Özgün Araştırma

Vitamin B12 Level in Children

10.4274/jcp.2023.75688

  • İlknur Sürücü Kara
  • Necla Aydın Peker
  • İlke Dolğun
  • Cuma Mertoğlu

Gönderim Tarihi: 01.05.2022 Kabul Tarihi: 04.04.2023 J Curr Pediatr 2023;21(2):127-134

Giriş:

B12 vitamini eksikliği ciddi sonuçlar doğurabilir. Yüksek B12 vitamini seviyeleri bazı hastalıkların takip sürecinde yol gösterici olabilir. Polikliniğimize başvuran kronik hastalığı olmayan çocuklarda vitamin B12 düzeyinin (retrospektif taranarak) belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Genel çocuk polikliniğine başvuran tüm hastaların dosyası retrospektif tarandı sadece halsizlik, iştahsızlık şikayeti ile başvuran kronik hastalığı olmayan, sağlıklı çocuk muayenesi tanılı hastalar çalışmaya alındı.

Bulgular:

Çalışmaya üç bin yüz altmış üç çocuk dahil edildi. Çocukların %5,5’inde B12 vitamini eksikliği, %23,6’sınde B12 vitamini yetersizliği (sınırda eksikliği) ve %2,1’inde yüksek B12 vitamini düzeyi mevcuttu. Hem kız hem de erkek çocuklarda vitamin B12 düzeyinin en düşük olduğu yaş aralığı 14-18 yaş olarak bulundu (p<0,001). Vitamin B12 eksikliği ve borderline eksikliği en çok Ağustos ve Temmuz aylarında görüldü (p<0,001).

Sonuç:

B12 vitamini eksikliği ve borderline eksikliği hastaların yaklaşık üçte birinde, en sık 1-3 yaş grubunda ve adölesan yaş grubunda yaz mevsiminde gözlendi.

Anahtar Kelimeler: B12 vitamini, çocukluk çağı, yaş, mevsim

Tam Metin (İngilizce)