Cilt 17, Sayı 1

Nisan 2019
(13) Orjinal Araştırma, (2) Derleme, (1) Olgu Sunumu

Orjinal Araştırma

Adıyaman İlindeki Diyabetik Çocukların Epidemiyolojik Özellikleri
 • Fatih İşleyen
 • Semih Bolu
J Curr Pediatr 2019; 17: 1-16 DOI: 10.4274/jcp.2019.0001
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Akran İlişkileri ve Belirleyicileri
 • Dilek Avcı
 • Kevser Tarı Selçuk
 • Serap Kaynak
J Curr Pediatr 2019; 17: 17-33 DOI: 10.4274/jcp.2019.0002
Anaflaksiye Aile Hekimlerinin Gözünden Bakış
 • Mehmet Yaşar Özkars
J Curr Pediatr 2019; 17: 34-44 DOI: 10.4274/jcp.2019.0003
Konjenital Böbrek ve Üriner Sistem Anomalileri: Tek Merkez 14 Yıllık Deneyim
 • Hüseyin Güngör
 • Kenan Bek
 • Mehtap Ezel Çelakıl
 • Zelal Ekinci
J Curr Pediatr 2019; 17: 45-57 DOI: 10.4274/jcp.2019.0004
Annelerin Bebek Sağlığında D Vitamini Kullanımına İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
 • Şafak Dağhan
 • Aynur Uysal Toraman
 • Gülçin Yelten
 • Gülcan Taşkıran
 • Fatma Savan
J Curr Pediatr 2019; 17: 58-70 DOI: 10.4274/jcp.2019.0005
Çocuklarda Epilepsi ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliğinin Özellikleri: Geriye Dönük İnceleme
 • Sevim Şahin
 • Tülay Kamaşak
 • Elif Acar Arslan
 • Betül Diler Durgut
 • Beril Dilber
 • Sema Kandil
 • Ali Cansu
J Curr Pediatr 2019; 17: 71-84 DOI: 10.4274/jcp.2019.0006
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yapılan Kan Transfüzyonu Uygulamalarının Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi
 • Ali Turhan
J Curr Pediatr 2019; 17: 85-95 DOI: 10.4274/jcp.2019.0007
Yeni Teşhis Edilen Hipertansiyonlu Çocuklarda ElastPQ Tekniği İle Elde Edilen Böbrek Kortikal Sertliği Anlamlı Olarak Artar
 • Ayse Selcan Koç
 • Erman Cilsal
J Curr Pediatr 2019; 17: 96-109 DOI: 10.4274/jcp.2019.0008
Erzurum'da Hepatit B’li Annelerin Bebeklerine Verilen Pasif-Aktif İmmunoprofilaksinin Sonuçları, Türkiye
 • Handan Alay
 • Melek Şahiner
 • Berrin Göktuğ Kadıoğlu
 • Ragıp Afşin Alay
J Curr Pediatr 2019; 17: 110-120 DOI: 10.4274/jcp.2019.0009
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Olgularının Değerlendirilmesi
 • Edanur Yeşil
 • Solmaz Çelebi
 • Arife Özer
 • Mustafa Hacımustafaoğlu
J Curr Pediatr 2019; 17: 120-127 DOI: 10.4274/jcp.2019.0010
İlköğretim Öğrencilerinde Yaş ve Cinsiyete Göre Obezite ve İlişkili Özellikler Obezite ve İlişkili Faktörler
 • Medine Yılmaz
 • Gamze Ağartıoğlu Kundakçı
 • Feyza Dereli
 • Beste Ozguven Oztornacı
 • Nuray Egelioğlu Cetişli
J Curr Pediatr 2019; 17: 127-140 DOI: 10.4274/jcp.2019.0011
Kronik Periton Diyalizi Uygulanan Çocuklarda Peritonitlerin Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi
 • Osman Dönmez
 • Berfin Uysal
 • Okan Akacı
 • Mercan Çelenk
J Curr Pediatr 2019; 17: 140-150 DOI: 10.4274/jcp.2019.0012
Yenidoğan Pnömotorakslı Hastalarda Anjiyocat ile Sualtı Drenajının Toraks Tüpüne Göre Değerlendirilmesi
 • Selahattin Katar
 • Mustafa Taşkesen
J Curr Pediatr 2019; 17: 151-156 DOI: 10.4274/jcp.2019.0013

Olgu Sunumu

FA-C Mutasyon Olan Çocuk Hastada Şiddetli Kulak Anomalisi ve Erken Başlangıçlı Kemik İliği Yetmezliği: Olgu Sunumu
 • Zeynep Canan Özdemir
 • Ayşe Bozkurt Turhan
 • Özcan Bör
 • Cansu Sivrikaya
J Curr Pediatr 2019; 17: 183-188 DOI: 10.4274/jcp.2019.0016