Cilt 21, Sayı 1

Nisan 2023
(12) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası, İçindekiler, İndeks Bilgileri


Özgün Araştırma

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Tedavi Sırasında Gelişen Akut Endokrin ve Metabolik Komplikasyonların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Melike Sezgin Evim
 • Zeynep Tobcu
 • Salih Güler
 • Yasemin Denkboy Öngen
 • Adalet Meral Güneş
J Curr Pediatr 2023; 21: 1-8 DOI: 10.4274/jcp.2022.76258
Investigation of the Relationship Between Maternal & Neonatal Vitamin B12 Deficiency and Neonatal Hyperbilirubinemia: A Prospective Controlled Study
 • Meltem Turan
 • Hilal Özkan
 • Melike Sezgin Evim
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2023; 21: 9-15 DOI: 10.4274/jcp.2022.78055
Evaluation of Risk and Prognostic Factors in Neonatal Meningitis
 • Gülşah Parlakay
 • Salih Çağrı Çakır
 • Bayram Ali Dorum
 • Hilal Özkan
 • Solmaz Çelebi
 • Mustafa Hacımustafaoğlu
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2023; 21: 16-22 DOI: 10.4274/jcp.2022.16878
Comparison of Maternal Attachment Level, Post-traumatic Stress Disorder, Anxiety and Depression Risk, and Related Factors in Mothers of Preterm Babies with Mothers of Term Babies
 • Barış Güller
 • Erbu Yarcı
 • Ferhat Yaylacı
J Curr Pediatr 2023; 21: 23-33 DOI: 10.4274/jcp.2022.79037
Evaluation of Acute Organ Toxicity, Biochemical and Metabolic Changes in Pediatric Oncology Patients
 • Hasan Türkmen
 • Metin Demirkaya
 • Betül Sevinir
J Curr Pediatr 2023; 21: 34-42 DOI: 10.4274/jcp.2022.02170
Pediatrik Behçet Hastalarında Ek İmmünsüpresif Tedavi Gereksiniminin Tahmin Edilmesi
 • Seher Şener
 • Sermin Dalarslan
 • Ezgi Deniz Batu
J Curr Pediatr 2023; 21: 43-51 DOI: 10.4274/jcp.2022.46693
Evaluation of Children with Stenotrophomonas maltophilia Bacteremia
 • Edanur Yeşil
 • Solmaz Çelebi
 • Zeynep Özaslan
 • Arife Özer
 • Duygu Düzcan Kilimci
 • Mustafa Hacımustafaoğlu
J Curr Pediatr 2023; 21: 52-59 DOI: 10.4274/jcp.2023.61482
Clinical Features, Prognostic Factors and Outcome of Children with Ewing Sarcoma: A Single-center Experience
 • Işık Odaman Al
 • Bengü Demirağ
 • Dündar Sabah
 • Serra Kamer
 • Başak Doğan Avşargil
 • Mehmet Argın
 • Yeşim Oymak
J Curr Pediatr 2023; 21: 60-68 DOI: 10.4274/jcp.2023.46667
Yatarak Tedavi Gören Çocuk Hastalarda Malnutrisyon Değerlendirmesi
 • Süleyman Şahin
 • Vesile Meltem Energin
J Curr Pediatr 2023; 21: 69-76 DOI: 10.4274/jcp.2023.62681
Content Analysis of Food Advertisements on TV Channels in Turkey
 • Ahmet Ergin
 • Caner Özdemir
 • Betül Özdemir
J Curr Pediatr 2023; 21: 77-83 DOI: 10.4274/jcp.2023.96729
Pathological Internet use Levels and Psychiatric Diagnoses in Adolescents Admitted to a Child Psychiatry Outpatient Clinic after Face-to-face Education Restriction Due to the Pandemic
 • Didem Ayyıldız
 • Funda Gümüştaş
J Curr Pediatr 2023; 21: 84-91 DOI: 10.4274/jcp.2023.05945
Adölesanlarda Anormal Uterin Kanamaya Hematolog Gözüyle Yaklaşım
 • Özge Vural
 • Hilal Susam Sen
 • İbrahim Eker
J Curr Pediatr 2023; 21: 92-97 DOI: 10.4274/jcp.2023.76743

Olgu Sunumu

A Novel PHEX Mutation in A Case Followed Up with A Diagnosis of X-linked Hypophosphatemic Rickets
 • Özgecan Demirbaş
 • Erdal Eren
 • Yasemin Denkboy Öngen
 • Şebnem Özemri Sağ
 • Hakan Gürkan
 • Şehime Gülsün Temel
J Curr Pediatr 2023; 21: 98-101 DOI: 10.4274/jcp.2022.83435
An Adolescent Girl with the Recurrent Attacks of Different Type of Thromboses
 • Şenay Zırhlı Selçuk
 • Yurday Öncül
 • Hanım Durmuş
 • Betül Sözeri
 • Yılmaz Tabel
J Curr Pediatr 2023; 21: 102-106 DOI: 10.4274/jcp.2023.29053