Cilt 3, Sayı 1

Mart 2005
(115) Diğer, (12) Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

Yabanci Cisim (Çiçek Yapragi) Aspirasyonu Saptanan Hisiltili Bebek - Olgu Sunumu-POSTER:2
 • Nihat Sapan
 • Yakup Canitez
 • Ebru Tayfun Sentürk
 • Arif Gürpinar
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Sturge-Weber Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 12
 • Murat Sahin
 • Gürkan Genç
 • Nilgün E. Atay
 • Aysel Yöney
 • Candemir Karacan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Adaçayi Yaginin Yanlis Kullanimina Bagli Neonatal Konvülziyon: Olgu Sunumu - POSTER: 16
 • S. Ümit Sarici
 • Mustafa Kul
 • Göknur Candemir
 • Halil Ibrahim Aydin
 • Faruk Alpay
 • Erdal Gökçay
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Rubella Ensefalitine Sekonder Gelisen Bir Epilepsi Olgu Sunumu - POSTER:17
 • Gonca Üstündag
 • Nilüfer Eldes
 • Ceyda Acun
 • Nazan Tomaç
 • Yöntem Yaman
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Kleidokranial Disostosis: Olgu Sunumu - POSTER: 23
 • H.Gözde Kanmaz
 • Ergun Çetinkaya
 • Zehra Aycan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Kronik Ülsere Sekonder Amiloid Birikimi: Olgu Sunumu - POSTER: 31
 • Baris Yazar
 • Deniz Anuk
 • Engin Melek
 • Mahmut Gökdemir
 • Hale Sakalli Erçoban
 • Esra Baskin
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Ailevi Akdeniz Atesi ve Sakroiliyak Eklem Tutulumu: Sekiz Olgu Sunumu - POSTER: 37
 • Nesrin Besbas
 • Yelda Biginer
 • Ali Düzova
 • Umut Selda Bayrakçi
 • Seza Özen
 • Aysin Bakkaloglu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Orbital Teratomlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 54
 • Oya Yemisen
 • Gürkan Genç
 • Nilgün E. Atay
 • Aysel Yöney
 • Gonca Yilmaz
 • Candemir Karacan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hodgkin Lenfoma Tanisi Alan Griscelli Sendromlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 55
 • Ertan Kayserili
 • Hursit Apa
 • Pamir Gülez
 • Murat Hizarcioglu
 • Ayse Erbay
 • Ayse Gülden Diniz
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Noonan Sendromu ve Yaygin Bilateral Pulmoner Arteriovenöz Fistül: Olgu Sunumu - POSTER: 67
 • Evren Semizel
 • Vedat Kavurt
 • Özlem Mehtap Bostan
 • Halil Saglam
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Baller-Gerold Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 76
 • Merih Çetinkaya
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Konjenital Cutis Laxa Sendromu Otozomal Resesif Tip II: Olgu Sunumu - POSTER: 79
 • Hilal Özkan
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0

Diğer

1.Ulugag Pediatri Kis Kongresi Kongre Düzenleme Kurullari
 • Administrator Administrator
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
1.Uludag Pediatri Kis Kongresi Bilimsel Programi
 • Administrator Administrator
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hisiltili Çocuk ve Astim Prevalansi
 • Nermin Güler
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hisiltili Çocukta Tani ve Ayirici Tani (Hangisi Astim)
 • Remziye Tanaç
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Allerjik Hastaliklar ve Atopik Dermatit Prevalansi
 • Haluk Çokugras
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Atopik Dermatit Tani ve Ayirici Tani
 • Derya Ufuk Altintas
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Atopik Dermatit Tedavisi
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Yenidogan Dönemi Epileptik Sendromlari
 • H.Ali Tasdemir
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Süt Çocuklugu Döneminin Epilepsi Sendromlari
 • Meral Özmen
