Olgu Sunumu

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks Ile Basvuran Akciger Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

  • Solmaz Çelebi
  • Sahin Erdöl
  • Mustafa K. Hacimustafaoglu
  • Kenan Istanbullu
  • Erdogan Soyuçen

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Onyedi yasinda erkek hasta, gögüs agrisi ve solunum sikintisi yakinmasi ile çocuk acil poliklinigine basvurdu. Özgeçmisinde 1-1.5 yildir, günde 5-6 tane sigara içme öyküsü vardi. Soy geçmisinde bir yil önce 20 yasindaki abisinin tüberküloz tanisiyla Balikesir Devlet hastanesinde yatarak 32 gün tedavi aldigi ve tedavisinin 9 aydir devam ettigi ögrenildi. O dönemde tüberküloz yönünden yapilan tarama testlerinin normal oldugu bildirildi. Olgunun fizik muayenesinde takipnesi ve sol akcigerde solunum seslerinde azalmasi saptandi. Travma öyüsü yoktu. Akciger grafisinde solda pnömotoraks saptanan olguya sol tüp torakostomi uygulanarak Çocuk Cerrahisi Klinigine yatisi yapildi. Izlemde pnömotoraksi gerileyen olgu taburcu edildi. Yaklasik 2 ay sonra tekrar solunum sikintisi ile basvuran olguda ikinci kez sol pnömotoraks saptanarak tüp torakostomi uygulandi ve Çocuk Cerrahisi Klinigine yatirildi. Toraks tomografisinde: sag akciger apikal düzeyde medial kesimde posteriorda, sol akciger apikal düzeyde minimal mediastinal düzeye dogru uzanim gösteren, bununla birlikte anterior kesimde plevral aralikta pnömotoraks ile uyumlu görünüm izlendi. PPD deri testi negatif olarak bulundu (iki adet BCG skari vardi). Izlemde plevral efüzyon gelisen olgunun plevral sivisinda AARB pozitifligi saptandi. Olguya izoniasid (300 mg/gün), rifampisin (600 mg/gün), pirazinamid (2 g/gün), etambutol (2.5 g/gün) tedavileri baslandi. Klinik bulgulari ve pnömotoraksi düzelen olgu antitüberküloz tedavisi devam edilerek taburcu edildi. Plevral sivi kültüründe Mycobacterium complex üredi. Çocukluk döneminde akciger tüberkülozuna bagli tekrarlayan spontan pnömotoraks, nadir görülmesi nedeniyle olgu sunuldu.