Cilt 18, Sayı 3

Aralık 2020
(14) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (1) Editöre Mektup

Kapak

Kapak Sayfası, İçindekiler, İndeks Bilgileri


Özgün Araştırma

Dilate Kardiyomiyopatinin Nadir Ancak Tedavi Edilebilir Bir Nedeni Olan ALCAPA Sendromlu Altı Olgunun Değerlendirilmesi
 • Nur Özcan
 • Metehan Kızılkaya
 • Tuğberk Akça
 • Özlem Mehtap Bostan
J Curr Pediatr 2020; 18: 290-299 DOI: 10.4274/jcp.2020.0027
Ebeveynlerin Aşı Tereddüt Düzeylerinin ve Karşıtlık Nedenlerinin İncelenmesi
 • Erhan Aygün
 • Hasan Said Tortop
J Curr Pediatr 2020; 18: 300-316 DOI: 10.4274/jcp.2020.0028
Konjenital Hiperinsülinemik Hipoglisemi Tanılı Hastalarda Klinik ve Genetik Özellikler ile Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
 • İbrahim Mert Erbaş
 • Gönül Çatlı
 • Ahu Paketçi
 • Ahmet Anık
 • Korcan Demir
 • Ece Böber
 • Ayhan Abacı
J Curr Pediatr 2020; 18: 317-335 DOI: 10.4274/jcp.2020.0029
Akut Bronşiolitli Çocuklarda Human Paraoksonaz-1 Aktivitesi
 • Ufuk Erenberk
 • Feyza Ustabaş Kahraman
 • Emin Özkaya
 • Mustafa Atilla Nursoy
 • Ayşegül Doğan Demir
 • Özden Türel
J Curr Pediatr 2020; 18: 336-345 DOI: 10.4274/jcp.2020.0030
Nötrofil/Lenfosit Oranı, RDW, RPR, MPV ve MPR Hemogram İndekslerinin Febril Nöbet Tanısına Katkısı
 • Turgay Çokyaman
 • Tolga Kasap
J Curr Pediatr 2020; 18: 346-357 DOI: 10.4274/jcp.2020.0031
Geç Preterm ve Term Yenidoğanlarda Yenidoğanın Geçici Takipnesi Gelişimi ile Kortizol, Epinefrin ve Tiroid Hormonları Düzeyleri Arasındaki İlişki
 • Cemile Mukadder Özkılınç
 • Emine Esin Yalınbaş
J Curr Pediatr 2020; 18: 358-369 DOI: 10.4274/jcp.2020.0032
0-24 Aylık Bebeği Olan Ebeveynlerin Bebek Bakımında Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler
 • Ahmet Ergin
 • Güliz Aydemir Acar
 • Kerim Baltacı
J Curr Pediatr 2020; 18: 370-389 DOI: 10.4274/jcp.2020.0033
IgA Vaskuliti Tanılı Olgularda Klinik ve Hematolojik Parametrelerin İlişkisi
 • Arife Uslu Gökceoğlu
 • Meliha Sevim
 • Sema Nilay Abseyi
J Curr Pediatr 2020; 18: 390-402 DOI: 10.4274/jcp.2020.0034
Çocukluk Çağı Kraniyofaringiyoma Olgularının Klinik ve Laboratuvar Bulguları
 • Elif Söbü
 • Erdal Eren
 • Betül Sevinir
 • M. Özgür Taşkapılıoğlu
 • Ömer Tarım
J Curr Pediatr 2020; 18: 403-410 DOI: 10.4274/jcp.2020.0035
Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromunda İndüksiyon Steroid Dozunun Klinik Seyire Etkileri
 • Sibel Yel
 • Neslihan Gunay
 • Ayşe Seda Pınarbaşı
 • Aynur Gencer Balaban
 • İsmail Dursun
 • Muammer Hakan Poyrazoglu
J Curr Pediatr 2020; 18: 411-420 DOI: 10.4274/jcp.2020.0036
Obez Çocuk ve Ergenlerde D Vitamini ve Tiroid Fonksiyonlarının Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Selma Tunç
 • Meliha Demiral
J Curr Pediatr 2020; 18: 421-433 DOI: 10.4274/jcp.2020.0037
Travma Dışı Nörolojik Yakınma İle Çocuk Acil Polikliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Muhittin Bodur
 • Abdullah Hakan Özmen
 • Mehmet Sait Okan
J Curr Pediatr 2020; 18: 434-443 DOI: 10.4274/jcp.2020.0038
PFAPA Sendromu Tanılı Hastaların Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Vildan Güngörer
 • Alaaddin Yorulmaz
 • Şükrü Arslan
J Curr Pediatr 2020; 18: 444-456 DOI: 10.4274/jcp.2020.0039
Çocuklarda Arı (Hymenoptera) Sokmalarına Bağlı Reaksiyonların Prevalansı
 • Yakup Canıtez
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2020; 18: 457-469 DOI: 10.4274/jcp.2020.0040

Derleme

Çocuk Acil Servislerine Gelen Akut Zehirlenme Olaylarının Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme
 • Süreyya Sarvan
 • Emine Efe
 • Ayşegül İşler
J Curr Pediatr 2020; 18: 470-483 DOI: 10.4274/jcp.2020.0041

Editöre Mektup

COVID-19 ve Çocuk Diş Hekimliğine Güncel Etkileri
 • Çiğdem Elbek Çubukçu
J Curr Pediatr 2020; 18: 484-488 DOI: 10.4274/jcp.2020.0042