Derleme

Antibiyotiklerin Farmakolojik Özelliklerinin Akilci Antibiyotik Kullanimindaki Önemi - Derleme
 • Mustafa K. Hacimustafaoglu
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Hemofagositik Lenfohistiyositozis - Derleme
 • Özcan Bör
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Çocukluk Çaginda \"Telekardiyografik Degerlendirme\" - Derleme
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2003; 1: 0-0
Tekrarlayan Aftöz Stomatit - Derleme
 • Sara Sebnem Kiliç
 • Tuna Demirbas
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Anafilaksi Nedenleri, Tanisi ve Tedavisi - Derleme
 • Özkan Karaman
 • Arzu Babayigit Hocaoglu
 • Duygu Ölmez
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Lenfoproliferatif Hastaliklar - Derleme
 • Yasin Karali
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çaginda Lenfadenomegaliler - Derleme
 • Birol Baytan
 • Ünsal Günay
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Endokrinoloji ve Nefroloji - Derleme
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Akut Romatizmal Atesli Çocuklarda Penisilin Tedavisi: Yan Etkileri, Malpraktis ve Anaflaktik Reaksiyon
 • Murat Çiftel
 • Ayse Süleyman
 • Halil Ertug
J Curr Pediatr 2015; 13: 31-39 DOI: 10.4274/jcp.46330
“Research Units on Pediatric Psychopharmacology and Psychosocial Interventions (RUPP) Autism Network” Tarafindan Otizmi Olan Çocuklarin Ailelerine Yönelik Olarak Gelistirilen Aile Egitimi Programi
 • Sevda Arslan
 • Yanki Yazgan
 • Aysegül Selcen Güler
J Curr Pediatr 2014; 12: 95-102 DOI: 10.4274/jcp.32042
Çocuklarda Agir Hipertansiyona Yaklasim
 • Muhammet Sükrü Paksu
 • Gökhan Kalkan
J Curr Pediatr 2011; 9: 133-136
Periyodik Ates, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Adenit Sendromu (PFAPA Sendromu) - Derleme
 • Aysel Zengin
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2009; 7: 147-150

