Cilt 8, Sayı 1

Nisan 2010
(1) Editörden, (4) Orijinal Makale, (2) Derleme, (2) Olgu Sunumu

Editörden

Editörden
 • Yakup Canitez
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2010; 8: 0-0

Orijinal Makale

Rh Hemolitik Hastaliginda Intrauterin Transfüzyonun Neonatal Sonuçlara Etkisi - Özgün Arastirma
 • Merih Çetinkaya
 • Hilal Özkan
 • Nilgün Köksal
 • Handan Akkus
 • Yalçin Kimya
J Curr Pediatr 2010; 8: 1-6
Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörler - Özgün Arastirma
 • Seher Çakir
 • Halil Saglam
 • Taner Özgür
 • Erdal Eren
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2010; 8: 7-19
Çocukluk Çagi Kronik Günlük Bas Agrilarinda Topiramat Tedavisinin Etkinligi ve Güvenilirligi - Özgün Arastirma
 • Adem Parlak
 • Aytug Dikililer
 • Ümit Aydogan
 • Sebahattin Vurucu
 • Bülent Ünay
 • Ridvan Akin
J Curr Pediatr 2010; 8: 20-23
Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin Insülin Direnci ile Olan Iliskisi - Özgün Arastirma
 • Ayhan Abaci
 • Samil Hizli
 • Osman Özdemir
 • Cem Hasan Razi
 • Mesut Koçak
 • Okhan Akin
 • Nimet Kabakus
J Curr Pediatr 2010; 8: 24-29

Olgu Sunumu

Atipik Prezentasyonlu Iki Çocukluk Çagi Brusellozis Olgusu - Olgu Sunumu
 • Tolga Altug Sen
 • Tevfik Demir
 • Resit Köken
 • Afsin Ahmet Kundak
 • Faruk Alpay
J Curr Pediatr 2010; 8: 39-43
Robinow Sendromu - Olgu Sunumu
 • Gökhan Gökalp
 • Erdal Eren
 • Zeynep Yazici
 • Halil Saglam
J Curr Pediatr 2010; 8: 44-47