Özgün Araştırma

Riketsli Olgularin Retrospektif Degerlendirilmesi
 • Muzaffer Ocak
 • Erdal Eren
 • Kenan Istanbullu
 • Halil Saglam
J Curr Pediatr 2011; 9: 75-78
Evaluation of Clinical Characteristics of Vitamin D Dependent Rickets Type 1 (VDDR-1) Patients and Importance of Early Diagnosis
 • Ruken Yıldırım
 • Edip Ünal
 • Aysel Tekmenüray
J Curr Pediatr 2022; 20: 373-378 DOI: 10.4274/jcp.2022.66564

Diğer

Ülkemiz Sorunu Olan Nutrisyonel Hipokalsemik Riketslerin Retrospektif Degerlendirilmesi - POSTER: 19
 • Ertan Kayserili
 • M.Hizarcioglu Hizarcioglu
 • Hursit Apa
 • Meral Torun Bayram
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hipokalsemi
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0