Özgün Araştırma

Nöral Tüp Defektli Yenidoğanların Kısa Dönem Sonuçları
  • Salih Çağrı Çakır
  • Bayram Ali Dorum
  • Hilal Özkan
  • Özgür Taşkapılıoğlu
  • Nilgün Köksal
  • Rabia Tütüncü Toker
  • Mehmet Sait Okan
J Curr Pediatr 2018; 16: 117-126 DOI: 10.4274/jcp.2018.0026