Cilt 4, Sayı 1

Mart 2006
(119) Diğer, (15) Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

Osteopetrorikets: Olgu Sunumu - Poster 3
 • Emine Polat
 • Benal Kunak
 • Tekin Nacaroglu
 • Cengiz Kara
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Akçaagaç Surubu Hastalikli Bir Olgu Sunumu - Poster 7
 • Serpil Can
 • Özlem Özdemir
 • Halil Saglam
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Tekrarlayan Tüberküloz Lenfadenitli Olgu Sunumu - Poster 9
 • Mustafa K. Hacimustafaoglu
 • Tuna Demirbas
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Rekombinant Hepatit B Asisi Sonrasi Gelisen Afebril Konvülsiyon: Olgu Sunumu - Poster 18
 • Sema Malbora
 • Nilgün Vatandas
 • Murat Derbent
 • Füsun Alehan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Streptococcus Pneumonia'ya Bagli Purpura Fulminans: Olgu Sunumu ve Literatür Özeti - Poster 21
 • Necati Balamtekin
 • Mustafa Gülgün
 • Duygu Hacihamdioglu
 • Ahmet Emin Kürekçi
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Abetalipoproteinemi Tanili Üç Olgu: Olgu Sunumu - Poster 35
 • Sezin Asik Akman
 • Oya Halicioglu
 • Sabriye Çokçeken Okçu
 • Ali Rahmi Bakiler
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Lineer Ig A Dermatozu: Olgu Sunumu - Poster 43
 • Ertan Kayserili
 • Hursit Apa
 • Ragip Ortaç
 • Gülcihan Demir
 • Sule Afsar
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Ritscher-Schinzel Sendromu: Olgu Sunumu - Poster 45
 • Bülent Altun
 • Özgür Pirgon
 • Mehmet Emre Atabek
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Scleredema Adultorum: Olgu Sunumu - Poster 47
 • Deniz Tekin
 • Emine Suskan
 • Gülsüm Atay
 • Asli Kavaz
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Olgu Sunumu: Bir Çocuk Olguda Metaklopramide Bagli Gelisen Akut Distoni ve Literatüre Bakis - Poster 51
 • Necati Balamtekin
 • Mustafa Gülgün
 • Ahmet Doksal
 • Sebahattin Vurucu
 • Ridvan Akin
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Poland Sendromu: Olgu Sunumu - Poster 52
 • Ismail Balaban
 • Emine Polat
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Harlequin Iktiyozis: Olgu Sunumu - Poster 53
 • Senay Savas Erdeve
 • Özlem Türkoglu
 • Önder Can
 • H.Müzeyyen Astarci
 • Ülkü Tiras
 • Yildiz Dallar
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
X-linked Hiper Ig M Sendromlu Bes Aylik Erkek Çocuk: Olgu Sunumu - Poster 65
 • Oya Yücel
 • Narin Akici
 • Pelin Akbas
 • Ömer Ceran
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
B Lenfosit Düsüklügü ile Seyreden Still Hastaligi: Bir Olgu Sunumu - Poster 68
 • Hayrullah Alp
 • Hasibe Artaç
 • Y. Ülkü Özdemir
 • Recep Tunç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Bovine Tipte Arkus Aorta: Olgu Sunumu - POSTER: 71
 • Sadi Türkay
 • Fatih Andiran
 • A. Selman Dogukan
 • Ender Ödemis
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0

Diğer

2. Uludag Pediatri Kis Kongresi Kongre Düzenleme Kurullari
 • Administrator Administrator
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
2. Uludag Pediatri Kis Kongresi Bilimsel Programi
 • Administrator Administrator
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Pediatrik Astimda Tani
 • Özkan Karaman
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Pediatrik Astimda Allerjenlerin Rolü
 • Mehtap Yazicioglu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Astim ve Gastroözefageal Reflü Iliskisi
 • Esen Demir
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Astim ve Allerjiden Korunma
 • Haluk Çokugras
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çagi Astiminin Tedavisinde Antilökotrienler
 • Nermin Güler
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Kombinasyon Tedavisi
 • Bülent Sekerel
