Olgu Sunumu

Tekrarlayan Tüberküloz Lenfadenitli Olgu Sunumu - Poster 9

  • Mustafa K. Hacimustafaoglu
  • Tuna Demirbas

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Çocukluk döneminde tüberküloz hastaliginda tekrarlama nadir olarak görülür. Genellikle tedaviyi uygun kullanmayan ve immun yetersizligi olan olgularda tekrarlama bildirilmistir. Klinigimize boyunda sislik yakinmasi ile basvuran 11 yasindaki kiz olgunun yapilan fizik muayenesinde sol submandibular bölgede 4x5 cm boyutlarinda sert, agrisiz ve isi artisi olmayan lenfadenopati saptandi. Ailede tüberküloz öyküsü yoktu. Iki adet BCG skari olup, tüberkülin deri testi 30x30 mm saptandi. Akciger grafisi normaldi. Lenf nodundan ince igne aspirasyonla alinan materyalin kültüründe Mycobacterium tuberculosis complex üredi. Olguya 3lü antitüberküloz tedavi ( izoniasid, rifampisin ve pirazinamid) baslandi. Tedaviye yanit alinan olgunun tedavi kesiminden 1 yil sonra ayni bölgede sisligi tekrarladi. Biyopside kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatöz iltihap saptanarak 4lü antitüberküloz tedavisi baslandi. Inmunglobulin, NBT testi ve lenfosit alt gruplari normal bulundu. Tedavi kesiminden 3 ay sonra lenfadenopatide tekrarlama oldugu görüldü. Tekrarlayan tüberküloz lenfadenitli olgudan ayrintili immunolojik tetkikler ( interlökin 12, interferon gama reseptör düzeyi) planlandi. Olgu nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.