Olgu Sunumu

Yabanci Cisim (Çiçek Yapragi) Aspirasyonu Saptanan Hisiltili Bebek - Olgu Sunumu-POSTER:2
 • Nihat Sapan
 • Yakup Canitez
 • Ebru Tayfun Sentürk
 • Arif Gürpinar
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Niemann Pick Sendromlu Bir Hastada Anestezik Yaklasim
 • Esra Mercanoglu
 • Zeynep Akogul
 • Ayse Bebek
 • Emine Karaman
 • Filiz Ahun
 • Berrin Özcan
J Curr Pediatr 2013; 11: 42-44 DOI: 10.4274/Jcp.11.08
Yenidogan Bir Bebekte Mediyastinal Gastroenterik Kist
 • Mehmet Sah Ipek
 • Sabahattin Ertugrul
 • Refik Ülkü
J Curr Pediatr 2016; 14: 46-49 DOI: 10.4274/jcp.03521
Collodion Bebek ve Konjenital Hipotiroidizm Birlikteligi: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Hamide Melek
 • Tolga Altug Sen
 • Resit Köken
 • Tevfik Demir
J Curr Pediatr 2007; 5: 118-120
Asiri Düsük Dogum Agirlikli Bebekte Kazanilmis Sitomegalovirüs Enfeksiyonu
 • Serdar Alan
 • Emel Okulu
 • Adem Karbuz
 • Dilek Kahvecioglu
 • Atila Kiliç
 • Begüm Atasay
 • Erdal Ince
 • Saadet Arsan
J Curr Pediatr 2013; 11: 138-141 DOI: 10.4274/Jcp.11.54264
Bronsiolit ve Dilate Kardiyomyopatisi Olan Bir Bebekte Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çikis Anomalisi (Alcapa)
 • Petek Genç Kayiran
 • Sinan Mahir Kayiran
 • Terman Gümüs
 • Atif Akçevin
 • Aygün Dindar
 • Berkan Gürakan
J Curr Pediatr 2013; 11: 142-145 DOI: 10.4274/Jcp.11.33042

Derleme

Gestasyon Haftasina Göre Düsük Dogum Agirligi (SGA) Olan Bebeklerin Uzun Süreli Izlemi - Derleme
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Cahide Gider
 • Iftihar Kiliçbay
 • Fatih Kiliçbay
 • Serpil Can
 • Murat Öcal
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Ani Bebek Ölümünün Kardiyak Nedenleri
 • Fatih Aygün
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2014; 12: 37-42 DOI: 10.4274/jcp.47965
Prenatal Dönemde ve Bebeklikte Agiz ve Dis Sagligi - Derleme
 • Çigdem Elbek Çubukçu
J Curr Pediatr 2007; 5: 77-81
Bebek Beslenmesinde Kültürel Farkliliklar ve Bebek Sagligi Üzerine Etkileri
 • Hande Yilmaz
 • Nilüfer Tek
J Curr Pediatr 2014; 12: 165-171 DOI: 10.4274/jcp.47966
Toplumun Kültürel Yönü: Dogum Sonu Dönemde Anne ve Bebek Bakimina Yönelik Yapilan Geleneksel Uygulamalar ve Dünyadan Örnekler
 • Birsen Bilgen Sivri
 • Nimet Karatas
J Curr Pediatr 2015; 13: 183-193 DOI: 10.4274/jcp.50479