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Erken Çocukluk Çaginin Epileptik Ensefalopatileri
 • Mehmet S. Okan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Dönemi Fokal Konvülsiyonlari ile Ilgili Sendromlar
 • Sabiha Aysun
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Idyopatik Jeneralize Epilepsiler
 • Güzide Turanli
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Kök Hücre Plastisitesi ve Tiptaki Kullanim Alanlari
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Kordon Kani Bankaciligi
 • Mehmet Ertem
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Talasemide Kök Hücre TransplantasyonuBuket Erer Del Castello
 • Buket Erer Del Castello
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Talasemi Tedavisindeki Gelismeler
 • M.Akif Yesilipek
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Boy Kisaligina Yaklasim
 • Feyza Darendeliler
 • Rüveyde Bundak
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Büyüme Fizyolojisi ve Büyüme Geriliginin Nedenleri
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Yenidogan Idrar Yolu Enfeksiyonlarinda Tedavi ve Prenatal Risk Faktörleri
 • Aydan Sirin
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Ilk ve Yineleyen Idrar Yolu Enfeksiyonlarinda Tedavi ve Izlem Protokolü
 • Osman Dönmez
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Vezikoüreteral Reflüde Tedavi ve Izlem Protokolü
 • Lale Sever
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Çagi Kanserlerinde Tani Yöntemleri
 • Betül Sevinir
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Çagi Kanserlerine Eslik Eden Yakinma ve Bulgular
 • Tezer Kutluk
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Çagi Kanserlerinin Tedavisi ve Ulasilan Sonuçlar
 • Faik Sarialioglu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Neonatal Hipertansiyonda Tedavi Yaklasimlari ve Prenatal Risk Faktörleri
 • Nesrin Besbas
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Siddetli Hipertansiyonda Tedavi
 • Fatos Yalçinkaya
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Esansiyel (Primer) Hipertansiyonda ve Obez Çocukta Tedavi Yaklasimlari
 • Sevgi Mir
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Çaginda Telekardiyografik Degerlendirme
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Eko, Holter, Event Recorder
 • Özlem Mehtap Bostan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Etik ve Pediatrik Tibbi Uygulama
 • Turgut Özeke
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Çaginda Beslenme
 • Rasit Vural Yagci
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Malnutrisyon ve Beslenme
 • Hasan Özen
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocuklarda Enteral Beslenme
 • Tanju B. Özkan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Kronik B Hepatitine Yaklasim ve Tedavi
 • Aydan Kansu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocuklarda Kronik C Hepatitine Yaklasim ve Tedavi
 • Tufan Kutlu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocuklarda Karaciger Nakli
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Yas Grubunda Gastroenterolojik Tanisal Endoskopi
 • Buket Dalgiç
 • Buket Dalgiç
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Varislerde Endoskopik Tedavi Uygulamalari
 • Semra Sökücü
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Neonatal Sepsiste Etyopatogenez
 • Esin Koç
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Neonatal Sepsiste Tani
 • Yildiz Perk
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Neonatal Sepsis Tedavisi
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Asilarin Yan Etkileri
 • Isik Yalçin
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Asi Kontrendikasyonlari
