Cilt 7, Sayı 3

Aralık 2009
(1) Editörden, (5) Orijinal Makale, (3) Derleme, (2) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Editörden

Editörden
 • Yakup Canitez
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2009; 7: 0-0

Orijinal Makale

Tip 1 Diyabetli Kiz Olgularda Glisemik Kontrolün Plazma Ghrelin ve Serum IGF-1 Düzeylerine Etkisi - Özgün Arastirma
 • Tolga Altug Sen
 • Resit Köken
 • Tevfik Demir
 • Aysegül Bükülmez
J Curr Pediatr 2009; 7: 104-110
Çocukluk Çagi Hodgkin Disi Lenfomalarinda Tanisal Özellikler - Özgün Arastirma
 • Betül Sevinir
 • Metin Demirkaya
J Curr Pediatr 2009; 7: 111-116
Çocuklarda Plevral Ampiyem Tedavisi Sonrasi Uzun Süreli Izlemde Akciger Fonksiyonlari - Özgün Arastirma
 • Ayhan Kirkpinar
 • Yakup Canitez
 • Solmaz Çelebi
 • Nihat Sapan
 • Mustafa K. Hacimustafaoglu
 • Arif Gürpinar
J Curr Pediatr 2009; 7: 117-124
Inatçi Epilepsili Çocuklarda Ek Tedavi Olarak Topiramat Etkinliginin ve Yan Etkilerinin Degerlendirilmesi - Özgün Arastirma
 • Özlem Özdemir
 • Mehmet S. Okan
 • Aysun Nedime Beyazit
J Curr Pediatr 2009; 7: 125-129
Çocuklarda pH Monitörizasyonu ile Gastroözofageal Reflü Hastaliginin Degerlendirilmesi - Özgün Arastirma
 • Gülin Erdemir
 • Taner Özgür
 • Yakup Canitez
 • Bülent Kayik
 • Ali Özboyaci
 • Tanju B. Özkan
J Curr Pediatr 2009; 7: 130-136

Olgu Sunumu

Psödohipoaldosteronizm: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Kazim Küçüktasçi
 • Serap Semiz
 • Abdullah Karaca
J Curr Pediatr 2009; 7: 151-153
Lameller Iktiyoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Kamer Gündüz
 • Tuba Çelebi Kayhan
 • Gülsüm Gençoglan
 • Isil Inanir
 • Peyker Temiz
J Curr Pediatr 2009; 7: 154-157

Diğer

2009 Hakem Dizini
 • Hakem Dizini
J Curr Pediatr 2009; 7: 0-0
2009 Yazar Dizini
 • Yazar Dizini
J Curr Pediatr 2009; 7: 0-0
2009 Konu Dizini
 • Konu Dizini
J Curr Pediatr 2009; 7: 0-0