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Immunoterapide Hasta Seçimi
 • Seval Güneser Kendirli
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Pediatrik Obesiteye Genel Bakis
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Insülin Direnci ve Metabolik Sendrom
 • Sükrü Hatun
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocuk ve Ergenlerde Obezitenin Tedavisi
 • Abdullah Bereket
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Nefrotik Sendroma Yol Açan Proteinüri Mekanizmasi
 • Sevgi Mir
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Nefrotik Sendrom
 • Aysin Bakkaloglu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çaginda Nefrotik Sendrom Tedavi Seçenekleri ve Yenilikler
 • Mesiha Ekim
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Karinda Kitle Yapan Nedenler
 • Nilgün Yaris
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Karinda Kitleye Yaklasim ve Ayirici Tani
 • Betül Sevinir
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Atriyal ve Ventriküler Septal Defektlerin Transkateter Kapatilmasi; Tasidisritmi Tedavisinde Radyofrekans Kateter Ablasyon
 • Alpay Çeliker
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Pediatrik Kardiyolojide Son Gelismeler
 • Kürsat Tokel
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Invazif Çocuk Kardiyoloji Islemleri
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Gastroözofageal Reflü Hastaligi
 • Rasit Vural Yagci
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Akut Kafa Içi Basinç Artimi ve Acil Yaklasim
 • Sabiha Aysun
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Suuru Kapali Çocuk
 • Haydar Ali Tasdemir
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Konvülziyon Geçiren Çocuga Muayenehane Kosullarinda Nöropediatrik Yaklasim
 • Selçuk Apak
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Mental Geriligi Olan Çocuga Genetik Yaklasim
 • Memnune Apak
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Nörolojik Acillerde Çocuk Hekiminin Rolü
 • Kalbiye Yalaz
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Akut Böbrek Yetmezligi Patogenez
 • Oguz Söylemezoglu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Klinik ve Laboratuvar Bulgular Isiginda Akut Böbrek Yetmezligi Ayirici Tanisi
 • Ruhan Düsünsel
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Akut Böbrek Yetmezliginin Tedavisi ve Yenilikler
 • Ayse Öner
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
T Hücre Immün Yetmezlikli Hasta Klinigi
 • Ilhan Tezcan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
B Hücre Immün Yetmezlikli Hasta Klinigi
 • Aydan Ikinciogullari
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Fagositer Hücre Yetmezlikleri
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Yenidogan Döneminde Anemi ve Ayirici Tanisi
 • Türkan Patiroglu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Mikrositer Anemili Çocugun Degerlendirilmesi ve Ayirici Tani
 • Zümrüt Uysal
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Makrositik Anemiler
 • Zeynep Karakas
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çaginda Hemofagositik Sendromlar
 • Özcan Bör
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Yenidoganda Solunum Fizyolojisi, Mekanik Ventilasyon Endikasyonlari, Baslangiç Ayarlari
 • Hasan Özkan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Ventilatördeki Bebegin Izlemi
 • Betül Acunas
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Ventilatörden Ayirma
 • Mehmet Vural
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Indirekt Hiperbilüribinemi Nedenleri ve Tani
 • Nilgün Kültürsay
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Indirekt Hiperbilirubinemi Tedavisi
 • Asuman Çoban