 • Cihangir Özkinay
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Rutin Asi Takvimi
 • Necmi Aksaray
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Sik Tekrarlayan Enfeksiyonlu Çocuga Yaklasim
 • Özden Sanal
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çinko ve Immün Sistem
 • Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Primer Immün Yetersizlikli Çocukta Allerji
 • Yildiz Camcioglu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
1. Uludag Pediatri Kis Kongresi Poster Sunum Programi
 • Administrator Administrator
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Istanbul Ilindeki Okul Çocuklarinda Astim ve Semptomlarinin Artan Prevalansi (ISAAC Faz III)- POSTER: 1
 • Ülker Önes
 • Ahmet Akçay
 • Zeynep Tamay
 • Nermin Güler
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Durdurulamayan Hapsirik - POSTER: 3
 • Mustafa Sulemanji
 • Nuray Kanbur
 • Orhan Derman
 • Sefik Hosal
 • Berna Pehlivantürk
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Astim Bronsiale ve Alerjik Rinitli olgularin Besin Alerjisi - POSTER: 4
 • Özlem Ketenci Altikardesler
 • Sedat Öktem
 • Gülnur Tokuç
 • Gülnur Tokuç
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Astimli Çocuklarda Inhale Steroid Tedavisinin Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi - POSTER: 5
 • Serdar Yilmaz
 • Gülnur Tokuç
 • Sedat Öktem
 • Gülnur Tokuç
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Bursa Ilinde Saglikli Yenidoganlarda Faktör V Leiden Mutasyon Sikligi - POSTER: 6
 • Birol Baytan
 • Ünsal Günay
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Kemoterapi Sonuçlarimizin Degerlendirilmesi - POSTER: 7
 • Metin Demirkaya
 • Birol Baytan
 • Ünsal Günay
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Demir Eksikligi Anemisi Tedavisinde Her Gün Verilen Fe +2 ile IntermitantVerilen Fe +2 Etkinliklerinin Degerlendirilmesi - POSTER: 8
 • Ali Sal
 • Meral Inalhan
 • Özlem Temel
 • Müjgan Oral
 • Serpil Degirmenci
 • Özlem Ünlütürk
 • Savas Inanhan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Immün Trombositopenik Purpura Olgusunda Onyalai - POSTER: 9
 • Vildan Kosan Çulha
 • Çagatay Kabak
 • Bengi Hasançebi
 • Tülin Revide Sayli
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tanisi Alan Bir Olgu - POSTER: 10
 • Birol Baytan
 • Özcan Bör
 • A. Sumru Uslu
 • Ünsal Günay
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Çagi Dirençli Epilepsilerinde Topiramatin Etkinligi - POSTER: 11
 • Aysegül Cebe
 • Nedret Uran
 • Tülin Hizli
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Bir Akut Motor Aksonal Nöropati Olgusu - POSTER: 13
 • Öge Çultu Kantaroglu
 • Burcu Bulum
 • Satilmis Kiliç
 • Songül Yalçin
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Ailesel Hipokalemi Periyodik Paralizi - POSTER: 14
 • Aytunç U
 • Utku Arman Örün
 • Kabak Ç.
 • Akbuga S
 • Berksoy E
 • Sadi Vidinlisan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hepatit A Enfeksiyonu Sonrasi Gelisen Bir Guillain Barre Sendromu - POSTER: 15
 • Esra Özbayramoglu
 • Alev Güven
 • Özlem Arman
 • M. Akif Güven
 • Gülnar Uysal
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Bursa’da Konjenital Hipotiroidizm Taramasi - POSTER: 18
 • Ömer Tarim
 • Halil Saglam
 • L. Büyükuysal
 • Nilgün Köksal
 • Ilker Ercan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Ülkemiz Sorunu Olan Nutrisyonel Hipokalsemik Riketslerin Retrospektif Degerlendirilmesi - POSTER: 19
 • Ertan Kayserili
 • M.Hizarcioglu Hizarcioglu
 • Hursit Apa
 • Meral Torun Bayram
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Olgularla Rikets - POSTER: 20
