Derleme

Endosistemik Etkilesimler-1 - Derleme
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Endosistemik Etkilesimler-2 - Derleme
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Böbrek Hastaliklarinin Endokrin Sisteme Etkisi - Derleme
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Akut Romatizmal Atesli Çocuklarda Penisilin Tedavisi: Yan Etkileri, Malpraktis ve Anaflaktik Reaksiyon
 • Murat Çiftel
 • Ayse Süleyman
 • Halil Ertug
J Curr Pediatr 2015; 13: 31-39 DOI: 10.4274/jcp.46330
Yasamin Erken Dönemlerinde Yasanan Lezzet Deneyimleri Besin Tercihlerini Nasil Etkiliyor?
 • Seray Kabaran
J Curr Pediatr 2017; 15: 38-46 DOI: 10.4274/jcp.2017.0006
Adolesan Dönem Besin Seçimlerini Hangi Faktörler Etkiliyor?
 • Seray Kabaran
 • Seyit M. Mercanligil
J Curr Pediatr 2013; 11: 121-127 DOI: 10.4274/Jcp.11.10820
Bebek Beslenmesinde Kültürel Farkliliklar ve Bebek Sagligi Üzerine Etkileri
 • Hande Yilmaz
 • Nilüfer Tek
J Curr Pediatr 2014; 12: 165-171 DOI: 10.4274/jcp.47966
Gestasyonel Diyabetes Mellitus Yönetimi: Öz-etkililik ve Perinatal Sonuçlar
 • Emine Gerçek
 • Hakan Sen
J Curr Pediatr 2015; 13: 209-215 DOI: 10.4274/jcp.44366

Orijinal Makale

Rh Hemolitik Hastaliginda Intrauterin Transfüzyonun Neonatal Sonuçlara Etkisi - Özgün Arastirma
 • Merih Çetinkaya
 • Hilal Özkan
 • Nilgün Köksal
 • Handan Akkus
 • Yalçin Kimya
J Curr Pediatr 2010; 8: 1-6
Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörler - Özgün Arastirma
 • Seher Çakir
 • Halil Saglam
 • Taner Özgür
 • Erdal Eren
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2010; 8: 7-19
Çocukluk Çagi Kronik Günlük Bas Agrilarinda Topiramat Tedavisinin Etkinligi ve Güvenilirligi - Özgün Arastirma
 • Adem Parlak
 • Aytug Dikililer
 • Ümit Aydogan
 • Sebahattin Vurucu
 • Bülent Ünay
 • Ridvan Akin
J Curr Pediatr 2010; 8: 20-23
Konjenital Hipotiroidili Olgularin Degerlendirilmesi: Ulusal Tarama Programinin Etkisi
 • Erdal Eren
 • Halil Saglam
 • Aysel Zengin
 • Yahya Gül
 • Taner Özgür
 • Esra Deniz P. Çakir
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2011; 9: 28-33
Tip Fakültesi Bünyesindeki Agiz ve Dis Sagligi Birimine Basvuran Çocuklarda Sosyodemografik Faktörlerin Dental Anksiyete Üzerine Etkisi - Özgün Arastirma
 • Çigdem Elbek Çubukçu
 • Ilker Ercan
J Curr Pediatr 2008; 6: 53-57
Sekonder Osteoporozlu Çocuklarda Alendronat Tedavisinin Etkinligi - Özgün Arastirma
 • Halil Saglam
 • Erdal Eren
 • Esra Deniz Papatya Çakir
 • Evren Özboyaci
 • Ali Özboyaci
 • Taner Özgür
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2010; 8: 86-89
Tip 1 Diyabetli Kiz Olgularda Glisemik Kontrolün Plazma Ghrelin ve Serum IGF-1 Düzeylerine Etkisi - Özgün Arastirma
 • Tolga Altug Sen
 • Resit Köken
 • Tevfik Demir
 • Aysegül Bükülmez
J Curr Pediatr 2009; 7: 104-110
Inatçi Epilepsili Çocuklarda Ek Tedavi Olarak Topiramat Etkinliginin ve Yan Etkilerinin Degerlendirilmesi - Özgün Arastirma
 • Özlem Özdemir
 • Mehmet S. Okan
 • Aysun Nedime Beyazit
J Curr Pediatr 2009; 7: 125-129

