Cilt 16, Sayı 2

Ağustos 2018
(2) Olgu Sunumu, (10) Derleme, (12) Özgün Araştırma

Özgün Araştırma

0-24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Bilgi, Geleneksel İnanç ve Uygulamaları
 • Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
 • Pınar Bekar
J Curr Pediatr 2018; 16: 1-18 DOI: 10.4274/jcp.2018.0017
Adolesanlarda Epileptik Nonepileptik Olayların Ayrımında Elektroensefalografinin Yeri: Bir Pediatrik Nöroloji Merkezinin Üç Yıllık Deneyimi
 • Tülay Kamaşak
 • Betül Diler Durgut
 • Elif Acar Arslan
 • Sevim Şahin
 • Beril Dilber
 • Tuğba Kurt
 • Ali Cansu
J Curr Pediatr 2018; 16: 19-30 DOI: 10.4274/jcp.2018.0018
Bronşiolit Tanısı Alan Çocuklarda Human Metapnömovirüs Bulgularının Diğer Solunum Yolu Virüsleri ile Karşılaştırılması
 • Derya Altay
 • Kazım Üzüm
 • Mehmet Köse
 • Selma Gökahmetoğlu
 • Ali Yıkılmaz
J Curr Pediatr 2018; 16: 31-39 DOI: 10.4274/jcp.2018.0019
Anne Sütü ve Emzirme ile İlgili Anneler Tarafından Bilinen Doğrular ve Yanlışlar
 • Özlem Öztürk
 • Pelin Sarıkaya
 • Şeymanur Özdemir
 • Zeynep Çikendin
 • Nurşen Zünbül
J Curr Pediatr 2018; 16: 40-54 DOI: 10.4274/jcp.2018.0020
Davranış-İmaj Modele Dayanan Kısa Görüşmelerin Adolesanların Sağlık Davranışlarına Etkisi
 • Nesrin İlhan
 • Ayşe Yıldız
J Curr Pediatr 2018; 16: 55-71 DOI: 10.4274/jcp.2018.0021
Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanısı ile İzlenmekte Olan Hastaların Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Ensar Duras
 • Diğdem Bezen
 • Ozan Özkaya
 • Hasan Dursun
J Curr Pediatr 2018; 16: 72-85 DOI: 10.4274/jcp.2018.0022
Kolşisin Tedavisi Altındaki Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Hastalarda Vitamin B12 Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Özge Başaran
 • Nermin Uncu
J Curr Pediatr 2018; 16: 86-92 DOI: 10.4274/jcp.2018.0023
Ev Kazaları Hakkında Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Eğitiminde Resim Kullanımının Etkinliği
 • Sebahat Altundağ
 • Türkan Turan
J Curr Pediatr 2018; 16: 93-105 DOI: 10.4274/jcp.2018.0024
Kistik Fibrozis Dışı Bronşektazi Tanılı Olguların Değerlendirilmesi
 • Serpil Korkmaz
 • Yakup Canıtez
 • Şükrü Çekiç
 • Hülya Poyraz Efe
 • Gökhan Ocakoğlu
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2018; 16: 106-116 DOI: 10.4274/jcp.2018.0025
Nöral Tüp Defektli Yenidoğanların Kısa Dönem Sonuçları
 • Salih Çağrı Çakır
 • Bayram Ali Dorum
 • Hilal Özkan
 • Özgür Taşkapılıoğlu
 • Nilgün Köksal
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Mehmet Sait Okan
J Curr Pediatr 2018; 16: 117-126 DOI: 10.4274/jcp.2018.0026
Bebeklerin Uyku Güvenliği Konusunda İnternet Verilerinin Güvenilirliği
 • Türkan Turan
 • Çiğdem Erdoğan
J Curr Pediatr 2018; 16: 127-136 DOI: 10.4274/jcp.2018.0027
Uyumsal Yeme Davranışının Değerlendirilmesi: Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemlerine Yönelik İki Yeni Ölçeğin Geliştirilme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Habibe Dilsiz
 • İhsan Dağ
J Curr Pediatr 2018; 16: 137-159 DOI: 10.4274/jcp.2018.0028

Derleme

Ağır Adet Kanaması Olan Ergenlerin Kanama Diyatezi Açısından Değerlendirilmesi
 • Melike Sezgin Evim
 • Birol Baytan
 • Adalet Meral Güneş
J Curr Pediatr 2018; 16: 160-169 DOI: 10.4274/jcp.2018.0029
BRUE - Bebeklerde Kısa Süreli Düzelen Açıklanamayan Olaylar
 • Bayram Ali Dorum
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2018; 16: 170-180 DOI: 10.4274/jcp.2018.0030
Bebeklerde Diş Çıkarma Süreci ve Bu Süreçte Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Uygulamalar
 • Raziye Çelen
 • Fatma Taş Arslan
J Curr Pediatr 2018; 16: 181-186 DOI: 10.4274/jcp.2018.0031
Fenilketonüride Beslenme ve Yeni Tedavi Yaklaşımları
 • İzzet Ülker
 • Nevin Şanlıer
J Curr Pediatr 2018; 16: 187-198 DOI: 10.4274/jcp.2018.0032
Bebek Beslenmesinde Hurma Yaği: Neler Biliyoruz?
 • Berkan Gürakan
 • Vildan Ertekin
 • Merih Çetinkaya
 • Günsel Kutluk
 • İlke Mungan
J Curr Pediatr 2018; 16: 199-204 DOI: 10.4274/jcp.2018.0033
Çocukluk Çağı Obezitesinin Beslenme Tedavisinde Yeni Bir Kavram: Besin İnsülin İndeksi
 • Zeynep Caferoğlu
 • Nihal Hatipoğlu
 • Hülya Gökmen Özel
J Curr Pediatr 2018; 16: 205-218 DOI: 10.4274/jcp.2018.0034
Çocukluk Çağında Mikroskopik Kolite Yaklaşım
 • Nafiye Urgancı
J Curr Pediatr 2018; 16: 219-229 DOI: 10.4274/jcp.2018.0035
Pediatrik Üveitler
 • Tuba Çelik
J Curr Pediatr 2018; 16: 230-246 DOI: 10.4274/jcp.2018.0036
Tuvalet Eğitimi İle İlgili Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirelik Uygulamaları
 • Göknil Boyraz
 • Dilek Yıldız
 • Berna Eren Fidancı
J Curr Pediatr 2018; 16: 247-260 DOI: 10.4274/jcp.2018.0037
Sosyal Medyada Çocuk Hakkı İhlali: Sharenting
 • Sevim ÇİMKE
 • Dilek Yıldırım Gürkan
 • Sevinç Polat
J Curr Pediatr 2018; 16: 261-267 DOI: 10.4274/jcp.2018.0038

Olgu Sunumu

Çocuklarda Akut Pankreatitin Ender Bir Nedeni: Duodenum Duplikasyon Kisti
 • Ulaş Emre Akbulut
 • Hatice Sonay Yalçın Cömert
 • Haluk Sarıhan
 • Hatice Ayca Ata Korkmaz
 • İsmail Saygın
J Curr Pediatr 2018; 16: 268-273 DOI: 10.4274/jcp.2018.0039
Mature B-Hücreli Lösemiden Kaynaklanan Serebral Sinovenöz Trombozis ve Multipl Kranial Palsi
 • Hüseyin Tan
 • Arzu Tatar
 • Mustafa Büyükavcı
 • Zuhal Keskin Yıldırım
 • Özgür Yörük
 • Hayri Oğul
J Curr Pediatr 2018; 16: 274-280 DOI: 10.4274/jcp.2018.0040