Derleme

The Importance of Functional Echocardiography in Neonatal Resuscitation: Two Newborn Case Reports and a Literature Review

10.4274/jcp.2023.03708

  • Mustafa Özdemir
  • Tugay Tepe
  • Anıl Atmış
  • Tolga Akbaş
  • Ferda Özlü
  • Hacer Yapıcıoğlu
  • Nejat Narlı

Gönderim Tarihi: 07.06.2023 Kabul Tarihi: 20.11.2023 J Curr Pediatr 2023;21(3):250-254

Giriş:

Fonksiyonel ekokardiyografi, kardiyak arrest etiyolojilerini belirlemek ve kardiyak arrest sonrası devam eden resüsitasyonun yararını değerlendirmek için kullanılmaktadır. Özellikle masif perikardiyal efüzyon ve tromboz gibi çeşitli komplikasyonların gelişebileceği hastalığı olan yenidoğanların kardiyopulmoner resüsitasyonunda tedavi edilebilir nedenlerin saptanmasında daha da önem kazanmaktadır.

Olgu Sunumu:

Burada, neonatal lupus sendromu ve konjenital nefrotik sendromu olan iki yenidoğanın kardiyopulmoner resüsitasyonu sırasında yapılan fonksiyonel ekokardiyografi bulguları ve sonuçları sunulmuştur.

Sonuç:

Yenidoğan kardiyopulmoner resüsitasyonunda fonksiyonel ekokardiyografinin kullanılabilirliğini netleştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Özellikle olası komplikasyon tanısı olan yenidoğanlarda daha fazla önem kazanmaktadır. Burada en önemli durum, ekokardiyografinin resüsitasyonun sürekliliğini etkilemeden yapılması gerektiğidir. Deneyimli bir kullanıcı eşliğinde, kardiyak arrestin geri dönüşümlü nedenlerinin hızlı bir şekilde tanımlanmasına olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Resüsitasyon, neonatal lupus sendromu, hastabaşı ultrasonu, perikardiyal efüzyon, kardiyak trombüs

Tam Metin (İngilizce)