Olgu Sunumu

Yabanci Cisim (Çiçek Yapragi) Aspirasyonu Saptanan Hisiltili Bebek - Olgu Sunumu-POSTER:2

  • Nihat Sapan
  • Yakup Canitez
  • Ebru Tayfun Sentürk
  • Arif Gürpinar

J Curr Pediatr 2005;3(1):-

Hisiltili bebek (wheezy infant) ayirici tanisinda güçlüklerle karsilasilan bir tablodur. Daha önce bir sikayeti olmayan 10 aylik bir kiz çocugu 20 gün önce baslayan hiriltili solunum sikayeti ile basvurdu. Baska bir merkezde akut bronsiolit tanisi ile yatirilmis olan olguya nebulize salbutamol tedavisi uygulanmis ancak iyi yanit alinamamisti. Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Sagligi ve Hastaliklari poliklinigine basvurdugunda akcigerlerde dinlemekle bilateral yaygin sibilan ronkusleri saptandi. Olgunun öyküsünde ailede alerjik hastalik, astim ve olguda atopi öyküsü saptanmadi. Akciger grafisinde sag akcigerde havalanma artisi saptanan olgunun öyküsü derinlestirildiginde sikayetlerinin baslamasindan önce elinde ve agzinda çiçek yapraklari bulundugu ögrenildi. Yabanci cisim aspirasyonu ön tanisiyla Bronkoskopi yapilan olguda sag ana brons agzinda tam obstrüksiyon yapmayan organik madde (çiçek yapragi) saptandi ve çikarildi. Bronkoskopi sonrasi olgunun semptomlari, fizik muayene ve PA akciger grafisi bulgulari düzeldi. Hisiltili çocuk (wheezy infant) tablosu ile basvuran olgularda öykü almada, tani konulmasinda ve ayirici tanidaki muhtemel güçlükler nedeniyle yabanci cisim aspirasyonu dikkatle arastirilmasi gereken bir durumdur.