Cilt 11, Sayı 2

Ağustos 2013
(4) Orijinal Makale, (2) Derleme, (4) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası, İçindekiler, İndeks Bilgileri


Orijinal Makale

Poliklinik Basvurularinda Fizik Muayene Süresini Uzun Tutmak Antibiyotik Reçete Edilmesini Azaltiyor
 • Özge Serçe
 • Mustafa Bakir
J Curr Pediatr 2013; 11: 45-50 DOI: 10.4274/Jcp.11.03522
Anne Sütüyle Beslenen Yenidoganlarda Hipernatremik Dehidratasyon
 • Hacer Ergin
 • Özlem Sahin
 • Melis Deniz Özmert
 • Muhammet Ali Özdemir
 • Kazim Küçüktasçi
 • Celile Hatipoglu
J Curr Pediatr 2013; 11: 51-56 DOI: 10.4274/Jcp.11.46855
Çocuklarda Tularemi: Tularemili 15 Olgunun Klinik, Laboratuvar ve Tedavi Sonuçlarinin Degerlendirilmesi
 • Ekrem Koyuncu
 • Sefika Elmas Bozdemir
 • Benhur Sirvan Çetin
 • Mustafa Kemal Hacimustafaoglu
J Curr Pediatr 2013; 11: 57-62 DOI: 10.4274/Jcp.11.24119
Costello Sendromunda Kardiyak Tutulum: Alti Olgunun Degerlendirilmesi
 • Fahrettin Uysal
 • Özlem Mehtap Bostan
 • Evren Semizel
 • Filiz Akaltun
 • Gülcan Üner
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2013; 11: 63-67 DOI: 10.4274/Jcp.11.44153

Derleme

Yenidoganda Hipotansiyon ve Tedavisi
 • Nilay Hakan
 • Mustafa Aydin
J Curr Pediatr 2013; 11: 68-76 DOI: 10.4274/Jcp.11.43153
Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis
 • Hikmet Tekin Nacaroglu
 • Demet Can
J Curr Pediatr 2013; 11: 77-80 DOI: 10.4274/Jcp.11.77486

Olgu Sunumu

Tekrarlayan Aspirasyon Pnomonisinin Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arter Sling
 • Abdullah Özyurt
 • Ali Baykan
 • Ertugrul Mavili
 • Faruk Serhatlioglu
 • Mustafa Argun
 • Kazim Uzum
 • Nazmi Narin
J Curr Pediatr 2013; 11: 81-84 DOI: 10.4274/Jcp.11.29491
Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Ataklari Olan Yenidogan Olgusu
 • Serdar Alan
 • Zarife Kuloglu
 • Ufuk Çakir
 • Aytaç Yaman
 • Begüm Atasay
 • Aydan Kansu Tanca
 • Saadet Arsan
J Curr Pediatr 2013; 11: 85-87 DOI: 10.4274/Jcp.11.21931
Proteinüri ile Izlenen Bir Jeune Sendromu Olgusu
 • Nurcan Cengiz
 • Buket Kiliçaslan
 • Tuba Canpolat
 • Senay Demir
 • Aytül Noyan
J Curr Pediatr 2013; 11: 88-91 DOI: 10.4274/Jcp.11.09797
Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyonda Klasik Triad: Çomak Parmak, Siyanoz ve Polisitemi
 • Hikmet Tekin Nacaroglu
 • Saniye Gülle
 • Özlem Bag
 • Hüdaver Alper
 • Mustafa Bak
 • Demet Can
J Curr Pediatr 2013; 11: 92-95 DOI: 10.4274/Jcp.11.08208