Özgün Araştırma

Kompanse Hipotiroidizmi Olan Bebeklerde Levotiroksin Tedavisinin Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
 • Ebru Barsal Çetiner
 • Özlem Turan
 • İsmail Çetiner
 • Sema Akçurin
 • Gayaz Akçurin
J Curr Pediatr 2022; 20: 1-9 DOI: 10.4274/jcp.2022.68815
Çok Düsük Dogum Agirlikli Bebeklerde Major Mortalite ve Morbidite Nedeni; Patent Duktus Arteriozus
 • Fatih Aygün
 • Nilgün Köksal
 • Özlem M. Bostan
 • Fahrettin Uysal
 • Ipek Güney Varal
 • Pelin Dogan
J Curr Pediatr 2012; 10: 8-12
Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Sonuçlari
 • Pelin Dogan
 • Onur Bagci
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Ipek Güney Varal
 • Erdal Eren
 • Cansu Canbolat
 • Halil Saglam
J Curr Pediatr 2016; 14: 10-17 DOI: 10.4274/jcp.73644
Evaluation of Risk and Prognostic Factors in Neonatal Meningitis
 • Gülşah Parlakay
 • Salih Çağrı Çakır
 • Bayram Ali Dorum
 • Hilal Özkan
 • Solmaz Çelebi
 • Mustafa Hacımustafaoğlu
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2023; 21: 16-22 DOI: 10.4274/jcp.2022.16878
Anne Sütü, Anne Sütü ile Birlikte Mama ve Sadece Mama ile Beslenen Bebeklerin Koklear Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 • Mesut Kaya
 • Selim Ünsal
 • Ahmet Yasin Sarıgül
 • Çiğdem Nüket Yüksel
J Curr Pediatr 2017; 15: 19-29 DOI: 10.4274/jcp.2017.0011
Makrozomik Bebek Doguran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri
 • Nazan Kaymaz
 • Sibel Cevizci
 • Sule Yildirim
 • Hakan Aylanç
 • Nurcan Bulur
 • Meryem Gencer
 • Naci Topaloglu
 • Fatih Köksal Binnetoglu
 • Mustafa Tekin
 • Fatih Battal
 • Emine Cosar
J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29 DOI: 10.4274/jcp.44154
Anne Sütü ve Emzirme ile İlgili Anneler Tarafından Bilinen Doğrular ve Yanlışlar
 • Özlem Öztürk
 • Pelin Sarıkaya
 • Şeymanur Özdemir
 • Zeynep Çikendin
 • Nurşen Zünbül
J Curr Pediatr 2018; 16: 40-54 DOI: 10.4274/jcp.2018.0020
Zamaninda Dogan Bebeklerde Kafa Içi Kanama; Bir Takip Çalismasi
 • Mehmet Sah Ipek
 • Aysegül Zenciroglu
 • Mehpare Özkan
 • Hasibe Gökçe Çinar
 • Mustafa Aydin
 • Nurullah Okumus
J Curr Pediatr 2012; 10: 85-91 DOI: 10.4274/Jcp.10.03
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Bebeklerin Değerlendirilmesi
 • Tuba Kasap
 • Şahin Takcı
 • Pelin Özcan
J Curr Pediatr 2021; 19: 106-112 DOI: 10.4274/jcp.2021.0015
Maternal Obezitenin Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkisi
 • Esra Beşer
 • Hayriye Gözde Kanmaz Kutman
 • Gülsüm Kadıoğlu Şimşek
 • Esin Okman
 • Burak Ceran
 • Fuat Emre Canpolat
J Curr Pediatr 2021; 19: 121-126 DOI: 10.4274/jcp.2021.0017
Bebeklerin Uyku Güvenliği Konusunda İnternet Verilerinin Güvenilirliği
 • Türkan Turan
 • Çiğdem Erdoğan
J Curr Pediatr 2018; 16: 127-136 DOI: 10.4274/jcp.2018.0027
Uyumsal Yeme Davranışının Değerlendirilmesi: Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemlerine Yönelik İki Yeni Ölçeğin Geliştirilme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Habibe Dilsiz
 • İhsan Dağ
J Curr Pediatr 2018; 16: 137-159 DOI: 10.4274/jcp.2018.0028
Türk Anneler Arasında Sadece Anne Sütüyle Besleme Süresi, Emzirmenin Devamı ve İlişkili Faktörler: Türkiye, Konya’da Bir Bebek Dostu Hastane Çalışması
 • Esma Keleş Alp
J Curr Pediatr 2021; 19: 193-202 DOI: 10.4274/jcp.2021.0025
Preterm ve Term Bebeklerde Konvülziyonların Klinik, Etiyolojik ve Prognostik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Araştırılması
 • Salih Çağrı Çakır
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Ozkan
 • Mehmet Sait Okan
 • Fatma Kocael
 • Gülce Yörük
J Curr Pediatr 2021; 19: 203-211 DOI: 10.4274/jcp.2021.0026
Aşırı Prematüre Bebeklerde Mortalite Öngörüsünde Umbilikal Kord Kan Gazı Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Duran Yıldız
 • Ufuk Çakır
 • Ali Ulaş Tuğcu
 • Cüneyt Tayman
J Curr Pediatr 2022; 20: 221-228 DOI: 10.4274/jcp.2022.09821
Prematüre Bebeklerde Nörogelişimsel Risk Faktörleri
 • Fatma Aslan
 • Şebnem Çalkavur
J Curr Pediatr 2022; 20: 272-280 DOI: 10.4274/jcp.2022.54036
Prematüre Bebeklerde İntrakranial Kanamanın Etiyolojisi ve Prognozu, Kohort Araştırması
 • Demet Aygün Arı
 • Şule Yiğit
 • Ayşe Korkmaz Toygar
 • Murat Yurdakök
J Curr Pediatr 2022; 20: 289-299 DOI: 10.4274/jcp.2022.00018
0-24 Aylık Bebeği Olan Ebeveynlerin Bebek Bakımında Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler
 • Ahmet Ergin
 • Güliz Aydemir Acar
 • Kerim Baltacı
J Curr Pediatr 2020; 18: 370-389 DOI: 10.4274/jcp.2020.0033