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Uzamis Indirekt Hiperbilüribinemili Bebege Yaklasim
 • Sule Yigit
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Neonatal Kolestaz Tanimi Ve Etyopatogenezi
 • Tufan Kutlu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Neonatal Kolestaz: Tanisal Yaklasim
 • Figen Gürakan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Kolestazda Medikal Tedavi
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Cerrahi Tedavi
 • Irfan Kiristioglu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Dogustan Metabolik Hastaliklara Tanisal Yaklasim
 • Aysegül Tokatli
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Pnömokok Asilari
 • Mustafa K. Hacimustafaoglu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Meningokok Asilari
 • Mehmet Ceyhan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Rotavirus Asilari
 • Solmaz Çelebi
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Human Papilloma Virus Asilari
 • Mustafa Bakir
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Non-Invaziv Mukokutanöz Fungal Enfeksiyonlarda Tedavi
 • Necdet Kuyucu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Invaziv Mantar Infeksiyonlarinin Tanisi
 • Ülker Dogru
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Invaziv Candida Enfeksiyonlari ve Tedavisi
 • Gülten Seçmeer
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Invaziv Aspergillus Infeksiyonlari Ve Tedavisi
 • Ayper Somer
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Astim Tedavisinde Inhaler Steroidlerin Rolü
 • Ipek Türktas
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
2. Uludag Pediatri Kis Kongresi Poster Sunum Programi ve Poster Özetleri
 • Kalbiye Yalaz
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Bursa Bölgesinde Astim Tanisiyla Izlenen Çocuklarda Allerjen Duyarliliklarinin Saptanmasi - Poster 1
 • Yakup Canitez
 • Kadriye Perçin
 • Ilker Ercan
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri - Poster 2
 • Ayse Kiliç
 • Emin Ünüvar
 • Ayse Süleyman
 • Fatma Oguz
 • Müjgan Sidal
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Adrenokortikal Karsinoma Bagli Yalanci Erken Puberte Gelisen Bir Olgu - Poster 4
 • Filiz Tütüncüler
 • Ümit N. Basaran
 • Semsi Altaner
 • Ugur Özdagli
 • Gülden Sengül
 • Betül Biner
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Zonguldak II Merkezindeki Ilkögretim Okulu Ögrencilerinde Bazi Antropometrik Ölçümlerle Büyümenin Degerlendirilmesi - Poster 5
 • Kosif Rengin
 • Eldes Nilüfer
 • Kutsal Ebru
 • Tuncer Tunç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Spastik Çocuklarda Bazi Antropometrik Ölçümlerle Büyümenin Degerlendirilmesi - Poster 6
 • Kosif Rengin
 • Eldes Nilüfer
 • Kutsal Ebru
 • Aydemir Cumhur
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Van ve Yöresinde Görülen Kus Gribi Olgularinin Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8
 • Ahmet Faik Öner
 • Ali Bay
 • Sükrü Arslan
 • Hayrettin Akdeniz
 • Hüseyin Avni Sahin
 • Yasar Cesur
 • Serdar Epçaçan
 • Neziha Yilmaz
 • Ibrahim Deger
 • Baran Kizilyildiz
 • Hasan Karsen
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocuklarda Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni: Akut Hepatit A - Poster 10
 • Gönül Tanir
 • Fulya Demirçeken
 • Nilden Tuygun
 • Gönül Çatli
 • Hülya Nalçacioglu
 • Çigdem Üner
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Iki Aylik Bir Infantta Atipik Lokalizasyonlu Osteomyelit - Poster 11
 • Eren Çagan
 • H.Hasret Çagan
 • Kadir Yümlü
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Farkli Yas Gruplarindaki Saglikli Türk Populasyonunda Neisseria Meningitidis Serogrup (A, C, W135 ve Y) Spesifik Antikor Düzeyleri - Poster 12
 • Inci Yildirim
