Cilt 17, Sayı 3

Aralık 2019
(8) Orjinal Araştırma, (1) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Orjinal Araştırma

ANNELERİN DONOR SÜT ve SÜT BANKALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 • Aylin Pekyiğit
 • Dilek Yıldız
 • Berna Eren Fidancı
 • Burcu Çalık
 • Özgenur Dehmen
 • Tuğba Koçak
 • Sema Altıntaş
J Curr Pediatr 2019; 17: 325-336 DOI: 10.4274/jcp.2019.0029
PREMATÜRE BEBEKLERDE ERKEN AGRESİF TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYONUN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
 • Hilal Özkan
 • Mehmet Fatih Başak
 • Nilgün Köksal
 • Bayram Dorum
 • Salih Çağrı Çakır
J Curr Pediatr 2019; 17: 337-349 DOI: 10.4274/jcp.2019.0030
İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANILI ÇOCUKLARDA İNTRAVENÖZ İMMUNOGLOBULİN TEDAVİSİNİ ETKİLEYEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER ve TEDAVİNİN KRONİKLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ
 • Kadriye Nil Kaptan
 • Emine Türkkan
J Curr Pediatr 2019; 17: 350-358 DOI: 10.4274/jcp.2019.0031
ROMATİZMAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUK ve ERGENLERDE PSİKİYATRİK PROBLEMLER ve BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ÖN ÇALIŞMA
 • Merve Cikili Uytun
 • Serkan Fazlı Çelik
 • Fatih Hilmi Çetin
 • Zehra Babadağı
 • Salih Uytun
J Curr Pediatr 2019; 17: 359-373 DOI: 10.4274/jcp.2019.0032
SEZERYAN DOĞUMUN YENĠDOĞAN GENEL HAREKETLERĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
 • Meltem Yazıcı
 • Ayşe Livanelioglu
J Curr Pediatr 2019; 17: 374-386 DOI: 10.4274/jcp.2019.0033
ANNELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK İSTİSMAR-İHMAL DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • Zehra Çalışkan
 • Derya Evgin
 • Emine Musalli
 • Betül Akşit
 • Özlem Nur Durgun
 • Nazlı Türe
J Curr Pediatr 2019; 17: 387-399 DOI: 10.4274/jcp.2019.0034
ERGEN GEBELİKLERE GENEL BİR BAKIŞ, TEK MERKEZ DENEYİMİ: AMASYA EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • Gökçe Celep
 • Atiye Aysemin Gürçağlar
 • Yalçıner Erdoğan
 • Fadıl Osman Kara
J Curr Pediatr 2019; 17: 400-411 DOI: 10.4274/jcp.2019.0035
KONJENİTAL HİPOTİROİDİ TANISIYLA TAKİP EDİLEN HASTALARIN KLİNİK ve LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ
 • Sercan Yücel Yanmaz
 • Edip Ünal
 • Funda Feryal Taş
 • Ruken Yıldırım
 • Yusuf Kenan Haspolat
J Curr Pediatr 2019; 17: 412-423 DOI: 10.4274/jcp.2019.0036

Derleme

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN GİDEREK ARTAN TEHLİKE AŞI REDDİ ÖNLENEBİLİR Mİ?
 • Mustafa Volkan Düzgün
 • Ayşegül İşler Dalgıç
J Curr Pediatr 2019; 17: 424-434 DOI: 10.4274/jcp.2019.0037

Olgu Sunumu

EPİDERMODİSPLAZİA VERRUSİFORMİS TANISI KONULAN İKİ KARDEŞ: OLGU SUNUMU EPİDERMODİSPLAZİA VERRUSİFORMİS
 • Tekden Karapınar
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Işıl Bulur
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
 • Emine Dündar
J Curr Pediatr 2019; 17: 435-441 DOI: 10.4274/jcp.2019.0038