Özgün Araştırma

Mukopolisakkaridozlu Hastalarda Ekokardiyografi ve Holter Elektrokardiyografi Bulgularinin Incelenmesi
 • Bedri Aldudak
 • Mehmet Nuri Özbek
 • Hüseyin Demirbilek
 • Semra Saygi
 • Muhittin Çelik
 • Murat Kangin
J Curr Pediatr 2015; 13: 165-170 DOI: 10.4274/jcp.43433
Adölesan Obezitesinin Elektrokardiyografi ve Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Yasin Akkuş
 • Saime Ergen Dibeklioğlu
 • Rahmi Özdemir
 • Veysel Nijat Baş
 • Muharrem Çiçek
J Curr Pediatr 2022; 20: 202-208 DOI: 10.4274/jcp.2022.90022

Olgu Sunumu

Yildirim Çarpmasindan Sonra Bir Çocukta “Nonsustained” Ventriküler Tasikardi
 • Hasim Olgun
 • Naci Ceviz
J Curr Pediatr 2014; 12: 187-189 DOI: 10.4274/jcp.96636