Özgün Araştırma

Evaluation of Acute Organ Toxicity, Biochemical and Metabolic Changes in Pediatric Oncology Patients
 • Hasan Türkmen
 • Metin Demirkaya
 • Betül Sevinir
J Curr Pediatr 2023; 21: 34-42 DOI: 10.4274/jcp.2022.02170

Olgu Sunumu

Bir Olgu Eşliğinde Asetilsalisilik Asite Bağlı Karaciğer Toksisitesi Gelişen Akut Romatizmal Ateş Hastasına Yaklaşım
 • Osman Güvenç
 • Derya Çimen
 • Eyüp Aslan
 • Haldun Emiroğlu
 • Derya Arslan
 • Bülent Oran
J Curr Pediatr 2017; 15: 102-107 DOI: 10.4274/jcp.2017.0032

Diğer

Salisilatin Indükledigi Hepatotoksisite: Idiyosenkratik Bir Reaksiyon mu? - POSTER: 73
 • Selmin Karademir
 • Fulya Demirçeken
 • Hülya Nalçacioglu
 • Fatih Atik
 • Filiz Senocak
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0