Cilt 20, Sayı 1

Nisan 2022
(11) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (1) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası, İçindekiler, İndeks Bilgileri


Özgün Araştırma

Kompanse Hipotiroidizmi Olan Bebeklerde Levotiroksin Tedavisinin Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
 • Ebru Barsal Çetiner
 • Özlem Turan
 • İsmail Çetiner
 • Sema Akçurin
 • Gayaz Akçurin
J Curr Pediatr 2022; 20: 1-9 DOI: 10.4274/jcp.2022.68815
On Yıllık Pediatrik Perkütan Böbrek Biyopsilerimizin Klinikopatolojik Analizi
 • Şenay Zırhlı Selçuk
 • Ahmet Taner Elmas
 • Nusret Akpolat
 • Yılmaz Tabel
J Curr Pediatr 2022; 20: 10-16 DOI: 10.4274/jcp.2022.78736
Accompanying Infections in Hospitalized Children with Neurological Disease
 • Turgay Çokyaman
 • Tolga Kasap
 • Taylan Çelik
J Curr Pediatr 2022; 20: 17-26 DOI: 10.4274/jcp.2022.81084
Evaluation of Red Blood Cell Distribution Width-Platelet Ratio as an Early Predictor of Late-Onset Sepsis in Preterm Infants
 • Pelin Doğan
 • İpek Güney Varal
 • Atahan Ararat
 • Elif Güler Kazancı
J Curr Pediatr 2022; 20: 27-33 DOI: 10.4274/jcp.2022.55376
Ateşli Çocukların Ebeveynlerinin Kaygı Düzeyleri ile Ateş Yönetimlerinin İncelenmesi
 • Pınar Yiğit
 • Arzu Sarıalioğlu
J Curr Pediatr 2022; 20: 34-44 DOI: 10.4274/jcp.2021.57614
Underlying Factors of Childhood Vaccine Refusal and Hesitancy: A Population Based Study
 • Binali Çatak
 • Hayrunnisa Bekis Bozkurt
 • Can Öner
J Curr Pediatr 2022; 20: 45-53 DOI: 10.4274/jcp.2021.70446
Assessing How Pediatricians, General Practitioners and Family Physicians Take an Approach to Seizure in Children
 • Emine Tekin
 • Betül Diler Durgut
 • Ilgım Yaman
J Curr Pediatr 2022; 20: 54-61 DOI: 10.4274/jcp.2022.54926
Could Vaccine Hesitancy be a Global Health Threat After Pandemics?: A Observational Study at Early Phase of COVID-19 Pandemic in 2020
 • Fırat Erdoğan
J Curr Pediatr 2022; 20: 62-69 DOI: 10.4274/jcp.2021.91668
The Assessment of Factors Related to Family Life in Children with Cerebral Palsy
 • Kamile Uzun Akkaya
 • Sabiha Bezgin
 • Bülent Elbasan
J Curr Pediatr 2022; 20: 70-77 DOI: 10.4274/jcp.2022.48802
The Effect of Plasma Endocan and Asymmetric Dimethyl Arginine Levels on Endothelial and Cardiac Functions in Children with Beta-Thalassemia Major
 • Utku Aygüneş
 • Ümmügülsüm Can
 • Melih Timuçin Doğan
 • Merter Keçeli
 • Hatice Koçak Eker
J Curr Pediatr 2022; 20: 78-87 DOI: 10.4274/jcp.2022.88557
Kronik İdiyopatik Trombositopenik Purpuralı Çocuklarda Psikopatolojik Değerlendirme
 • Utku Aygüneş
 • Ayla Uzun Çiçek
J Curr Pediatr 2022; 20: 88-96 DOI: 10.4274/jcp.2022.72677

Olgu Sunumu

MKRN3 Gen Mutasyonu ile İlişkili Ailesel Santral Puberte Prekoks Olgusu
 • Berna Eroğlu Filibeli
 • İlkay Ayrancı
 • Hayrullah Manyas
 • Özgür Kırbıyık
 • Bumin N. Dündar
 • Gönül Çatlı
J Curr Pediatr 2022; 20: 97-102 DOI: 10.4274/jcp.2022.02439

Derleme

Pediatrik İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Güncel Beslenme Tedavisi Yaklaşımları
 • Öznur Aydın
 • Arzu Kabasakal Çetin
 • Gülhan Samur
J Curr Pediatr 2022; 20: 103-115 DOI: 10.4274/jcp.2021.39019