Orijinal Makale

Preterm Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit için Risk Faktörlerinin Degerlendirilmesi
 • Cüneyt Tayman
 • Alparslan Tonbul
 • Nurdan Uras
 • Hasan Kahveci
 • Burhan Köseoglu
 • M. Mansur Tatli
J Curr Pediatr 2011; 9: 7-13
Preeklamptik Anne Bebeklerinde Ortalama Trombosit Hacimleri - Özgün Arastirma
 • A. Baris Akcan
 • Seyhan Erisir Oygucu
 • Deniz Özel
 • Nihal Oygür
 • A. Baris Akcan
J Curr Pediatr 2009; 7: 53-56
Nekrotizan Enterokolitli Prematüre Bebeklerin Degerlendirilmesi - Özgün Arastirma
 • Hilal Özkan
 • Merih Çetinkaya
 • Nilgün Köksal
 • Evren Özboyaci
 • Ali Özboyaci
 • Senay Yapici
J Curr Pediatr 2010; 8: 56-62
Uzamis Sarilikli Bebeklerde Etyolojik Dagilim - Özgün Arastirma
 • Merih Çetinkaya
 • Hilal Özkan
 • Nilgün Köksal
 • Okan Akaci
J Curr Pediatr 2008; 6: 99-103

Diğer

Yenidogan Bebeklerde Akut Böbrek Yetmezligi - POSTER: 25
 • Osman Dönmez
 • O. Durmaz
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Uzun Süre Anne Sütü ile Beslenen Vejetaryen Anne Bebeklerinde Nütrisyonel B12 Eksikligi - POSTER: 49
 • Tanju B. Özkan
 • Ahmet Memasa
 • Birol Baytan
 • Yasin Karali
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Agir Respiratuvar Distres Sendromlu Bebeklerde Ikinci Doz Surfaktanin Erken Uygulanmasi - POSTER: 71
 • Reyhan Akpinar
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Adolesan Anne Bebeklerinin Genel Özellikleri - Poster 42
 • Yildiz Dallar
 • Ülkü Tiras
 • Özlem Köroglu
 • Seyda Dogankoç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Annenin Sigara Içmesinin Bebeklerin Büyümeleri ve Enfeksiyon Sikliklarina Etkisi - Poster 50
 • Gonca Yilmaz
 • H.Nur Peltek
 • Candemir Karacan
 • Kadriye Yurdakök
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Sorunlu Gebelik Sonucunda Dogan Bebeklerde Kord Kanindaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliginin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43
 • Abdülkadir Bozaykut
 • Serap Karaman
 • Nilüfer Tunç
 • Lale Pulat Seren
 • Ilke Özahi Ipek
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Bebeklerde Beslenme Araciligiyla Immüno Modülasyon
 • Hasan Özen
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Hipotonik Bebek
 • Haluk Topaloglu
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0