 • Ertan Kayserili
 • Hursit Apa
 • Murat Hizarcioglu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Osteogenesis Imperfekta Tip II - POSTER: 21
 • Süleyman Bayraktar
 • Emel Ataoglu
 • Seher Tabanli Bayraktar
 • Murat Elevli
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Glukokortikoid Tedavisi Alan Hastalarda Fenobarbitalin Etkisi - POSTER: 22
 • Halil Saglam
 • Yasin Karali
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Inatçi Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni Olarak Pseudohipoaldosteronism - POSTER: 24
 • Zehra Aycan
 • Gülsen Köse
 • Kutay Sel
 • Bahar Çuhaci Çakir
 • Özgül Tunç
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Yenidogan Bebeklerde Akut Böbrek Yetmezligi - POSTER: 25
 • Osman Dönmez
 • O. Durmaz
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Mantar Zehirlenmelerine Yaklasimda 10 Yillik Tecrübemiz - POSTER: 26
 • Müferet Ergüven
 • Öznur Yilmaz
 • Murat Deveci
 • Suat Çaki
 • Nevin Aksu Agaçhan
 • Nurcan Cebeci
 • Meltem Pelit
 • Osman Saçar
 • Hamit Özkan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Çaginda Görülen Zehirlenmeler - POSTER: 27
 • Osman Dönmez
 • O. Durmaz
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocuklarda Idrar Yolu Enfeksiyonu Patojenleri ve Antibiyotik Direnç Paternleri - POSTER: 28
 • Funda Tüzün
 • Gamze Gülfidan
 • Erkin Serdaroglu
 • Yüce Ayhan
 • Mustafa Bak
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Henoch-Schönlein Purpurali 54 Olgunun Incelenmesi - POSTER: 29
 • Deniz Anuk
 • Esra Baskin
 • Engin Melek
 • Nurcan Cengiz
 • Hale Sakalli Erçoban
 • Ümit Saatci
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Bir Çocuk Nefroloji Merkezinin On Yillik Böbrek Biyopsi Sonuçlarinin Degerlendirilmesi - POSTER: 30
 • Ö. Yavascan
 • ÇT. Tuncel
 • OD. Kara
 • Hakan Erdogan
 • Aksu N
 • Nevin Aksu Agaçhan
 • S. Sen
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Anti GBM Antikoru Pozitif Lupus Nefriti Olgusu - POSTER: 32
 • Baris Yazar
 • Esra Baskin
 • Engin Melek
 • Yasemin Uslu
 • Deniz Anuk
 • Servet Özkiraz
 • Ümit Saatci
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Blastocystis Hominis Enfestasyonuna Eslik Eden Akut Böbrek Yetmezligi - POSTER: 33
 • Nimet Cindik
 • Esra Baskin
 • Deniz Anuk
 • Handan Özdemir
 • Baris Yazar
 • Aysegül Olali
 • Ümit Saatci
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Ailevi Akdeniz Atesi ve Diffüz Endokapiller Proliferatif Glomerülonefrit - POSTER: 34
 • Nesrin Besbas
 • Onur Sakallioglu
 • Ali Düzova
 • Dilek Ertoy Baydar
 • Fatih Özaltin
 • Seza Özen
 • Aysin Bakkaloglu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Fc Gamma Reseptör Polimorfizmi Idrar Yolu Enfeksiyonlarinda Risk Faktörü müdür? - POSTER: 35
 • Rahmi Özdemir
 • Sevgi Mir
 • Afig Berdeli
 • Yilmaz Tabel
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Primer FSGS ve Steroid Yanitli Nefrotik Sendromda RAS Gen Polimorfizmleri - POSTER: 36
 • Yilmaz Tabel
 • Afig Berdeli
 • Sevgi Mir
 • Altan Cura
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Romatoloji Bölümünde Izlenen Romatoid Artritli Olgular ve Deneyimlerimiz - POSTER: 38
 • Y. Özçelebi
 • F. Hazer
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
PFAPA Sendromu: Periyodik Ates, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Lenfadenopati Sendromu - POSTER: 39
 • Nesib Andiran
 • Müsemma Alagöz
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Ailevi Akdeniz Atesli Olgularimiz - POSTER: 40
 • Murat Hizarcioglu
 • Nesrin Gülez
 • Ferah Genel
 • Leyla Öz
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Ailevi Akdeniz Atesli Olgularimizin Ailevi, Klinik ve Genetik Özelliklerinin Arastirilmasi - POSTER: 41
