En Çok Okunanlar

You can see all popular articles
Karinda Kitle Yapan Nedenler
 • Nilgün Yaris
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
IgA Eksikligi ve Yaygin Degisken Immün Yetmezlik - Derleme
 • Kadri Kamber
 • Zuhal Karali
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2009; 7: 90-95
Epileptik Olmayan Paroksismal Bozukluklar - Derleme
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Potasyum Dengesi Bozukluklari ve Tedavisi
 • Lale Sever
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Gestasyon Haftasina Göre Düsük Dogum Agirligi (SGA) Olan Bebeklerin Uzun Süreli Izlemi - Derleme
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Cahide Gider
 • Iftihar Kiliçbay
 • Fatih Kiliçbay
 • Serpil Can
 • Murat Öcal
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Infantil Spazm - Derleme
 • Mehmet S. Okan
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Wiskott Aldrich Sendromu - Derleme
 • Senay Yapici
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2008; 6: 119-123
Siklik Nötropeni ve Konjenital Nötropeni (Kostmann Hastaligi) - Derleme
 • Fatih Kiliçbay
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Epilepsi Tedavisinde Ilaç Seçimi; Yeni Antikonvülsan Ilaçlar
 • Müjgan Sönmez
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Anne Sütüyle Beslenen Yenidoganlarda Hipernatremik Dehidratasyon
 • Hacer Ergin
 • Özlem Sahin
 • Melis Deniz Özmert
 • Muhammet Ali Özdemir
 • Kazim Küçüktasçi
 • Celile Hatipoglu
J Curr Pediatr 2013; 11: 51-56 DOI: 10.4274/Jcp.11.46855
Renal Tubuler Asidoz - Derleme
 • Osman Dönmez
 • Filiz Kart
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Akut Romatizmal Atesli Çocuklarda Penisilin Tedavisi: Yan Etkileri, Malpraktis ve Anaflaktik Reaksiyon
 • Murat Çiftel
 • Ayse Süleyman
 • Halil Ertug
J Curr Pediatr 2015; 13: 31-39 DOI: 10.4274/jcp.46330
Yenidogan Döneminde Hipoglisemiye Yaklasim
 • Özlem Sangün
 • Bumin Dündar
J Curr Pediatr 2013; 11: 31-38 DOI: 10.4274/Jcp.11.06
Yenidogan Sepsisinde Degerlendirme ve Yönetim
 • A. Bülent Cengiz
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Rikets
 • Behzat Özkan
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Karinda Kitleye Yaklasim ve Ayirici Tani
 • Betül Sevinir
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Konjenital Hipotiroidizm - Derleme
 • Ali Atas
 • Alpay Çakmak
 • Hikmet Karazeybek
J Curr Pediatr 2007; 5: 70-76
Anne Sütünün Immünolojik Özellikleri - Derleme
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Lenfoproliferatif Hastaliklar - Derleme
 • Yasin Karali
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
DiGeorge Sendromu - Derleme
 • Sara Sebnem Kiliç
 • Handan Aydogdu
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Zamaninda Dogan Bebeklerde Kafa Içi Kanama; Bir Takip Çalismasi
 • Mehmet Sah Ipek
 • Aysegül Zenciroglu
 • Mehpare Özkan
 • Hasibe Gökçe Çinar
 • Mustafa Aydin
 • Nurullah Okumus
J Curr Pediatr 2012; 10: 85-91 DOI: 10.4274/Jcp.10.03
Benin Rolandik Epilepsi (Çocukluk çagi selim sentro-temporal dikenli epilepsisi) - Derleme
 • Alper Ibrahim Dai
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Indirekt Hiperbilirubinemi/Nedenler ve Tani - Derleme
 • Nilgün Kültürsay
 • Sebnem Çalkavur
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Chediak-Higashi Sendromu - Derleme
 • Zuhal Karali
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2007; 5: 99-104
Dogustan Metabolik Hastaliklara Tanisal Yaklasim
 • Aysegül Tokatli
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar ve Onaylı İlaçlar
 • Ahmet Saracaloğlu
 • Abdullah Tuncay Demiryürek
J Curr Pediatr 2021; 19: 248-258 DOI: 10.4274/jcp.2021.0031
Afyonkarahisar Merkezindeki Saglikli Çocuklarda Spot Idrar Kalsiyum/Kreatinin Oranlariyla ve 24 Saatlik Idrarla Kalsiyum Atiliminin Degerlendirilmesi - Orijinal Arastirma
 • Tolga Altug Sen
 • Resit Köken
 • Tevfik Demir
 • Hamide Melek
 • Adnan Narci
J Curr Pediatr 2007; 5: 41-46
Pulmoner Stenoz - Derleme
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2007; 5: 111-113
Çocuklarda Güncel Sivi Tedavisi
 • Esra Baskin
