Cilt 18, Sayı 2

Ağustos 2020
(10) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu, (1) Düzeltme

Özgün Araştırma

ARTRİTLİ ÇOCUK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 9 YILLIK RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
 • Edanur Yesil
 • Solmaz Celebi
 • Nur Ozcan
 • Arife Ozer
 • Cansu Turan
 • Beyhan Bulbul
 • Cenk Ermutlu
 • Bartu Sarısozen
 • Mustafa Hacimustafaoglu
J Curr Pediatr 2020; 18: 140-152 DOI: 10.4274/jcp.2020.0014
EBEVEYNLERİN ÇOCUKLUK AŞILARINA YÖNELIK TUTUMLARI (PACV) ÖLÇEĞININ TÜRKÇE SÜRÜMÜNÜN PSIKOMETRIK ÖZELLIKLERİ
 • Celalettin Çevik
 • Soner Güneş
 • Sultan Eser
 • Erhan Eser
J Curr Pediatr 2020; 18: 153-167 DOI: 10.4274/jcp.2020.0015
ATNALI BÖBREK ANOMALİLİ ÇOCUK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Zehra Aydın
 • Özlem Yüksel
 • Mihriban İnözü
 • Begüm Avcı
 • Umut Selda Bayrakçı
 • Fatma Semsa Çaycı
J Curr Pediatr 2020; 18: 168-176 DOI: 10.4274/jcp.2020.0016
KİSTİK FİBROZİS DIŞI BRONŞEKTAZİ HASTALARINDA AĞIZ HİJYENİ, AĞIZ SAĞLIĞI ve PERİODONTAL SAĞLIK
 • Feyza Ustabas Kahraman
 • Serife Ozdemir
 • Hakan Yazan
 • Erkan Cakir
J Curr Pediatr 2020; 18: 177-193 DOI: 10.4274/jcp.2020.0017
ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE İŞTAHSIZLIK ve KOKU DUYUSU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Utku Aygüneş
 • Ayla Uzun Çiçek
J Curr Pediatr 2020; 18: 194-207 DOI: 10.4274/jcp.2020.0018
AİLEVİ AKDENİZ ATEŞLİ ÇOCUKLARDA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ ve TROMBOSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Fatma Duksal
 • Ahmet Sami Güven
 • Mesut Arslan
 • Melih Timucin Dogan
 • Utku Aygüneş
J Curr Pediatr 2020; 18: 208-219 DOI: 10.4274/jcp.2020.0019
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİ ve DİSMORFOLOJİNİN İNCELENMESİ
 • Dilşad Yıldız Miniksar
J Curr Pediatr 2020; 18: 220-236 DOI: 10.4274/jcp.2020.0020
GENETIK DEĞIŞTIRICILERIN BETA TALASEMI MAJOR VE INTERMEDIA KLINIĞINE ETKILERI
 • Yöntem Yaman
 • Özgür Cartı
 • Gulcihan Özek
 • Huseyin Onay
 • Berna Atabay
 • Canan Vergin
J Curr Pediatr 2020; 18: 237-250 DOI: 10.4274/jcp.2020.0021
TİP 1 DİYABETLİ HASTALARDA OTOİMMÜN TİROİD HASTALIĞI SIKLIĞI
 • Edip Unal
 • Meliha Demiral
 • Murat Öcal
 • Birsen Baysal
 • Mehmet Nuri Ozbek
J Curr Pediatr 2020; 18: 251-262 DOI: 10.4274/jcp.2020.0022
HEMOFİLİK ÇOCUKLARDA KAS İSKELET SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN ve İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Büşra Demir
 • Zuhal Keskin Yildirim
 • Suat Eren
 • Mustafa Büyükavcı
J Curr Pediatr 2020; 18: 263-275 DOI: 10.4274/jcp.2020.0023

Olgu Sunumu

CANDİDA ÖZOFAJİTİ İLE PREZENTE OLAN EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİTLİ BİR ÇOCUK HASTA: OLGU SUNUMU
 • Melike Arslan
 • Necati Balamtekin
 • Armağan Günal
J Curr Pediatr 2020; 18: 276-284 DOI: 10.4274/jcp.2020.0024
ÇOCUK OLGUDA GASTROİNTESTİNAL KOROZİF HASARA NEDEN OLAN NADİR BİR ETKEN: SİRKE RUHU
 • Muharrem Çiçek
 • Tuğba Kanar
 • Günsel Kutluk
J Curr Pediatr 2020; 18: 285-289 DOI: 10.4274/jcp.2020.0025

Düzeltme

Erratum
 • Ömer Tarım
J Curr Pediatr 2020; 18: 0-0 DOI: 10.4274/jcp.2020.0026