 • R. Borrow
 • N. Andrews
 • Gülten Seçmeer
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonu ile Iliskili Plevral Efüzyon ve Asit - Poster 13
 • Esma Alp
 • Hayrullah Alp
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Bakteriyel Menenjit Vakalarinda Neisseria Meningitidis, Haemophilus Influenza Tip B ve Streptococcus Pneumoniae'nin Çok Katmanli, Es Zamanli, Tek-Tüp PCR Yöntemiyle Tespiti - Poster 14
 • Inci Yildirim
 • S. Uygun
 • Gülten Seçmeer
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Tasli Yüzük ve Alyans Takmanin Çocuk Hastanesinde Hasta Bakimi Veren Hemsirelerin El Hijyenleri Üzerine Etkisi - Poster 15
 • Inci Yildirim
 • Ç. Barin
 • A. Bagdat
 • Gülten Seçmeer
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Tekrarlayan Menenjitli Olgularimiz - Poster 16
 • Mustafa K. Hacimustafaoglu
 • Tuna Demirbas
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Yenidogan Idrar Yolu Enfeksiyonlari – Poster 17
 • Fatma Inci Arikan
 • Aysu Tazegül
 • Ülkü Tiras
 • Yildiz Dallar
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çaginda Yineleyen Parotitis - Poster 19
 • Deniz Tekin
 • Emine Suskan
 • Tugba Belgemen
 • Oguzhan Gül
 • Atakan Comba
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Altinci Hastalik ve Fontanel Bombeligi: Bir Vaka Takdimi - Poster 20
 • Zeynep Tugba Arikan
 • Hatice Tatar Aksoy
 • Özlem Teksam
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Metallo b-Laktamaz Üreten Gram Negatif Basillerin Çift-Disk Sinerji ve Kombine Disk Testleriyle Tespiti - Poster 22
 • Inci Yildirim
 • S. Uygun
 • D. Gür
 • Gülten Seçmeer
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocuklarda Karaciger Nakli Öncesi Asilamanin Etkinligi ve Güvenilirligi - Poster 23
 • Gökhan Tümgör
 • Hasan Ali Yüksekkaya
 • Murat Çakir
 • Tijen Özacar
 • Murat Kiliç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Wilson Hastalarinin Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 24
 • Murat Çakir
 • Gökhan Tümgör
 • Hasan Ali Yüksekkaya
 • Masallah Baran
 • Çigdem Arikan
 • Funda Özgenç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Hepatopulmoner Sendromlu Çocuklarda MCP-1, eNOS, tPA ve PAI-1 Gen Polimorfizmi - Poster 25
 • Gökhan Tümgör
 • Afig Berdeli
 • Çigdem Arikan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Annelerin Anne Sütü ve Ek Gidalara Iliskin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi- Poster 26
 • Sena Kaplan
 • Esra Sergek
 • Serap Tasdemir
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Gastroözefageal Reflü Tanili Olgularimizin Degerlendirilmesi - Poster 27
 • Sezin Asik Akman
 • Oya Halicioglu
 • Sabriye Çokçeken Okçu
 • Sümer Sütçüoglu
 • Ali Rahmi Bakiler
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çölyak Hastaliginda Özofajit Sikligi ve Klinik Önemi - Poster 28
 • Semiha Terlemez
 • Murat Çakir
 • Gökhan Tümgör
 • Hasan Ali Yüksekkaya
 • Masallah Baran
 • Funda Özgenç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Ege Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Karaciger Nakil Programinin Dokuz Yillik Sonuçlari - Poster 29
 • Hasan Ali Yüksekkaya
 • Gökhan Tümgör
 • Çigdem Arikan
 • Tokat Y.
 • Murat Kiliç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Poliklinik Hastalarimizda Hepatit A ve B Durumunun Belirlenmesi - Poster 30
 • Sezin Asik Akman
 • Sabriye Çokçeken Okçu
 • Can Öztürk
 • Oya Halicioglu
 • Sümer Sütçüoglu
 • Ali Rahmi Bakiler
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çaginin Tanisal Problemli Kolestatik Hastaligi; Ilerleyici Ailevi Intrahepatik Kolestaz: 17 Hastanin Klinik Laboratuar, Histolojik Bulgulari ve Tedavi Sonuçlarin Degerlendirilmesi - Poster 31
 • Murat Çakir
 • Gökhan Tümgör
