Diğer

Yenidogan Döneminde Anemi ve Ayirici Tanisi

  • Türkan Patiroglu

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Yenidogan döneminde solukluk; Asfiksi, sok, hipotermi, hipoglisemi ve anemi nedeniyle olabilir. Dogumu takiben ilk 2 gün içinde görülen anemi kanama veya ciddi alloimmunizasyon nedeni ile, 2. günden sonra ve sarilikla ortaya çikan anemi ise genellikle hemolize baglidir. Yenidogan bebeklerde anemiye geçmeden önce normal hematopoezle ilgili bazi degerlerin bilinmesi önemlidir.Hematopoez; Fetal hayatin 20. gününde yolk sacda kan adaciklari halinde baslar, gebeligin ortalarinda karaciger ve dalakta, son 3 ayda ise kemik iliginde devam eder. Fetal hayatta ilk sentezlenen hemoglobin (Hb) Gower 1dir. Daha sonra Gower 2, Portland ve fetal Hb sentezlenir. Termden hemen önce beta zinciri yapilmaya baslar ve dogumdaki hemoglobinin %60-90i HbFtir. Ancak dogumdan sonra 4. ayda Hb F %5in altina iner.Fetüs ve yenidogan eritrositlerinin ömrü 70-90 gün olup hacimleri de eriskin eritrositlerine göre daha büyüktür (110-120 fl). Yenidogan bebeklerde ilk günlerde retikülosit sayisi % 5-10 arasinda degisirken 7. günde %1e kadar azalir. Hemoglobin ise gebeligin 12. haftasinda 8-10 g/dl, 40. haftasinda 16.5-18 g/dl dir. Dogumu takiben 6-12. saatte geçici bir artis olur. Dogumdan sonraki term bebeklerde 3-6. aylarda (11 g / dl), pretermlerde ise 1-2. aylarda(7-10 g /dl) fizyolojik olarak Hb azalir ama çok düsük olmadigi ( Hb<6.5 g / dl) sürece doku oksijenizasyonu etkilenmez.


Yenidoganda anemi nedenleri: 1. Kan kaybi2. Eritrosit yapim azligi 3. Hemoliz


1. Brugnara C,Platt OS. The neonatal erythrocyte and its disorders. In: Nathan DG, Orkin SH (eds). Hematology of Infancy and Chidhood (5 th ed). Philadelphia: Saunders Company. 0;1998:19-52.

2. Stoll BJ, Kliegman RM. The fetus and the neonatal infant. In: Behrman RE, Kliegman RM (eds). Nelson Textbook of Pediatrics (16th ed). Philadelphia: Saunders Company. 0;2000:519-521.

3. Sills RH, Deters A. Anemia in the neonate. In: Sills RH (ed). Practical Algorithms in Pediatric Hematology and Oncology. Basel: Karger. 0;2003:14-17.

4. Blanchette V, Dror Y, Chan A. Hematology. In: Mac Donald M, Mullet M, Seshia MK (eds). Avery's Neonatology, Pathophysiology and Managment of the Newborn. Philadelphia: Lippincott Wilkons and Willkons. 0;2005:1169-1190.

5. Arif. B, ferhan K. Recombinant human erythropoietin therapy in lo-birthwight preterm infants: a prospective controlled study. East Mediterr Health J . 2004;10:801-807.

6. Carbonell-Estrany X, Figueras-Aloy J, Alvarez E. Erythropoitin and prematurity.. where do we stand? Clin Chim Acta . 2005;355:113-117.

7. Schwarz KB, Dear Pr, Gill AB, Newell SJ, Richards M. Effects of transfusion in anemia of prematurity. Pediatr Hematol-Oncol . 2005;22:0-551.