Cilt 20, Sayı 2

Ağustos 2022
(16) Özgün Araştırma

Kapak

Kapak Sayfası, İçindekiler, İndeks Bilgileri


Özgün Araştırma

Does Vitamin B12 Deficiency in Childhood Affect Hematological Parameters?
 • Müjgan Arslan
 • Şeyma Karakoç
J Curr Pediatr 2022; 20: 116-121 DOI: 10.4274/jcp.2022.47135
Evaluation of Children and Adolescents Admitted to the Emergency Department with Complaints of Chest Pain
 • Murat Doğan
 • Ali Baykan
 • Utku Özer
 • Tuğçe Kalın Güngör
 • Süleyman Sunkak
 • Mehmet Adnan Öztürk
J Curr Pediatr 2022; 20: 122-127 DOI: 10.4274/jcp.2022.15428
Is Hyponatremia a Predictor for Perforated Appendicitis in Children?
 • İlknur Bodur
 • Betül Öztürk
 • Raziye Merve Yaradılmış
 • Aysun Tekeli
 • Ali Güngör
 • M. Mustafa Güneylioğlu
 • Aytaç Göktuğ
 • Ayşe Karaman
 • Can Demir Karacan
 • Nilden Tuygun
J Curr Pediatr 2022; 20: 128-132 DOI: 10.4274/jcp.2022.94547
May HDL Cholesterol Level Have a Role in The Diagnosis of Kawasaki Disease?
 • Gökmen Akgün
 • Eviç Zeynep Başar
 • Kübra Uçak
 • Emre Usta
 • Özlem Kayabey
 • Kadir Babaoğlu
J Curr Pediatr 2022; 20: 133-140 DOI: 10.4274/jcp.2022.73626
COVID-19 Pandemisi ve Kısıtlamalarının Tip 1 Diabetes Mellitus Hastalarında Glisemik Kontrol Üzerine Etkisi
 • Ebru Barsal Çetiner
 • Aynur Bedel
 • Zeynep Donbaloğlu
 • Berna Singin
 • Bilge Aydın Behram
 • Hale Tuhan
 • Mesut Parlak
J Curr Pediatr 2022; 20: 141-146 DOI: 10.4274/jcp.2022.79663
Serum Mindin, Nephrin and Podocalyxin Levels in Patients with Type 1 Diabetes: Are These New Markers to Detect the Development of Nephropathy?
 • Irmak Tanal Şambel
 • Erdal Eren
 • Cengiz Bozyigit
 • Emre Sarandöl
J Curr Pediatr 2022; 20: 147-154 DOI: 10.4274/jcp.2022.34635
Aile Hekimlerinin Sağlam Çocuk İzlemleri Konusundaki Bilgi Düzey ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
 • Büşra Karabekiroğlu
 • Celal Kuş
 • Raziye Şule Gümüştakım
J Curr Pediatr 2022; 20: 155-167 DOI: 10.4274/jcp.2022.42243
Is Intravenous Iron Treatment in Pediatric Patients Safe and Effective Enough?
 • Nihal Karadaş
 • Ersin Töret
 • Ulaş Karadaş
J Curr Pediatr 2022; 20: 168-173 DOI: 10.4274/jcp.2022.94940
Final Height in GnRH Analogue Treatment in Girls Diagnosed with Early Puberty: Comparison with Untreated Controls
 • Amine Aktar Karakaya
 • Edip Ünal
 • Aslı Beştaş
 • Ruken Yıldırım
J Curr Pediatr 2022; 20: 174-180 DOI: 10.4274/jcp.2022.54280
Investigating the Association Between Internet Addiction, Depression, Social Phobia, Social Anxiety and Psychiatric Disorders Among Secondary Education Students in Turkey
 • Eren Yıldız
 • Zeynep Savaş Şen
 • Selim Günüç
 • Bülent Alioğlu
 • Arzu Yılmaz
J Curr Pediatr 2022; 20: 181-187 DOI: 10.4274/jcp.2022.33716
The Correlation Between Adherence to Mediterranean Diet and HOMA-IR in Children and Adolescents
 • Esra Tunçer
 • Alev Keser
 • Emine Nüket Ünsal
 • Sevinç Odabaşı Güneş
 • Onur Akın
J Curr Pediatr 2022; 20: 188-196 DOI: 10.4274/jcp.2022.59251
Malpraktis İddiaları ile Değerlendirilen Yenidoğan Hemorajik Hastalık Olguları
 • Nicel Yıldız Silahlı
 • Kağan Gürpınar
 • Hızır Aslıyüksek
 • Tülin Tiraje Celkan
J Curr Pediatr 2022; 20: 197-201 DOI: 10.4274/jcp.2022.26213
Adölesan Obezitesinin Elektrokardiyografi ve Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Yasin Akkuş
 • Saime Ergen Dibeklioğlu
 • Rahmi Özdemir
 • Veysel Nijat Baş
 • Muharrem Çiçek
J Curr Pediatr 2022; 20: 202-208 DOI: 10.4274/jcp.2022.90022
Why to Use Intraluminal Impedance in the Evaluation of Children with Repaired Esophageal Atresia
 • Ersin Gümüş
 • Asuman Nur Karhan
 • Numan Demir
 • Tutku Soyer
 • Hasan Özen
 • Feridun Cahit Tanyel
J Curr Pediatr 2022; 20: 209-220 DOI: 10.4274/jcp.2022.59219
Aşırı Prematüre Bebeklerde Mortalite Öngörüsünde Umbilikal Kord Kan Gazı Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Duran Yıldız
 • Ufuk Çakır
 • Ali Ulaş Tuğcu
 • Cüneyt Tayman
J Curr Pediatr 2022; 20: 221-228 DOI: 10.4274/jcp.2022.09821
Evaluation of Swallowing Dysfunction in Children with Recurrent Respiratory Symptoms
 • Emine Gülşah Torun
 • Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
 • Ayşe Akkuş
 • Ömer Faruk Yaşaroğlu
 • Selen Serel Arslan
 • Numan Demir
J Curr Pediatr 2022; 20: 229-236 DOI: 10.4274/jcp.2022.87262