Cilt 16, Sayı 3

Aralık 2018
(5) Orjinal Araştırma, (4) Derleme, (1) Olgu Sunumu

Orjinal Araştırma

Konya’da Akut Gastroenterit Tanısı ile Hastaneye Yatırılarak İzlenen Çocukların Demografik Özellikleri
 • Alaaddin Yorulmaz
 • Suna Özdem
 • Mehmet Yücel
 • Sadiye Sert
 • Şerife Karaçal
 • Hasan Arif İstanbullu
J Curr Pediatr 2018; 16: 1-16 DOI: 10.4274/jcp.2018.0041
Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Nöromuskuler Elektrik Stimülasyonunun Fonksiyonel Hareketlilik Üzerine Etkisi
 • Tomris Duymaz
J Curr Pediatr 2018; 16: 17-27 DOI: 10.4274/jcp.2018.0042
Sünnete Bağlı Olarak Gelişen Sekonder Fimozis
 • Mesut Kaçar
 • Erhan Demirelli
 • Ural Oğuz
 • Ercan Öğreden
J Curr Pediatr 2018; 16: 28-36 DOI: 10.4274/jcp.2018.0043
Bursa’da Pediatrik Talasemi, Hemofili ve Lösemili Olgu Annelerinin Aşırı Koruyucu Ebeveyn Tutumları ve Duygu Durumlarının Değerlendirilmesi
 • Arzu Çırpan Kantarcıoğlu
 • Melike Sezgin Evim
J Curr Pediatr 2018; 16: 37-50 DOI: 10.4274/jcp.2018.0044
Kanserli Çocuklarda Oral Mukozit İçin Kullanılan Kanıta Dayalı Yöntemler: Sistematik Derleme
 • Zeynep Osmanoğlu Yurdakul
 • Figen Işık Esenay
J Curr Pediatr 2018; 16: 51-78 DOI: 10.4274/jcp.2018.0045

Derleme

Akciğer: Sesimi Duyan Var Mı?
 • Zeynep Şengül Emeksiz
 • İlknur Bostancı
J Curr Pediatr 2018; 16: 79-84 DOI: 10.4274/jcp.2018.0046
Çocuklarda Seçici Yeme ve Risk Faktörleri
 • Seda Kermen
 • Şule Aktaç
J Curr Pediatr 2018; 16: 85-102 DOI: 10.4274/jcp.2018.0047
Hasta Güvenliği Kültürü
 • Gülay Manav
 • Yüksel Karademirler
J Curr Pediatr 2018; 16: 103-116 DOI: 10.4274/jcp.2018.0048
Çocukluk Çağı Kanserleri ve Sağlık Okuryazarlığı
 • Leyla Muslu
 • Rahşan Kolutek
J Curr Pediatr 2018; 16: 117-132 DOI: 10.4274/jcp.2018.0049

Olgu Sunumu

Adrenal Hipoplazi ve İskelet Displazisi Birlikteliği: İMAGe Sendromu
 • Gül Direk
 • Ülkü Gül Şiraz
 • Zeynep Uzan Tatlı
 • Leyla Akın
 • Nihal Hatipoğlu
 • Mustafa Kendirci
 • Selim Kurtoğlu
J Curr Pediatr 2018; 16: 134-140 DOI: 10.4274/jcp.2018.0050