Özgün Araştırma

Kompanse Hipotiroidizmi Olan Bebeklerde Levotiroksin Tedavisinin Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
 • Ebru Barsal Çetiner
 • Özlem Turan
 • İsmail Çetiner
 • Sema Akçurin
 • Gayaz Akçurin
J Curr Pediatr 2022; 20: 1-9 DOI: 10.4274/jcp.2022.68815
Alti Aylik ALL Tedavisinin 1-3 Yaslarindaki Çocuklarda Psikososyal Gelisim ve Duygu Durumu Üzerindeki Etkileri
 • Arzu Kantarcioglu
 • Melike Evim Sezgin
 • Birol Baytan
J Curr Pediatr 2012; 10: 13-16
Ortaokul Ögrencilerinin Tibbi Islem Korkulari ve Etkileyen Faktörler
 • Oya Adsiz Marasuna
 • Kafiye Eroglu
J Curr Pediatr 2013; 11: 13-22 DOI: 10.4274/Jcp.11.03
Davranış-İmaj Modele Dayanan Kısa Görüşmelerin Adolesanların Sağlık Davranışlarına Etkisi
 • Nesrin İlhan
 • Ayşe Yıldız
J Curr Pediatr 2018; 16: 55-71 DOI: 10.4274/jcp.2018.0021
Probleme Dayali Ögrenim Senaryosunun Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Çocukluk Çagi Zehirlenmeleri ile Ilgili Bilgisine Etkisi
 • Nazan Karaoglu
 • Sevgi Pekcan
 • Burak Cem Soner
 • Muzaffer Seker
 • Rahmi Örs
J Curr Pediatr 2011; 9: 68-74
Serebral Palsili Çocuklarda Beslenme Problemleri ve Büyüme Üzerine Etkisi
 • Tülay Tarsuslu Simsek
 • Gamze Tuç
J Curr Pediatr 2014; 12: 73-80 DOI: 10.4274/jcp.74946
Ev Kazaları Hakkında Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Eğitiminde Resim Kullanımının Etkinliği
 • Sebahat Altundağ
 • Türkan Turan
J Curr Pediatr 2018; 16: 93-105 DOI: 10.4274/jcp.2018.0024
Does Vitamin B12 Deficiency in Childhood Affect Hematological Parameters?
 • Müjgan Arslan
 • Şeyma Karakoç
J Curr Pediatr 2022; 20: 116-121 DOI: 10.4274/jcp.2022.47135
Maternal Obezitenin Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkisi
 • Esra Beşer
 • Hayriye Gözde Kanmaz Kutman
 • Gülsüm Kadıoğlu Şimşek
 • Esin Okman
 • Burak Ceran
 • Fuat Emre Canpolat
J Curr Pediatr 2021; 19: 121-126 DOI: 10.4274/jcp.2021.0017
Osteogenezis Imperfektali Hastalarda Bifosfonatlarin Etkinligi
 • Erdal Eren
 • Sahin Sincar
 • Esra Deniz Papatya Çakir
 • Halil Saglam
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2011; 9: 122-126
0-6 Yaş Çocukların Denver Gelişimsel Tarama Testi 2 Sonuçları ve Etki Eden Faktörler
 • Metin Pıçakçıefe
 • Onur Muhammet Vatandaş
 • Hande Aytaç
 • Raziye Ülkü Kıcalı
 • Şeyma Ata
J Curr Pediatr 2023; 21: 135-144 DOI: 10.4274/jcp.2023.37431
COVID-19 Pandemisi ve Kısıtlamalarının Tip 1 Diabetes Mellitus Hastalarında Glisemik Kontrol Üzerine Etkisi
 • Ebru Barsal Çetiner
 • Aynur Bedel
