Özgün Araştırma

Riketsli Olgularin Retrospektif Degerlendirilmesi
  • Muzaffer Ocak
  • Erdal Eren
  • Kenan Istanbullu
  • Halil Saglam
J Curr Pediatr 2011; 9: 75-78

Diğer

Ülkemiz Sorunu Olan Nutrisyonel Hipokalsemik Riketslerin Retrospektif Degerlendirilmesi - POSTER: 19
  • Ertan Kayserili
  • M.Hizarcioglu Hizarcioglu
  • Hursit Apa
  • Meral Torun Bayram
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hipokalsemi
  • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0