Derleme

The Effect of Interventions on the Prevention of Parental Vaccine Refusal and Hesitancy: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials

10.4274/jcp.2022.13334

  • Mustafa Volkan Düzgün
  • Ayşegül İşler Dalgıç

Gönderim Tarihi: 04.04.2022 Kabul Tarihi: 30.09.2022 J Curr Pediatr 2022;20(3):379-391

Aşılama bulaşıcı hastalıkları önlemenin etkili bir yoludur. Bununla birlikte, çocukluk çağı bağışıklamalarına karşı ebeveyn direnci son zamanlarda çeşitli faktörler nedeniyle büyüyen bir eğilim olmuştur. Bu sistematik derleme ve meta-analiz çalışması, ebeveyn aşısı reddini ve tereddütünü önlemeye yönelik müdahaleleri araştırmak için randomize kontrollü çalışmalara odaklandı. Bu çalışma, sistematik derleme ve meta-analiz protokolleri için tercih edilen raporlama maddelerine göre yapıldı. PubMed, Science Direct, Web of Science, MEDLINE, Cochrane Library, Ovid, CINAHL ve ProQuest veritabanları yıl kısıtlaması olmadan tarandı. İki araştırmacı da denemelerin kalitesini belirlemek için Cochrane ön yargı riski aracını kullandı. Veriler bir meta-analiz paketi kullanılarak sentezlendi. Çalışmada 3.302 makale tarandı. Örneklem, kısa mesaj hatırlatmaları, aşılamada dijital eğitim, hekim iletişimi eğitimi, ebeveyn karar verme eğitimi, web tabanlı faaliyetler, aşılamada perinatal eğitim, bağışıklama hatırlatıcısı ve takip bilezikleri ile anne-kız eğitiminin uygulandığı 22 randomize kontrollü denemeden oluştu. Sonuçlar, müdahalelerden sonra biraz daha fazla ebeveynin çocuklarına aşı yaptırmayı kabul ettiğini gösterdi. Denemeler, örneklem büyüklüğü, ülke ve yıldaki farklılıklar nedeniyle orta derecede heterojendi. Bu makale, girişimlerin ebeveyn aşısı red ve tereddütü üzerindeki etkisini araştırmış ve bu tür müdahalelerin ebeveynlerin aşı anlayışını ve kararlarını değiştirmek için kullanılabileceğini düşündürecek seviye-A kanıtları sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Aşı tereddütü, aşı reddi, çocuk, sistematik derleme, meta-analiz

Tam Metin (İngilizce)