 • Müferet Ergüven
 • Rüstem Üçel
 • Öznur Yilmaz
 • Nurcan Cebeci
 • Pinar Durak
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Sistemik Jüvenil Romatoid Artrit ile Birlikte Olan Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Bir Olgu - POSTER: 42
 • Murat Hizarcioglu
 • Hursit Apa
 • Ertan Kayserili
 • Ayse Çoban
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hepatik Hemanjioendotelyoma Tanili Olgularimizin Degerlendirilmesi - POSTER: 43
 • Tanju B. Özkan
 • Betül Sevinir
 • Ahmet Memasa
 • Irfan Kiristioglu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Gastroözofageal Reflü Hastaligi Olan Çocuklarda Agiz ve Dis Bulgulari - POSTER: 44
 • Nazan Ersin
 • Özant Önçag
 • Gökhan Tümgör
 • Süleyha Hilmioglu
 • Rasit Vural Yagci
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Uzamis Sarilikli Olgularin Etyolojik Yönden Degerlendirilmesi - POSTER: 45
 • Deniz Tekin
 • Emine Suskan
 • Gülsüm Atay
 • Tugba Belgemen
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Karaciger Nakilli Çocuklarda Hiperürisemi Sikligi ve Kullanilan Immünsüpresiflerin Etkileri - POSTER: 46
 • Gökhan Tümgör
 • Murat Kiliç
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Gastrointestinal ve Solunum Semptomlari ile Basvuran Gastroözofageal Reflü Hastalikli Çocuklarda Tani ve Tedavi Yaklasimlari - POSTER: 47
 • Gökhan Tümgör
 • Aygen Yilmaz
 • Çigdem Arikan
 • Funda Özgenç
 • Rasit Vural Yagci
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocuklak Çagi Sirozlari, Hepatopulmoner Sendrom ve Karaciger Nakli - POSTER: 48
 • Gökhan Tümgör
 • Çigdem Arikan
 • Hasan Ali Yüksekkaya
 • Ertürk Levent
 • Coskun Dorak
 • Damla Göksen Simsek
 • Murat Kiliç
 • Rasit Vural Yagci
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Uzun Süre Anne Sütü ile Beslenen Vejetaryen Anne Bebeklerinde Nütrisyonel B12 Eksikligi - POSTER: 49
 • Tanju B. Özkan
 • Ahmet Memasa
 • Birol Baytan
 • Yasin Karali
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Splenomegali ile Gelen Çölyak Vakasi - POSTER: 50
 • Meda Kondolot
 • Fulya Demirçeken
 • Esma Altinel
 • Aysegül Oksal
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Neonatal Kolestaz Olgularimiz - POSTER: 51
 • Murat Hizarcioglu
 • Ertan Kayserili
 • Hursit Apa
 • Sevgen Tanir
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hipoproteinemi ve Anemi ile Basvuran Bir Atipik Gluten Enteropati Olgusu - POSTER: 52
 • Gonca Üstündag
 • Nilüfer Eldes
 • Ceyda Acun
 • Nazan Tomaç
 • Sibel Karkaç
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi Pediatrik Tümör Dagilimi - POSTER: 53
 • Betül Sevinir
 • Ferhan Iren
 • A. Sumru Uslu
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Bas-Boyunda Nadir Bir Deri Tümörü: Pilomatrikoma - POSTER: 56
 • Emre Çeçen
 • Kamer Mutafoglu Uysal
 • Oguz Ates
 • Erdener Özer
 • Nur Olgun
 • Faik Sarialioglu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Tanida Gecikme Nedeniyle Yaygin Organ Tutulumu Gözlenen Bir Langerhans Hücreli Histiositoz - POSTER: 57
 • Arzu Karakas
 • Suna Emir
 • Yasemin Üstünsalih Inan
 • Saime Ergen
 • Zehra Aycan
 • Ergun Çetinkaya
 • Sadi Vidinlisan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hemihipertrofisi Olan Çocukta Wilms Tümörü Riski: Nasil Izlenmeli? -POSTER: 58
 • Kamer Mutafoglu Uysal
 • Emre Çeçen
 • Handan Çakmakçi
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Konjenital Kalp Hastaliklarinda Üriner sistem Anomalilerinin Tanisinda Ultrasonografi ve Anjiografi Sonrasi Ürogramlarin Karsilastirilmasi - POSTER: 59
 • Özlem Mehtap Bostan
 • Evren Semizel
