Cilt 19, Sayı 1

Nisan 2021
(17) Özgün Araştırma, (3) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası, İçindekiler, İndeks Bilgileri


Özgün Araştırma

Çocuklarda Beta-Laktam Antibiyotiklere Aşırı Duyarlılık Şüphesi ve Çocuk Alerji Klinik Deneyimleri
 • Ayşegül Ertuğrul
 • Nevzat Başkaya
 • Saliha Esenboğa
 • Serap Özmen
J Curr Pediatr 2021; 19: 1-8 DOI: 10.4274/jcp.2021.0001
COVID-19 Pozitif Semptomatik Çocukların D Vitamini Düzeyleri
 • Elif Söbü
 • Ayşe Karaaslan
 • Ceren Çetin
 • Yasemin Akın
J Curr Pediatr 2021; 19: 9-14 DOI: 10.4274/jcp.2021.0002
Türkiye’de Üçüncül Bir Merkezden Duchenne ve Becker Müsküler Distrofili Hastaların Klinik Özellikleri ve Yaşam Kalitesi
 • Özlem Yayıcı Köken
 • Özge Kucur
 • Candan Taşkıran
 • Ülkühan Öztoprak
 • Çiğdem Genç Sel
 • Erhan Aksoy
 • Ayse Aksoy
 • Tamer Yoldaş
 • Deniz Yüksel
J Curr Pediatr 2021; 19: 15-22 DOI: 10.4274/jcp.2021.0003
0-6 Yaş Arasındaki Çocuklarda Travma Dışı Ev Kazalarının Önlenmesi
 • Murat Doğan
 • Mehmet Adnan Öztürk
J Curr Pediatr 2021; 19: 23-29 DOI: 10.4274/jcp.2021.0004
Fazla Kilolu ve Obez Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Kilosuna Yönelik Algıları ve Yaklaşımları
 • Bahar Çolak
 • İlknur Kahriman
 • Buket Meral
J Curr Pediatr 2021; 19: 30-38 DOI: 10.4274/jcp.2021.0005
Çocuklarda Helicobacter pylori Enfeksiyonunun Şiddetini Tespit Etmede Başlangıca göre Delta Değerlerinin Önemi
 • Burcu Güven
 • Hacer Fulya Gülerman
 • Birgül Kaçmaz
J Curr Pediatr 2021; 19: 39-45 DOI: 10.4274/jcp.2021.0006
Akut Lösemili Çocuklarda Konjenital Malformasyon Sıklığı: Tek Merkez Raporu
 • Salih Güler
 • Aytül Temuroğlu
 • Melike Sezgin Evim
 • Birol Baytan
 • Adalet Meral Güneş
J Curr Pediatr 2021; 19: 46-51 DOI: 10.4274/jcp.2021.0007
Monogenik Obezite Ön Tanısı ile İncelenen Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Genetik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • İlkay Ayrancı
 • Gönül Çatlı
 • Berna Eroğlu Filibeli
 • Elif Yiğit
 • Berk Özyılmaz
 • Hayrullah Manyas
 • Bumin N Dündar
J Curr Pediatr 2021; 19: 52-59 DOI: 10.4274/jcp.2021.0008
Obez Çocuk ve Ergenlerde Mesane Bağırsak Disfonksiyonu ve Yaşam Kalitesi
 • Seçil Arslansoyu Çamlar
 • Abbasqulu Baghırov
 • Kayi Eliacik
 • Özlem Üzüm
 • Gonca Özyurt
 • Eren Soyaltın
 • Gönül Çatlı
 • Demet Alaygut
 • Fatma Mutlubaş
 • Bumin N Dundar
 • Belde Kasap-Demir
J Curr Pediatr 2021; 19: 60-66 DOI: 10.4274/jcp.2020.0009
Bursa Bölgesinde Alerjik Astım Tanılı Çocuklarda Ağaç Polen Alerjenlerine Duyarlılık Oranlarının Araştırılması
 • Yakup Canıtez
 • Şükrü Çekiç
J Curr Pediatr 2021; 19: 67-75 DOI: 10.4274/jcp.2021.0010
Büyük Şehirlerde Yaşayan Okul-Çağı Çocuklarında, Obezite, Kilolu Olmak ve Sosyo Ekonomik Durum Arasındaki İlişki
 • Sibel Aka
 • Mujde Arapoğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 76-83 DOI: 10.4274/jcp.2020.0011
Okul Öncesi Çocuklarda Ameliyat Sonrası Ağrı Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliği
 • Tufan Aslı Sezer
 • Figen Işık Esenay
 • Gülçin Korkmaz
J Curr Pediatr 2021; 19: 84-91 DOI: 10.4274/jcp.2021.0012
Çocuklarda QT Uzaması Yapan İlaçlarla Zehirlenmelerde Düzeltilmiş QT ve Tp-e/QTc Süreleri Karşılaştırması
 • Sinem Sarı Gökay
 • Buğra Tutun
J Curr Pediatr 2021; 19: 92-99 DOI: 10.4274/jcp.2020.0013
Subklinik Hipotiroidisi Olan Obez Çocuk ve Adölesanlarda Lipid Metabolizması Anormallikleri
 • Birgül Kırel
 • İlhan Hazer
 • Hilmi Onur Kabukçu
 • Murat Yağcı
 • Zeynep Ertürk
 • Gonca Kılıç Yıldırım
J Curr Pediatr 2021; 19: 100-105 DOI: 10.4274/jcp.2020.0014
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Bebeklerin Değerlendirilmesi
 • Tuba Kasap
 • Şahin Takcı
 • Pelin Özcan
J Curr Pediatr 2021; 19: 106-112 DOI: 10.4274/jcp.2021.0015
Türkiye’deki Yenidoğan Hekimlerinin Klinik Ultrasonografi Kullanımı ve Bakışının Değerlendirildiği Ulusal Anket Çalışması
 • Burak Ceran
 • Ufuk Çakır
 • Yavuzalp Solak
 • Cüneyt Tayman
J Curr Pediatr 2021; 19: 113-120 DOI: 10.4274/jcp.2021.0016
Maternal Obezitenin Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkisi
 • Esra Beşer
 • Hayriye Gözde Kanmaz Kutman
 • Gülsüm Kadıoğlu Şimşek
 • Esin Okman
 • Burak Ceran
 • Fuat Emre Canpolat
J Curr Pediatr 2021; 19: 121-126 DOI: 10.4274/jcp.2021.0017

Derleme

Kistik Fibroziste Mikrobesin Ögelerinin Önemi
 • Sevinç Eşer Durmaz
 • Nurcan Yabancı
J Curr Pediatr 2021; 19: 127-134 DOI: 10.4274/jcp.2021.0018
Pediyatrik Popülasyonda Antibiyotik Kullanımı: Ebeveynlerin ve Reçete Yazanların Etkili Rolüne Duyulan İhtiyaç
 • Yusuf Karataş
 • Zakir Khan
J Curr Pediatr 2021; 19: 135-140 DOI: 10.4274/jcp.2021.0019
Pediatrik Vakalarda Philadelphia Benzeri Akut Lenfoblastik Lösemi
 • Ecem Efendi Erdem
 • Gülşah Cecener
 • Havva Tezcan Ünlü
 • Melike Sezgin Evim
J Curr Pediatr 2021; 19: 141-150 DOI: 10.4274/jcp.2020.0020