Diğer

Yenidogan Bebeklerde Akut Böbrek Yetmezligi - POSTER: 25

  • Osman Dönmez
  • O. Durmaz
  • Nilgün Köksal

J Curr Pediatr 2005;3(1):-

Akut böbrek yetmezligi (ABY) yenidogan yogun bakim ünitelerinde sik karsilasilan sorunlardan biridir. Genellikle sepsis, metabolik hastaliklar, prematürite ve perinatal asfiksi gibi hastaliklarla birliktedir. Yenidogan bebeklerde ABYnin klinik gidisini, tedavi yaklasimlarini ve prognozu etkileyebilecek risk faktörlerini belirlemek istedik. Nisan 1999 ile Ocak 2004 tarihleri arasinda yenidogan servisine yatirilan 1150 yenidogan bebekten ABY gelisen 94 (%8.2) hasta retrospektif olarak incelendi. ABY tanisi idrar çikis hizina bakilmaksizin kreatinin düzeyinin 1.5 mg/dl’nin üzerinde olmasi, 5 gün içinde maternal seviyenin altina düsmemesi ya da günde 0.3 mg/dl’lik artis göstermesi ile konuldu. Hastalarimizin 50’si (%53) erkek, 44’ü (%47) kiz idi. Bu olgularin 51’ni (%55) prematür, 43’ünü (%45) matür bebekler olusturdu. Olgularin 57’sinde (%60) renal, 35’inde (%37) prerenal ve 2’sinde (%3) ise postrenal böbrek yetmezligi saptandi. En sik nedenler perinatal asfiksi %44.5, sepsis %34.5 ve dehidratasyon %53.3 olarak bulundu. Olgularin 1’inde multikistik displastik böbrek, 1’inde bilateral renal agenezi, 1’inde polikistik böbrek, 2’sinde posterior üretral valv ve 2’sinde ise bilateral hidroüreteronefroz saptandi. Tüm olgulara destek tedavisinin yani sira 18 hastaya akut periton diyalizi uygulandi. Izlem sirasinda 35 olgu (%37.6) kaybedildi. Yenidoganlarda ABY, siklikla asfiksi, sepsis ve beslenme bozuklugu gibi önlenebilir nedenlere bagli olarak gelismekte ve siklikla destekleyici tedavi ile düzelmektedir. Diyaliz ihtiyaci gösteren ve mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerin kötü prognoza sahip olduklari görüldü.