 • Zeynep Donbaloğlu
 • Berna Singin
 • Bilge Aydın Behram
 • Hale Tuhan
 • Mesut Parlak
J Curr Pediatr 2022; 20: 141-146 DOI: 10.4274/jcp.2022.79663
Kan Değişimi Gerektiren Yenidoğan Sarılığında Risk Faktörleri, Tedavi Seçeneklerinin Nörogelişimsel Duruma Etkisi
 • Elif Benderlioğlu
 • Begüm Atasay
 • Emel Okulu
 • Ezgi Özalp Akın
 • Gaffari Tunc
 • Elif Köse
 • Emine Bahar Bingoler Pekcici
 • Ömer Erdeve
 • İlgi Ertem
 • Saadet Arsan
J Curr Pediatr 2021; 19: 151-161 DOI: 10.4274/jcp.2021.0020
Is Intravenous Iron Treatment in Pediatric Patients Safe and Effective Enough?
 • Nihal Karadaş
 • Ersin Töret
 • Ulaş Karadaş
J Curr Pediatr 2022; 20: 168-173 DOI: 10.4274/jcp.2022.94940
Çocukluk Çağı Özofagus Darlıklarda Tekrarlanan Savary-Gilliard Buji Dilatasyonları Etkili Midir?
 • Veli Avci
 • Burcu Güven
J Curr Pediatr 2019; 17: 200-208 DOI: 10.4274/jcp.2019.0018
Adölesan Obezitesinin Elektrokardiyografi ve Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Yasin Akkuş
 • Saime Ergen Dibeklioğlu
 • Rahmi Özdemir
 • Veysel Nijat Baş
 • Muharrem Çiçek
J Curr Pediatr 2022; 20: 202-208 DOI: 10.4274/jcp.2022.90022
Gastro Özofageal Asit Reflünün Saptanmasında İmpedans ve pHmetre Tetkikleri Arasındaki Uyumsuzluk Nedeni: pH-Only Olayları
 • Ayşe Parlak
 • Hasan Doğruyol
J Curr Pediatr 2021; 19: 241-247 DOI: 10.4274/jcp.2021.0030
Dirençli Epilepsili Çocuklarda İlaç Dışı Tedavinin Etkinliği
 • Özge Vural
 • Ayse Serdaroglu
 • Aysegul Nese Citak Kurt
 • Tuğba Hirfanoğlu
 • Gökhan Kurt
J Curr Pediatr 2019; 17: 243-252 DOI: 10.4274/jcp.2019.0022
Çocuklarda Kortikosteroid Tedavisinin Kardiovasküler Yan Etkisi
 • Çelebi Kocaoğlu
J Curr Pediatr 2019; 17: 290-299 DOI: 10.4274/jcp.2019.0027
Obezojenik Çevre ve Sosyo-demografik Özelliklerin Çocukların Obezite Farkındalık Düzeylerine Etkisi
 • Arzu Sarıalioğlu
 • Sibel Küçükoğlu
 • Aynur Aytekin Özdemir
 • Semra Köse
 • Ayda Çelebioğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 292-302 DOI: 10.4274/jcp.2021.34603
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Diş Sağlığı Durumu ve Etkileyen Faktörler: Pilot Çalışma
 • Çiğdem Elbek Çubukçu
J Curr Pediatr 2021; 19: 338-343 DOI: 10.4274/jcp.2021.48243
Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromunda İndüksiyon Steroid Dozunun Klinik Seyire Etkileri
 • Sibel Yel
 • Neslihan Gunay
 • Ayşe Seda Pınarbaşı
 • Aynur Gencer Balaban
 • İsmail Dursun
 • Muammer Hakan Poyrazoglu
J Curr Pediatr 2020; 18: 411-420 DOI: 10.4274/jcp.2020.0036

