Cilt 16, Sayı 1

Nisan 2018
(8) Olgu Sunumu, (8) Orjinal Makale

Orjinal Makale

Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları
 • Salih Çağrı Çakır
 • Bayram Ali Dorum
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Muzaffer Coşkun
 • Nur Özcan
J Curr Pediatr 2018; 16: 2-18 DOI: 10.4274/jcp.2018.0001
Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarımızın Klinik, Epidemiyolojik ve Hemodinamik Verilerinin Değerlendirilmesi
 • Dolunay Gürses
 • Özlem Gül
J Curr Pediatr 2018; 16: 19-28 DOI: 10.4274/jcp.2018.0002
İnguinal Herni Keselerinden Elde Edilen Doku Örneklerinin Kültüründen Düz Kas Hücreleri Türetilmiştir
 • Adnan Narcı
 • Mevlit Korkmaz
 • Tahsin Yakut
 • Burcu Biltekin
 • Ayhan Bilir
 • Feridun Cahit Tanyel
J Curr Pediatr 2018; 16: 29-34 DOI: 10.4274/jcp.2018.0003
Immünoglobülin A Vasküliti (Henoch-Schönlein Purpura) Tanısı Olan Çocuk Hastalarda Artmış Ailevi Akdeniz Ateşi Sıklığı
 • Hafize Emine Sönmez
 • Ezgi Deniz Batu
 • Yelda Bilginer
J Curr Pediatr 2018; 16: 35-46 DOI: 10.4274/jcp.2018.0004
Üroloji Polikliniğine Başvuran Prepubertal Erkek Çocuklarında Mikropenis Prevalansı ve Başvuru Sebepleri
 • Mehmet Giray Sönmez
 • Cengiz Kara
J Curr Pediatr 2018; 16: 47-54 DOI: 10.4274/jcp.2018.0005
Epilepsili Çocuklarda Psikopatoloji, Yaşam Kalitesi ve Ebeveynlerinde Psikopatoloji Taraması
 • Sevgi Özmen
 • Esra Demirci
 • Hatice Doğan
 • Saliha Demirel Özsoy
 • Hüseyin Per
 • Didem Behice Öztop
J Curr Pediatr 2018; 16: 55-68 DOI: 10.4274/jcp.2018.0006
Serebral Palsili Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
 • Melda Kangalgil
 • Ayşe Özfer Özçelik
J Curr Pediatr 2018; 16: 69-84 DOI: 10.4274/jcp.2018.0007
Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
 • Esra Dişçi
 • Zühal Keskin Yıldırım
 • Mustafa Büyükavcı
 • Cahit Karakelleoğlu
J Curr Pediatr 2018; 16: 85-99 DOI: 10.4274/jcp.2018.0008

Olgu Sunumu

Terra Firma Forme Hastalığı: Vaka Sunumu
 • Mehmet Unal
 • Gülbahar Ürün Unal
J Curr Pediatr 2018; 16: 100-104 DOI: 10.4274/jcp.2018.0009
Prematürelerde Postnatal Sitomegalovirüs Enfeksiyonu
 • Elif Özalkaya
 • Özlem Öz
 • Arzu Akdağ
 • Sevilay Topçuoğlu
 • Deniz Çakır
J Curr Pediatr 2018; 16: 105-114 DOI: 10.4274/jcp.2018.0010
Stevens Johnson Sendromu Tanısı Alan Bir Çocuk Olgu
 • Burcu Tahire Köksal
 • Özlem Yılmaz Özbek
 • Esra Özmen
 • Merih Tepeoğlu
J Curr Pediatr 2018; 16: 115-124 DOI: 10.4274/jcp.2018.0011
Lösemi mi, Hematogon mu? (Olgu Sunumu)
 • Ayşe Bozkurt Turhan
 • Başak Uygun
 • Özcan Bör
J Curr Pediatr 2018; 16: 125-131 DOI: 10.4274/jcp.2018.0012
Çocuklarda Akut Koroner Sendromu Taklit Eden Myoperikardit
 • Pınar Dervişoğlu
 • Mustafa Kösecik
 • Mehmet Karacan
J Curr Pediatr 2018; 16: 132-138 DOI: 10.4274/jcp.2018.0013
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Nazal Gliom: Olgu Sunumu
 • Yusuf Kale
 • Dilek Ulubas Isik
 • Beyza Ozcan
 • Istemi Han Celik
 • Ahmet Yagmur Bas
 • Nihal Demirel
J Curr Pediatr 2018; 16: 139-144 DOI: 10.4274/jcp.2018.0014
Çocukluk Yaş Grubunda Kolon Striktürü İle Prezente Olan Crohn Hastalığı: Nadir Bir Olgu
 • Ahmet Baştürk
 • Reha Artan
 • Aygen Yılmaz
 • Alp Oztek
J Curr Pediatr 2018; 16: 145-154 DOI: 10.4274/jcp.2018.0015
Neonatal Ağır Hiperparatiroidizm: Bir Olgu Sunumu
 • Esin Yalınbaş
 • Birgül Kırel
 • Baran Tokar
 • Necla İpar
 • Neslihan Tekin
J Curr Pediatr 2018; 16: 155-164 DOI: 10.4274/jcp.2018.0016