Cilt 17, Sayı 2

Ağustos 2019
(11) Özgün Araştırma, (1) Derleme

Özgün Araştırma

İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 ve Premature Morbiditeleri: Bronkopulmoner Displazi, Premature Retinopatisi, İntraventriküler Kanama ve Nekrotizan Enterokolit
 • Bayram Ali Dorum
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Salih Çağrı Çakır
 • Cansu Yilmaz
 • Taner Özgür
 • Ferah Budak
J Curr Pediatr 2019; 17: 189-199 DOI: 10.4274/jcp.2019.0017
Çocukluk Çağı Özofagus Darlıklarda Tekrarlanan Savary-Gilliard Buji Dilatasyonları Etkili Midir?
 • Veli Avci
 • Burcu Güven
J Curr Pediatr 2019; 17: 200-208 DOI: 10.4274/jcp.2019.0018
Orta Karadeniz Bölgesindeki Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu Sıklığı ve Demir Eksikliği Anemisi ile İlişkisi
 • Sibel Uçak Semirgin
J Curr Pediatr 2019; 17: 209-219 DOI: 10.4274/jcp.2019.0019
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Pediatrik Hastalarda Trombosit Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 • Funda Tayfun Küpesiz
 • Canan Vergin
 • Mustafa Bak
J Curr Pediatr 2019; 17: 220-231 DOI: 10.4274/jcp.2019.0020
Yanık Tedavisi Gören Çocukların Annelerinin Uyguladığı İlk Yardım Müdahalesi ve Bilgisi
 • Hesna Gurler
 • İknur Yıldız
J Curr Pediatr 2019; 17: 232-242 DOI: 10.4274/jcp.2019.0021
Dirençli Epilepsili Çocuklarda İlaç Dışı Tedavinin Etkinliği
 • Özge Vural
 • Ayse Serdaroglu
 • Aysegul Nese Citak Kurt
 • Tuğba Hirfanoğlu
 • Gökhan Kurt
J Curr Pediatr 2019; 17: 243-252 DOI: 10.4274/jcp.2019.0022
Pediatrik Üst Solunum Yolunun Rijit Teleskop Video Laringoskopi Yöntemi ile Değerlendirilmesi
 • İbrahim Ketenci
 • Alperen Vural
 • Kerem Kökoğlu
 • Mehmet İlhan Şahin
J Curr Pediatr 2019; 17: 253-264 DOI: 10.4274/jcp.2019.0023
Epilepsili Çocukların Annelerinin Yaşam Doyumu ve Başa Çıkma Tutumları
 • Hatice Başkale
 • Bengü Çetinkaya
 • Sibel Serap Ceylan
 • Ümran Öztaş
J Curr Pediatr 2019; 17: 265-278 DOI: 10.4274/jcp.2019.0024
Sistemik Başlangıçlı Juvenil İdiyopatik Artrit Tanılı Olguların Değerlendirilmesi
 • Sukru Cekic
 • Yasin Karalı
 • Sara Şebnem Kılıç
J Curr Pediatr 2019; 17: 279-289 DOI: 10.4274/jcp.2019.0025
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Bağlanma Özellikleri ve Ebeveyn Tutumları
 • Mehmet Erdem Uzun
 • Halit Necmi Uçar
 • Ayşe Pınar Vural
J Curr Pediatr 2019; 17: 289-300 DOI: 10.4274/jcp.2019.0026
Çocuklarda Kortikosteroid Tedavisinin Kardiovasküler Yan Etkisi
 • Çelebi Kocaoğlu
J Curr Pediatr 2019; 17: 290-299 DOI: 10.4274/jcp.2019.0027

Derleme

İştahsız Çocuk ve Beslenme Tedavisi Yaklaşımları
 • Kadriye Toprak
 • Gülhan Samur
J Curr Pediatr 2019; 17: 314-324 DOI: 10.4274/jcp.2019.0028