 • Hasan Ali Yüksekkaya
 • Çigdem Arikan
 • Murat Kiliç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Ilerleyici Ailevi Intrahepatik Kolestaz; Histopatolojik Bulgular Yol Gösterici mi? - Poster 32
 • Murat Çakir
 • Funda Yilmaz
 • Deniz Nart
 • Gökhan Tümgör
 • Hasan Ali Yüksekkaya
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çölyak Hastaligi, Helicobacter Pylori Infeksiyonu ve Demir Eksikligi Anemisi - Poster 33
 • Murat Çakir
 • Semiha Terlemez
 • Gökhan Tümgör
 • Hasan Ali Yüksekkaya
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Kronik Karaciger Hastaligi Olan Çocuklarda Nütrisyonel Durumun Belirlenmesi - Poster 34
 • Murat Çakir
 • Gökhan Tümgör
 • Hasan Ali Yüksekkaya
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Kistik Fibrozis ve Hipoalbuminemi - Poster 36
 • Emine Polat
 • Ebru Arik
 • Tugba Dalmis
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Laktasyon Krizi Geçiren ve Laktasyon Krizi Geçirmeyen Annelerin Anksiyete Düzeyleri - Poster 37
 • Esra Sergek
 • Serap Tasdemir
 • Gülümser Sertbas
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Alkaptonüri (Iki Kardes Nedeniyle) - Poster 38
 • Fatos Tanzer
 • Murat Sancaktar
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Munchausen By Proxy Sendromu: Iki Kardesin Ev Temizlik Ürünüyle Zehirlenmesi - Poster 39
 • Ahmet Akçay
 • Zeynep Tamay
 • Gürkan Kiliç
 • Esra Devecioglu
 • Gülcan Peykerli
 • Ülker Önes
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Bir Yil Boyunca Hastaneye Yatirilan 1-24 Ay Arasi Çocuklarin Degerlendirilmesi - Poster 40
 • Oya Halicioglu
 • Sabriye Çokçeken Okçu
 • Pelin Erol
 • Berrak Sarioglu
 • Feyza Umay
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Akut Kolestatik Hepatit ile Prezente Olan Kawasaki Hastaligi - Poster 41
 • H.Hasret Çagan
 • Eren Çagan
 • Kadir Yümlü
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Adolesan Anne Bebeklerinin Genel Özellikleri - Poster 42
 • Yildiz Dallar
 • Ülkü Tiras
 • Özlem Köroglu
 • Seyda Dogankoç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Ciddi Hipermagnezemi ile Gelen Bir Olgu - Poster 44
 • Kutsal Ebru
 • Eyüp Külah
 • Eldes Nilüfer
 • Aydemir Cumhur
 • Recep Polat
 • Ozan Taspinar
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Agir Dehidratasyon ve Psödo-Bartter Sendromu Tablosu ile Basvuran Bir Kistik Fibrozis Olgusu (∆F508 ve W1282X Kompund Heterozigot Mutasyonu) - Poster 46
 • Ayhan Çevik
 • Meltem Ege
 • Nihat Okuducu
 • Ahmet Denker
 • Fatih Erbagci
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Inguinal ve Umlikal Herni Birlikteligi ile Giden Larsen Sendromlu Olgu - Poster 48
 • Gürkan Genç
 • Gonca Yilmaz
 • H.Nur Peltek
 • Mesut Koçak
 • Metin Dogan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Tonsillektomi Sonrasi Massif Hemoraji Gelisen Bir Olgu - Poster 49
 • Deniz Tekin
 • Eda Ayberkin
 • Tuba Pekacar
 • Emine Suskan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Annenin Sigara Içmesinin Bebeklerin Büyümeleri ve Enfeksiyon Sikliklarina Etkisi - Poster 50
 • Gonca Yilmaz
 • H.Nur Peltek
 • Candemir Karacan
 • Kadriye Yurdakök
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Erken Konjenital Sifilisli Bir Olgu - Poster 54
 • Münire Ergünes
 • Özgün Olukman
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çagi Hematolojik Hastaliklarinda Febril Nötropeni Ataklarinda Fungal Enfeksiyon Hizi, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55
 • Selin Aytaç
 • Sevgi Yetkin
 • Inci Yildirim
 • Mualla Çetin
 • Murat Tuncer
 • Gülten Seçmeer
 • A. Bülent Cengiz
 • Adem Kara
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çagi Hematolojik Hastaliklarinda Febril Nötropeni Ataklarinda Emprik Tedavide Piperasilin / Tazobaktam ve Amikasin Tedavisinin Karbapenem Tedavisi ile Karsilastirilmasi - Poster 56
