yakinmasi olarak ates, kusma ve basagrisi %84 olguda, %16 olgu da ise kusma ve konvulziyon vardi. Klinik olarak ates yüksekligi ve ense sertligi olgularin tamaminda saptandi. BOSincelemesinde ortalama hücre sayisi: 1086±430/mm3 (540-1500/mm3), glukoz: 28.7±8.8 mg/dl (20-44 mg/dl), protein: 112±48 mg/dl (81-180 mg/dl) idi. Basvurudan önce ortalama menenjit atak sayisi 3.3±1.3 (2-5) idi. Olgularin %84ünde BOS kültüründe üreme oldu ( %50 S.pnemoniae, %16 S.aureus, %16 S.epidermidis). Kraniyal görüntüleme tetkiklerinde; epidermiod kist ve dermal sinus trakti 2 olguda, kafa travmasina sekonder kemik fraktürü ve dura defekti 2 olguda saptandi, antibiyoterapi sonrasi olgulara cerrahi operasyon uygulandi. Tüm olgularin immun tetkikleri normal bulundu. Izlemde menenjit tekrari gözlenmedi.