Özgün Araştırma

Türkiye’nin Kuzeybatisindaki Pediatrik Yas Grubunda Delici Göz Yaralanmalari Demografisi

10.4274/jcp.63935

  • Sertaç Argun Kivanç
  • Berna Akova Budak
  • Ahmet Tuncer Özmen
  • Meral Yildiz
  • Mediha Tok Çevik
  • Nagihan Amuk Hamidi

Gönderim Tarihi: 07.03.2016 Kabul Tarihi: 21.04.2016 J Curr Pediatr 2016;14(3):104-109

Giris: Amacimiz, pediatrik yas grubunda meydana gelen delici göz yaralanmalarini arastirmak ve çocuklarin yasinin delici göz yaralanmalarinda degisik parametreler üzerine etkisini incelemekti. Gereç ve Yöntem: Delici göz yaralanmasi geçirmis 18 yas altindaki hastalarin medikal kayitlari geriye dönük olarak incelendi. Yas, cinsiyet, travma sebebi, göz içinde yabanci cisim bulunma durumu ve göz yaralanmasinin kapsami not edildi. Bulgular: Çalismaya 79 hasta (23 kiz, 56 erkek) dahil edildi. Ortalama yaslari 7,7±4,4 (aralik: 2-18 yil) yil idi. Otuz dokuz hasta künt uçlu cisim ile, 27’si ise keskin uçlu cisim ile yaralanmisti. Bir hastanin da travma sonucu glob rüptürü mevcuttu. Otuz bes yaralanma dis mekanlarda gerçeklesmis iken 45’i evde gerçeklesmisti. En çok yaralanma yaz aylarinda olmustu (%32). Yaralanmalarin %75’i 11 yas ve altinda gerçeklesmisti. Ortalama yaralanma yasi künt obje, organik cisim ve dis mekanda olanlarda; keskin cisimle, inorganik cisimlerle ve iç mekanda olanlardan anlamli derecede yüksek idi. Sonuç: Türkiye’nin Kuzeybatisinda delici göz yaralanma oranlari daha düsük yaslarda daha yüksek bulundu. Aileleri tehlikeler ve travmanin sonuçlari konusunda haberdar etmek ve kolaylik ile ulasilabilecek keskin cisimlerin önlemini almak travma oranlarini azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Delici göz yaralanmasi, pediatrik, travma, göz yaralanmasi, göz travmasi, göz içi yabanci cisim

Tam Metin (İngilizce)