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Çocuklarda Kuvvet Gelisimi ve Kuvvet Antrenmanlarina Genel Bakis
 • Mesut Hekim
 • Hakan Hekim
J Curr Pediatr 2015; 13: 110-115 DOI: 10.4274/jcp.22932
Miyokardiyal Ventriküler Nonkompaksiyon: Çocuklukta Nadir Görülmesi Nedeniyle Son Literatürün Taranmasi
 • Osman Güvenç
 • Derya Çimen
 • Derya Arslan
 • Mesut Sivri
 • Mustafa Koplay
 • Bülent Oran
J Curr Pediatr 2015; 13: 138-142 DOI: 10.4274/jcp.23753
Hiperimmünglobulin M Sendromu
 • Gülcan Üner
 • Sükrü Çekiç
 • Sara Sebnem Kiliç Gültekin
J Curr Pediatr 2014; 12: 81-87 DOI: 10.4274/jcp.18894
Neonatal Kolestaz Tanimi Ve Etyopatogenezi
 • Tufan Kutlu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Yenidoganda Hipotansiyon ve Tedavisi
 • Nilay Hakan
 • Mustafa Aydin
J Curr Pediatr 2013; 11: 68-76 DOI: 10.4274/Jcp.11.43153
Kronik Hastalığa Sahip Çocukların Psikososyal Sorunları: Pediatrik Sosyal Hizmet Müdahaleleri Odağında Bir Derleme
 • Ecren Aydın Engin
 • Filiz Yıldırım
 • Eda Purutçuoğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 271-279 DOI: 10.4274/jcp.2021.0033
Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonlari
 • Fatih Mehmet Azik
 • Ikbal Ok Bozkaya
 • Serdar Özkasap
J Curr Pediatr 2011; 9: 127-132
Alkaloz ve Tedavisi
 • Salih Kavukçu
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Çocuklarda Hizli ve Seri Entübasyon - Derleme
 • Ulas E. Saz
 • Çigdem Arikan
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2007; 5: 11-17
Çocukluk Çağı Hipertansiyon Kılavuzlarının Karşılaştırılması
 • Cemaliye Başaran
 • Belde Kasap Demir
J Curr Pediatr 2021; 19: 393-405 DOI: 10.4274/jcp.2021.24482
Atopik Dermatit Tani ve Ayirici Tani
 • Derya Ufuk Altintas
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Periyodik Ates Sendromlari - Derleme
 • Sevgi Keles
 • Cevdet Özdemir
 • Nerin Nadir Bahçeciler
 • Isil Berat Barlan
J Curr Pediatr 2007; 5: 57-61
Preterm ve Term Bebeklerde Konvülziyonların Klinik, Etiyolojik ve Prognostik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Araştırılması
 • Salih Çağrı Çakır
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Ozkan
 • Mehmet Sait Okan
 • Fatma Kocael
 • Gülce Yörük
J Curr Pediatr 2021; 19: 203-211 DOI: 10.4274/jcp.2021.0026
Bir Üniversite Hastanesinde Pediatrik ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonların Kıyaslamalı Değerlendirilmesi: Yedi Yıllık Retrospektif Çalışma
 • Zeynep Özaslan
 • Solmaz Çelebi
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Gökhan Ocakoğlu
 • Edanur Yeşil
 • Arife Özer
 • Cansu Turan
 • Beyhan Bülbül
 • Mustafa Hacımustafaoğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 231-240 DOI: 10.4274/jcp.2021.0029
Pediatrik İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Güncel Beslenme Tedavisi Yaklaşımları
 • Öznur Aydın
 • Arzu Kabasakal Çetin
 • Gülhan Samur
J Curr Pediatr 2022; 20: 103-115 DOI: 10.4274/jcp.2021.39019
Toplumun Kültürel Yönü: Dogum Sonu Dönemde Anne ve Bebek Bakimina Yönelik Yapilan Geleneksel Uygulamalar ve Dünyadan Örnekler
 • Birsen Bilgen Sivri
 • Nimet Karatas
J Curr Pediatr 2015; 13: 183-193 DOI: 10.4274/jcp.50479
Büyüme Hormonu Eksikliginin Tani Kriterleri Yeniden Degerlendirilmelidir
 • Enes Sali
 • Halil Saglam
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2012; 10: 74-79 DOI: 10.4274/Jcp.10.01
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Diş Sağlığı Durumu ve Etkileyen Faktörler: Pilot Çalışma
 • Çiğdem Elbek Çubukçu
J Curr Pediatr 2021; 19: 338-343 DOI: 10.4274/jcp.2021.48243
Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarina Tanisal ve Tedavi Edici Endoskopik Yaklasimlar
 • Fatih Aygün
 • Gülseren Sahin
 • Çigdem Ömür Ecevit
 • Evren Semizel
 • Aysegül Cebe
 • Hakan Erdogan
 • Erhun Kasirga
J Curr Pediatr 2012; 10: 1-7
Çocukluk Çağında Multipl Skleroz: Tek Merkez Deneyimi
 • Muhittin Bodur
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Mehmet Sait Okan
J Curr Pediatr 2021; 19: 225-230 DOI: 10.4274/jcp.2021.0028
Asid-Baz Bozukluklari, Asidozun Degerlendirilmesi: Mekanizmalar, Klinik Yaklasim, Tedavi
 • Ayfer Gür Güven
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0