Cilt 15, Sayı 3

Aralık 2017
(3) Derleme, (6) Orjinal Makale, (3) Olgu Sunumu

Orjinal Makale

Konjenital Diyafragma Hernisi: On Yıllık Tek Merkez Sonuçları
 • Bayram Ali Dorum
 • Salih Çağrı Çakır
 • Uğur Yakut
 • Hilal Özkan
 • Arif Nuri Gürpınar
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2017; 15: 1-13 DOI: 10.4274/jcp.2017.0021
Okul Çağındaki Astımlı Olguların Çocukluk Çağı Astım Kontrol Testi ile Değerlendirilmesi
 • Başak Ceylan Demirbaş
 • Şükrü Çekiç
 • Yakup Canıtez
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2017; 15: 14-25 DOI: 10.4274/jcp.2017.0022
Zihinsel Engelli 3-7 Yaş Arasındaki Çocuklarda Sesletim (Artikülasyon) Bozukluklarının Değerlendirilmesi
 • Selim Ünsal
 • Meryem Merve Uçak
 • Fatih Bal
 • Ahmet Yasin Sarıgül
 • Deniz Uğur Cengiz
J Curr Pediatr 2017; 15: 26-34 DOI: 10.4274/jcp.2017.0023
Beta Talasemili Ergenlerde Sosyal, Duygusal ve Davranışsal Güçlüklerin ve Ebeveynlerinde Psikopatolojinin Değerlendirilmesi
 • Aslı Sürer Adanır
 • Gülseren Taşkıran
 • Cem Koparan
 • Esin Özatalay
J Curr Pediatr 2017; 15: 35-46 DOI: 10.4274/jcp.2017.0024
Çocukluk Çağında Böbrek Apsesi: Beş Vakalık Bir Seri ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Aysel Taktak
 • Fatma Şemsa Çaycı
 • Banu Acar
 • Nermin Uncu
 • Nilgün Çakar
J Curr Pediatr 2017; 15: 46-51 DOI: 10.4274/jcp.2017.0025
Tip 1 Diyabetli Ailelerin “Flash Glucose Monitoring” Deneyimleri
 • Erdal Eren
 • Ömer Tarım
J Curr Pediatr 2017; 15: 52-59 DOI: 10.4274/jcp.2017.0026

Derleme

Trombositozu Olan Çocuğa Yaklaşım
 • Melike Sezgin Evim
 • Birol Baytan
 • Adalet Meral Güneş
J Curr Pediatr 2017; 15: 60-70 DOI: 10.4274/jcp.2017.0027
Çocuklarda Kemoterapiye Bağlı Bulantı ve Kusma için Kullanılan Antiemetik Tedavinin Değerlendirilmesi
 • Suna Emir
J Curr Pediatr 2017; 15: 70-78 DOI: 10.4274/jcp.2017.0028
Ambliyopi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
 • Tuba Çelik
J Curr Pediatr 2017; 15: 78-86 DOI: 10.4274/jcp.2017.0029

Olgu Sunumu

Adı: Meraklı, Soyadı: Çocuk, Durum: Çevrimiçi, Sonuç: Grooming, İnternette Çocuk İstismarı
 • Bükre Çıkman
 • Özlem Salman
 • Deniz Çalışkan
J Curr Pediatr 2017; 15: 87-97 DOI: 10.4274/jcp.2017.0030
Kutanöz Mastositoz Tanısı Almış Yenidoğan Bebekte Anaflaksi: Olgu Sunumu ve Literatür Tarama
 • Nuriye Tarakçı
 • Murat Konak
 • Munise Daye
 • Hüseyin Altunhan
 • Rahmi Örs
J Curr Pediatr 2017; 15: 97-102 DOI: 10.4274/jcp.2017.0031
Bir Olgu Eşliğinde Asetilsalisilik Asite Bağlı Karaciğer Toksisitesi Gelişen Akut Romatizmal Ateş Hastasına Yaklaşım
 • Osman Güvenç
 • Derya Çimen
 • Eyüp Aslan
 • Haldun Emiroğlu
 • Derya Arslan
 • Bülent Oran
J Curr Pediatr 2017; 15: 102-107 DOI: 10.4274/jcp.2017.0032