Orijinal Makale

Anne Sütüyle Beslenen Yenidoganlarda Hipernatremik Dehidratasyon
 • Hacer Ergin
 • Özlem Sahin
 • Melis Deniz Özmert
 • Muhammet Ali Özdemir
 • Kazim Küçüktasçi
 • Celile Hatipoglu
J Curr Pediatr 2013; 11: 51-56 DOI: 10.4274/Jcp.11.46855

Olgu Sunumu

Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Ataklari Olan Yenidogan Olgusu
 • Serdar Alan
 • Zarife Kuloglu
 • Ufuk Çakir
 • Aytaç Yaman
 • Begüm Atasay
 • Aydan Kansu Tanca
 • Saadet Arsan
J Curr Pediatr 2013; 11: 85-87 DOI: 10.4274/Jcp.11.21931