Cilt 19, Sayı 3

Aralık 2021
(13) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (1) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası, İçindekiler, İndeks Bilgileri


Özgün Araştırma

Çocuklarda Semptomatik ve Asemptomatik COVID-19’un Demografik ve Klinik Bulguları
 • Binnaz Çelik
 • Murat Doğan
 • Doğan Bahadır İnan
 • Süleyman Sunkak
 • Esma Saatçi
 • Filiz Tubaş
J Curr Pediatr 2021; 19: 280-284 DOI: 10.4274/jcp.2021.47640
Çocuklarda Yıllar İçinde Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Endikasyonları ve Bulguları Değişiyor Mu?
 • Melike Arslan
 • Hilal Işık
 • Necati Balamtekin
J Curr Pediatr 2021; 19: 285-291 DOI: 10.4274/jcp.2021.02359
Obezojenik Çevre ve Sosyo-demografik Özelliklerin Çocukların Obezite Farkındalık Düzeylerine Etkisi
 • Arzu Sarıalioğlu
 • Sibel Küçükoğlu
 • Aynur Aytekin Özdemir
 • Semra Köse
 • Ayda Çelebioğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 292-302 DOI: 10.4274/jcp.2021.34603
İlköğretim Çocuklarında Uyku Bozukluğu Sıklığı ve Obezite ile İlişkisi
 • Hasan Durmuş
 • Yavuzalp Solak
 • Erhan Kaya
 • Halil Canbolat
J Curr Pediatr 2021; 19: 303-310 DOI: 10.4274/jcp.2021.38980
Ergenlerde Polikistik Over Sendromu Tanısı için Yeni Biyobelirteçlerin Analizi
 • Selma Tunç
 • Behzat Özkan
J Curr Pediatr 2021; 19: 311-318 DOI: 10.4274/jcp.2021.22599
Yenidoğandan Adolesana COVID-19 Pandemisinde Çocuklarda Kardiyak Tutulum Şekilleri
 • Tunç Tunçer
 • Fatih Varol
 • Şenay Coşkun
 • Bülent Güzel
 • Şirin Güven
 • Halit Çam
J Curr Pediatr 2021; 19: 319-327 DOI: 10.4274/jcp.2021.83798
Atopik Çocuklarda Blattella germanica Duyarlılığının Araştırılması
 • Yakup Canıtez
 • Fatih Çiçek
J Curr Pediatr 2021; 19: 328-337 DOI: 10.4274/jcp.2021.94546
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Diş Sağlığı Durumu ve Etkileyen Faktörler: Pilot Çalışma
 • Çiğdem Elbek Çubukçu
J Curr Pediatr 2021; 19: 338-343 DOI: 10.4274/jcp.2021.48243
Spor Aktivitelerine Katılım Öncesinde Çocukların Kardiyak Değerlendirmesi
 • Hüseyin Yılmaz
 • Fatih Şap
J Curr Pediatr 2021; 19: 344-353 DOI: 10.4274/jcp.2021.50480
Çocuk ve Adolesanlarda Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesi: Türkiyede Çok Merkezli Çalışma
 • Emel Hatun Aytaç Kaplan
 • Aydilek Dağdeviren Çakır
 • İhsan Esen
 • Emine Demet Akbaş
 • Eda Çelebi Bitkin
 • Nesibe Akyürek
 • Bahar Özcabı
 • Suna Kılınç
 • Birgül Kırel
 • Deniz Okdemir
 • Olcay Evliyaoğlu
 • Mehmet Keskin
J Curr Pediatr 2021; 19: 354-362 DOI: 10.4274/jcp.2021.43926
Turner Sendromlu Ergenlerin Multidisipliner Yaklaşımla Psikometrik ve Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
 • Burak Karakök
 • Devrim Akdemir
 • Sıddıka Yalçın
 • Hacer Seniz Özusta
 • Gülen Eda Utine
 • Özlem Doğan
 • Pelin Özlem Şimşek Kiper
 • Gizem Ürel Demir
J Curr Pediatr 2021; 19: 363-372 DOI: 10.4274/jcp.2021.04864
Çocuklarda Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi: Tek Merkez Deneyimi
 • Pınar Şimşek Onat
 • Duygu Demirtaş
 • Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen
 • Ersin Gümüş
 • İnci Nur Saltık Temizel
 • Hasan Özen
 • Hülya Demir
 • Erkan Parlak
J Curr Pediatr 2021; 19: 373-378 DOI: 10.4274/jcp.2021.94803
İnek Sütü Alerjisi Olan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Hülya Poyraz Efe
 • Yakup Canıtez
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2021; 19: 379-386 DOI: 10.4274/jcp.2021.55477

Olgu Sunumu

İntrauterin Başlangıçlı Ulnar Arter Tromboembolisi: Olgu Sunumu
 • Mehmet Yücel
 • Adviye Çakıl Sağlık
 • Özge Sürmeli Onay
 • Zeynep Canan Özdemir
 • Özcan Bör
 • Ayşe Neslihan Tekin
J Curr Pediatr 2021; 19: 387-392 DOI: 10.4274/jcp.2021.02438

Derleme

Çocukluk Çağı Hipertansiyon Kılavuzlarının Karşılaştırılması
 • Cemaliye Başaran
 • Belde Kasap Demir
J Curr Pediatr 2021; 19: 393-405 DOI: 10.4274/jcp.2021.24482

Diğer

2021 Hakem Dizini
J Curr Pediatr 2021; 19: 0-0
2021 Yazar Dizini
J Curr Pediatr 2021; 19: 0-0
2021 Konu Dizini
J Curr Pediatr 2021; 19: 0-0