 • Inci Yildirim
 • Selin Aytaç
 • Mualla Çetin
 • Murat Tuncer
 • Gülten Seçmeer
 • Sevgi Yetkin
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Demir Destegi Alan ve Almayan Çocuklarda Bir Yasinda Demir Eksikligi ve Demir Eksikligi Anemisi Sikligi - Poster 57
 • Sema Malbora
 • Nilgün Vatandas
 • Gülsüm Atay
 • Namik Özbek
 • Berkan Gürakan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Bursa Ilinde 1-16 Yas Çocuklarda Çinko Eksikligi Prevalansi - Poster 58
 • Fatih Kiliçbay
 • Seref Gücer
 • Birol Baytan
 • Ünsal Günay
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Bursa Ilinde 1-16 yas Çocuklarda Demir Eksikligi ve Demir Eksikligi Anemisi Prevalansi - Poster 59
 • Fatih Kiliçbay
 • Yesim Özarda Ilçöl
 • Birol Baytan
 • Ünsal Günay
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
4-24 Aylik Çocuklardaki Beslenme Sekli, Hemoglobin Düzeyi ve Demir Eksikligi Arasindaki Iliskinin Degerlendirilmesi - Poster 60
 • Meltem Erturanç
 • Sadi Türkay
 • Emin Mete
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Prematürelerde Flebotomiye Bagli Anemi - Poster 61
 • Erhan Özbek
 • Timur Mese
 • Gürol Yendur
 • Sükrü Cangar
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Infantil Vitamin B12 Eksikligi - Poster 62
 • Sadi Türkay
 • Halil Degirmencioglu
 • Ahmet Karadag
 • Zekai Avci
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Hiperimmünglobulin D Sendromu: 5 Yasinda Bir Olgu - Poster 63
 • Fatma Inci Arikan
 • Hakan Balta
 • Fahrettin Dogan
 • Yildiz Dallar
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Kronik Granülomatöz Hastalikta Pylor ve Mesane Granülomu; 3.5 Yasinda Bir Olgu - Poster 64
 • Nurallah Dogan
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Geçici Hipogammaglobülinemili Olgularimizin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Poster 66
 • Ilhami Saglam
 • Hasibe Artaç
 • Kadir Yümlü
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Nadir Bir Immun Yetmezlik: CD8 Eksikligi - Poster 67
 • Hasibe Artaç
 • Y. Ülkü Özdemir
 • Sevgi Keles
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Ortak Degisken Immun Yetmezlikli Hastalarimizin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Poster 69
 • Hasibe Artaç
 • Hayrullah Alp
 • Sevgi Keles
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Hiper Ig M Tip IV: Moleküler Patolojisi Tanimlanmak Üzere Olan Bir Humoral Immün Yetmezlik - Poster 70
 • Necil Kütükçüler
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Situs Inversus Totalisle Birlikte Nanoftalmus - POSTER: 72
 • Eren Çagan
 • H.Hasret Çagan
 • Kadir Yümlü
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Salisilatin Indükledigi Hepatotoksisite: Idiyosenkratik Bir Reaksiyon mu? - POSTER: 73
 • Selmin Karademir
 • Fulya Demirçeken
 • Hülya Nalçacioglu
 • Fatih Atik
 • Filiz Senocak
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Hospitalize Konjenital Kalp Hastalikli Çocuklarin Nütrisyonel Parametreleri - POSTER: 74
 • Oya Yücel
 • Nurdan Erol
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit ile Komplike Olan Vezikoüreteral Reflü: Vaka Sunumu - POSTER: 75
 • Eren Çagan
 • H.Hasret Çagan
 • A. Midhat Elmaci
 • Harun Peru
 • Kadir Yümlü
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Obstruktif Üropati Sonucu Akut Böbrek Yetmezligi Gelisen Soliter Böbrekli Olgu - POSTER: 76
 • H.Hasret Çagan
 • Eren Çagan
 • A. Midhat Elmaci
 • Harun Peru
 • Kadir Yümlü
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Ülkemizde Nadir Bir Zehirlenme Nedeni: Etilen Glikol - POSTER: 77
 • Anil M
 • Kara OD
 • Ayse Berna Anil
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0