Cilt 5, Sayı 3

Aralık 2007
(3) Orijinal Makale, (4) Derleme, (3) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Orijinal Makale

Çocukluk Çaginda Digoksin Intoksikasyonu: 12 Vakanin Retrospektif Incelenmesi - Orijinal Arastirma
 • Hasim Olgun
 • Mehmet Karacan
 • Naci Ceviz
J Curr Pediatr 2007; 5: 87-91
Alerjen Spesifik Immünoterapide Lokal ve Sistemik Reaksiyonlar - Orijinal Arastirma
 • Yakup Canitez
 • Rifat Can Öztürk
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2007; 5: 92-95
Çocukluk Çagi Benign Geçici Hiperfosfatazemisi - Orijinal Arastirma
 • Çigdem Arikan
 • Mehmet Tayip Arslan
 • Gökhan Tümgör
 • Murat Çakir
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2007; 5: 96-98

Derleme

Chediak-Higashi Sendromu - Derleme
 • Zuhal Karali
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2007; 5: 99-104
Adölesan Kanserlerinin Epidemiyolojisi - Derleme
 • Nilgün Yaris
J Curr Pediatr 2007; 5: 105-110
Pulmoner Stenoz - Derleme
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2007; 5: 111-113
Pediatride Hiperparatiroidizm - Derleme
 • Özgür Pirgon
 • Mehmet Emre Atabek
J Curr Pediatr 2007; 5: 114-1117

Olgu Sunumu

Collodion Bebek ve Konjenital Hipotiroidizm Birlikteligi: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Hamide Melek
 • Tolga Altug Sen
 • Resit Köken
 • Tevfik Demir
J Curr Pediatr 2007; 5: 118-120
Ari Sokmasina Bagli Olarak Dilde Genis Lokal Reaksiyon Gelisen Çocuk Olgu - Olgu Sunumu
 • Mehmet Dokur
 • Salih Tanrikulu
J Curr Pediatr 2007; 5: 121-124
Yarik Damakli Yenidogan Olgumuzda Jarcho-Levin Sendromu - Olgu Sunumu
 • Tolga Altug Sen
 • Osman Öztekin
 • Aysegül Bükülmez
 • Resit Köken
 • Tevfik Demir
 • Adnan Narci
J Curr Pediatr 2007; 5: 125-128

Diğer

2007 Hakem Dizini
 • Hakem Dizini
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
2007 Yazar Dizini
 • Yazar Dizini
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
2007 Konu Dizini
 • Konu Dizini
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0