Derleme

Trombositozu Olan Çocuğa Yaklaşım

10.4274/jcp.2017.0027

  • Melike Sezgin Evim
  • Birol Baytan
  • Adalet Meral Güneş

J Curr Pediatr 2017;15(3):60-70

Trombosit sayısının 450.000 mm3 üzerinde olması trombositoz olarak kabul edilir. Nedenlerine göre sekonder ya da primer olarak gruplandırılır. Çocukluk çağında genellikle trombositozun nedeni sekonder nedenlerdir ve neden olan hastalığın kontrol altına alınması ile trombositoz geriler. Sekonder trombositoz kendini sınırlayan bir durumdur. Nadiren ve özellikle altta yatan bir risk faktörü var ise tromboemboliye neden olur. Myeloproliferatif hastalıklar içinde gruplandırılan primer trombositozlar çocukluk çağında çok nadirdir. Primer trombositozda tromboembolik olaylar en önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Primer trombositozlu hastaların bir kısmı kanama bulguları ile gelebilir.

Anahtar Kelimeler: Trombositoz, Çocuk çağı, Reaktif trombositoz