Derleme

Tuvalet Eğitimi İle İlgili Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirelik Uygulamaları

10.4274/jcp.2018.0037

  • Göknil Boyraz
  • Dilek Yıldız
  • Berna Eren Fidancı

J Curr Pediatr 2018;16(2):247-260

Tuvalet eğitimi, küçük çocukları olan aileleri etkileyen gelişimsel bir görevdir. Sağlıklı çocukların büyük çoğunluğu 18-24 ay arasında, mesane ve bağırsak sfinkterlerinin fiziksel kontrol yeteneğinin kazanılması nedeniyle tuvalet eğitimine başlanması için hazırdır. Sağlıklı çocuklar tuvalet eğitimini tıbbi uygulama gerektirmeden kazanmaktadır. Çeşitli tuvalet eğitimi yöntemleri bulunmaktadır. Psikolojik olgunluk, çevresel uyarılara cevap ve anlama yeteneği ile hazır oluşluk için içsel motivasyonun değerlendirildiği Brazelton’un çocuk merkezli yaklaşımı en sık kullanılan yöntemdir. Her aile ve çocuk eşsizdir, tuvalet eğitimine başlamak için ideal zaman ve eğitim yöntemleri birbirinden farklıdır. Ailelerin bu konuda uygun rehberliğe ihtiyaçları olmaktadır. Pediatri hemşireleri aileleri tuvalet eğitimi hakkında eğitecek en uygun kişilerdir. Yaşamın ilk yıllarında sık olan sağlık kontrolleri esnasında pediatri hemşireleri çocuğun mizacını, ailenin baş etme yeteneğini, çocuk yetiştirme yöntemlerini değerlendirebilir. Böylece her çocuk ve aile için bireysel tuvalet eğitimi teknikleri hakkında eğitim ve rehberlik verebilir. Bu derlemede, tuvalet eğitim yöntemleri, çocukların tuvalet eğitimine hazır oluşluk işaretleri, eğitim uygulama basamakları ve hemşirelik uygulamaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tuvalet eğitimi, yöntem, hemşirelik