Olgu Sunumu

Stevens Johnson Sendromu Tanısı Alan Bir Çocuk Olgu
  • Burcu Tahire Köksal
  • Özlem Yılmaz Özbek
  • Esra Özmen
  • Merih Tepeoğlu
J Curr Pediatr 2018; 16: 115-124 DOI: 10.4274/jcp.2018.0011