 • Zeynep Yazici
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Mitral Valv Prolapsuslu Çocuklarda Disritmi ve Vazovagal Senkop Sikliginin Degerlendirilmesi - POSTER: 60
 • Merih Çetinkaya
 • Evren Semizel
 • Özlem Mehtap Bostan
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Kawasaki Hastaligi Tanisi Alan 14 Hastanin Klinik Degerlendirilmesi - POSTER: 61
 • Evren Semizel
 • Emregül Isik
 • Özlem Mehtap Bostan
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Kalp Tamponadi ile Prezente Olan Posttravmatik Perikardiyal Effüzyon - POSTER: 62
 • Olgu Hallioglu
 • Ilhan Mavioglu
 • Aysen Canpolat
 • Nemci Köse
 • Esat Yilgör
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Konjenital Atrioventriküler Tam Bloklu Olgular: Klinik Özellikleri ve Dogal Seyirleri - POSTER: 63
 • Emregül Isik
 • Evren Semizel
 • Özlem Mehtap Bostan
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Dissekan Aort Anevrizmali Bir Turner Sendromu Olgusu - POSTER: 64
 • Özlem Mehtap Bostan
 • Evren Semizel
 • Isik Senkaya
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Blalock-Taussig Santi Sonrasinda Gelisen Bir Horner Sendromu - POSTER: 65
 • Semra Kurul
 • Sebnem Paytoncu
 • Nurettin Ünal
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Cutis Laxa Sendromu Olan Bir Olguda Periferik Pulmoner Arter Stenozu - POSTER: 66
 • Erkan Can
 • Evren Semizel
 • Özlem Mehtap Bostan
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Suprakardiyak Tipte Total Pulmonar Venöz Dönüs Anomalisi (TPVDA) Saptanilan Iki Olgunun Sunumu - POSTER: 68
 • Filiz Ekici
 • Nursel Alpan
 • Kutay Sel
 • Gülsen Köse
 • Sevcan Bulaç
 • Bahar Çuhaci Çakir
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Neonatal Sepsis Tanisinda ve Izleminde Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Rolü - POSTER: 69
 • Ramazan Harmanci
 • Nilgün Köksal
 • Mustafa K. Hacimustafaoglu
 • Merih Çetinkaya
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Serum Insülin Benzeri Büyüme Faktör (IGF-1) Düzeyleri ile Prematüre Retinopatisi Arasindaki Iliski - POSTER: 70
 • Merih Çetinkaya
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Ahmet Tuncer Özmen
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Agir Respiratuvar Distres Sendromlu Bebeklerde Ikinci Doz Surfaktanin Erken Uygulanmasi - POSTER: 71
 • Reyhan Akpinar
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Prematüre Retinopatisi Gelisen Olgularimizin Degerlendirilmesi - POSTER:72
 • Hilal Özkan
 • Nilgün Köksal
 • Ahmet Tuncer Özmen
 • Merih Çetinkaya
 • Erkan Can
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Bronkopulmoner Displazi Gelisen Olgularimizin Degerlendirilmesi - POSTER:73
 • Hilal Özkan
 • Nilgün Köksal
 • Merih Çetinkaya
 • Yakup Canitez
 • Emre Sahin
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Neonatal Hipoglisemili Olgularimizin Degerlendirilmesi - POSTER: 74
 • Merih Çetinkaya
 • Nilgün Köksal
 • Ömer Tarim
 • Halil Saglam
 • Hilal Özkan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Kongenital Sternal Defekt ve Eslik Eden Anomaliler: Yenidogan Vaka Takdimi - POSTER: 75
 • Erdogan Yüzkollar
 • Atilla Güray
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Gastrik Pnömatozis Intestinalis: Nekrotizan Enterekolitli Pretermlerde Intestinal Perforasyonun Önceden Habercisi Olabilir mi? - POSTER: 77
 • Ridvan Duran
 • Ülfet Vatansever
 • Burhan Aksu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Yenidogan Döneminde Lokal Anestezik Kullanimina Bagli Iki Methemoglobinemi Olgusu - POSTER: 78
 • Tamer Ünver
 • Burcu Asan
 • Semra Mutlu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0