Araştırma Makalesi

Gestasyonel Yaslari 32 Haftadan Küçük Dogan Prematürelerde Transportun Mortalite ve Morbiditeye Etkisi
 • Selahattin Katar
 • Dogan Yildiz
 • Abdülkadir Turgut
 • Mustafa Taskesen
 • Günay Saka
J Curr Pediatr 2014; 12: 16-19 DOI: 10.4274/jcp.70288

Diğer

Asilarin Yan Etkileri
 • Isik Yalçin
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Astimli Çocuklarda Inhale Steroid Tedavisinin Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi - POSTER: 5
 • Serdar Yilmaz
 • Gülnur Tokuç
 • Sedat Öktem
 • Gülnur Tokuç
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Demir Eksikligi Anemisi Tedavisinde Her Gün Verilen Fe +2 ile IntermitantVerilen Fe +2 Etkinliklerinin Degerlendirilmesi - POSTER: 8
 • Ali Sal
 • Meral Inalhan
 • Özlem Temel
 • Müjgan Oral
 • Serpil Degirmenci
 • Özlem Ünlütürk
 • Savas Inanhan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Çagi Dirençli Epilepsilerinde Topiramatin Etkinligi - POSTER: 11
 • Aysegül Cebe
 • Nedret Uran
 • Tülin Hizli
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Glukokortikoid Tedavisi Alan Hastalarda Fenobarbitalin Etkisi - POSTER: 22
 • Halil Saglam
 • Yasin Karali
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Karaciger Nakilli Çocuklarda Hiperürisemi Sikligi ve Kullanilan Immünsüpresiflerin Etkileri - POSTER: 46
 • Gökhan Tümgör
 • Murat Kiliç
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Tasli Yüzük ve Alyans Takmanin Çocuk Hastanesinde Hasta Bakimi Veren Hemsirelerin El Hijyenleri Üzerine Etkisi - Poster 15
 • Inci Yildirim
 • Ç. Barin
 • A. Bagdat
 • Gülten Seçmeer
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocuklarda Karaciger Nakli Öncesi Asilamanin Etkinligi ve Güvenilirligi - Poster 23
 • Gökhan Tümgör
 • Hasan Ali Yüksekkaya
 • Murat Çakir
 • Tijen Özacar
 • Murat Kiliç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Annenin Sigara Içmesinin Bebeklerin Büyümeleri ve Enfeksiyon Sikliklarina Etkisi - Poster 50
 • Gonca Yilmaz
 • H.Nur Peltek
 • Candemir Karacan
 • Kadriye Yurdakök
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çagi Hematolojik Hastaliklarinda Febril Nötropeni Ataklarinda Fungal Enfeksiyon Hizi, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55
 • Selin Aytaç
 • Sevgi Yetkin
 • Inci Yildirim
 • Mualla Çetin
 • Murat Tuncer
 • Gülten Seçmeer
 • A. Bülent Cengiz
 • Adem Kara
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çagi Hematolojik Hastaliklarinda Febril Nötropeni Ataklarinda Emprik Tedavide Piperasilin / Tazobaktam ve Amikasin Tedavisinin Karbapenem Tedavisi ile Karsilastirilmasi - Poster 56
 • Inci Yildirim
 • Selin Aytaç
 • Mualla Çetin
 • Murat Tuncer
 • Gülten Seçmeer
 • Sevgi Yetkin
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Tekrarlayan Hisiltisi Olan Çocuklarda Akut Atak Sirasinda Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1
 • Suna Asilsoy
 • Ertan Kayserili
 • Ilyas Yigit
 • Demet Tümay
 • Demet Can
 • Hursit Apa
 • Hasan Agin
 • Murat Hizarcioglu
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Ilkögretim Ögrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerinin Sagligi Gelistirme Davranislarina Etkisi - POSTER: 50
 • Hatice Yalçin
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0