Olgu Sunumu

Izole Dalak Tüberkülozlu Olgu Sunumu - POSTER: 18

  • Solmaz Çelebi
  • Berna Aktürk
  • Fatih Demirtas
  • Mustafa K. Hacimustafaoglu

J Curr Pediatr 2007;5(1):-

Izole dalak tüberkülozu nadir görülen ve tanisi zor konulabilen bir enfeksiyon hastaligidir. Karin agrisi yakinmasi ile basvuran 14 yasindaki kiz olgunun yapilan fizik muayenesinde splenomegali ve karinda yaygin hassasiyet saptandi. Abdominal ultrasonografi ve tomografisinde dalakta çok sayida hipoekoik heterojen lezyonlar saptandi. Viral serolojik tetkikler negatif olarak bulundu. PPD deri testi 20x20 mm (2 adet BCG skari mevcut) olarak saptanan olgunun akciger grafisi ve tomografisi normal bulundu. Olguya laparoskopik biyopsi yapildi. Histopatolojik incelemede kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatöz reaksiyon saptanan olguya 4lü antitüberküloz tedavi (izoniasid, rifampisin, pirazinamid ve etambutol) baslandi. Materyalin kültüründe Mycobacterium tuberculosis üredi. Tedavi ile klinik ve radyolojik bulgular düzeldi. Olgu nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.