Orijinal Makale

Eisenmenger Sendromlu Çocuk Hastalarin Telekardiyografi ve Elektrokardiyografi Bulgulari - Orijinal Arastirma
 • Evren Semizel
 • Dursun Alehan
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Rh Hemolitik Hastaliginda Intrauterin Transfüzyonun Neonatal Sonuçlara Etkisi - Özgün Arastirma
 • Merih Çetinkaya
 • Hilal Özkan
 • Nilgün Köksal
 • Handan Akkus
 • Yalçin Kimya
J Curr Pediatr 2010; 8: 1-6
Akut Tonsillofarenjitli Çocuklarda Grup A Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonu Sikligi - Özgün Arastirma
 • Nevin Cambaz
 • Emin Özkaya
 • Betül Sezgin
 • Özgül Yigit
 • Elif Ünver
 • Yesim Coskun
 • Nedim Samanci
J Curr Pediatr 2009; 7: 13-17
Poliklinik Basvurularinda Fizik Muayene Süresini Uzun Tutmak Antibiyotik Reçete Edilmesini Azaltiyor
 • Özge Serçe
 • Mustafa Bakir
J Curr Pediatr 2013; 11: 45-50 DOI: 10.4274/Jcp.11.03522
Tip Fakültesi Bünyesindeki Agiz ve Dis Sagligi Birimine Basvuran Çocuklarda Sosyodemografik Faktörlerin Dental Anksiyete Üzerine Etkisi - Özgün Arastirma
 • Çigdem Elbek Çubukçu
 • Ilker Ercan
J Curr Pediatr 2008; 6: 53-57
Laser Tedavisi Yapilan Prematüre Retinopatili Olgularin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlari - Özgün Arastirma
 • Meral Yildiz
 • Ahmet Tuncer Özmen
 • Ayse Tör Ayvaz
 • Özgür Yalçinbayir
 • Berkant Kaderli
 • Remzi Avci
 • Öner Gelisken
J Curr Pediatr 2009; 7: 62-67
Sekonder Osteoporozlu Çocuklarda Alendronat Tedavisinin Etkinligi - Özgün Arastirma
 • Halil Saglam
 • Erdal Eren
 • Esra Deniz Papatya Çakir
 • Evren Özboyaci
 • Ali Özboyaci
 • Taner Özgür
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2010; 8: 86-89
Pediatrik Behçet Hastalarinin Klinik ve Demografik Özellikleri - Özgün Arastirma
 • Hayriye Saricaoglu
 • Hatice Erdem
 • Semra Çikman Toker
 • Emel Bülbül Baskan
 • Ali Yücel
 • Sükran Tunali
J Curr Pediatr 2008; 6: 89-93
Çocukluk Çagi Benign Geçici Hiperfosfatazemisi - Orijinal Arastirma
 • Çigdem Arikan
 • Mehmet Tayip Arslan
 • Gökhan Tümgör
 • Murat Çakir
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2007; 5: 96-98
Gelisme Geriligi, Kronik Ishal veya Tekrarlayan Akciger Enfeksiyonu Nedeniyle Ter Testi Taramasi Sonrasi Tani Konan Kistik Fibrozisli Çocuklarin Klinik ve Demografik Özellikleri
 • Çapan Konca
 • Ali Günes
 • Velat Sen
 • Servet Yel
 • Ilyas Yolbas
 • Aydin Ece
 • Mehmet Fuat Gürkan
J Curr Pediatr 2013; 11: 96-101 DOI: 10.4274/Jcp.11.25743
Üçüncü Basamak Bir Saglik Kurulusunda Son 3 Yilda Izlenen Hipoksik Iskemik Ensefalopatili Olgular ve Kisa Dönem Klinik Seyirleri - Özgün Arastirma
 • Serkan Kemer
 • Ilhan Asya Tanju
 • Ferhan Karademir
 • Mustafa Kul
 • Cihan Meral
 • A. Baris Akcan
 • Ismail Göçmen
 • A. Baris Akcan
J Curr Pediatr 2010; 8: 100-104
Çocukluk Çagi Hodgkin Disi Lenfomalarinda Tanisal Özellikler - Özgün Arastirma
 • Betül Sevinir
 • Metin Demirkaya
J Curr Pediatr 2009; 7: 111-116
Çocuklarda pH Monitörizasyonu ile Gastroözofageal Reflü Hastaliginin Degerlendirilmesi - Özgün Arastirma
 • Gülin Erdemir
 • Taner Özgür
 • Yakup Canitez
 • Bülent Kayik
 • Ali Özboyaci
 • Tanju B. Özkan
J Curr Pediatr 2009; 7: 130-136

Özgün Araştırma

Çocuklarda Beta-Laktam Antibiyotiklere Aşırı Duyarlılık Şüphesi ve Çocuk Alerji Klinik Deneyimleri
 • Ayşegül Ertuğrul
 • Nevzat Başkaya
 • Saliha Esenboğa
 • Serap Özmen
J Curr Pediatr 2021; 19: 1-8 DOI: 10.4274/jcp.2021.0001
Kompanse Hipotiroidizmi Olan Bebeklerde Levotiroksin Tedavisinin Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
 • Ebru Barsal Çetiner
 • Özlem Turan
 • İsmail Çetiner
 • Sema Akçurin
 • Gayaz Akçurin
J Curr Pediatr 2022; 20: 1-9 DOI: 10.4274/jcp.2022.68815
COVID-19 Pozitif Semptomatik Çocukların D Vitamini Düzeyleri
 • Elif Söbü
 • Ayşe Karaaslan
 • Ceren Çetin
 • Yasemin Akın
J Curr Pediatr 2021; 19: 9-14 DOI: 10.4274/jcp.2021.0002
Çocuk Alerji Klinigi’nde Izlenen Anafilaksili Olgularin Özellikleri
 • Mahmut Dogru
 • Ilknur Bostanci
 • Serap Özmen
 • Tayfur Ginis
 • Handan Duman Senol
J Curr Pediatr 2017; 15: 12-18 DOI: 10.4274/jcp.2017.0003
Alti Aylik ALL Tedavisinin 1-3 Yaslarindaki Çocuklarda Psikososyal Gelisim ve Duygu Durumu Üzerindeki Etkileri
 • Arzu Kantarcioglu
 • Melike Evim Sezgin
 • Birol Baytan
J Curr Pediatr 2012; 10: 13-16
Türkiye’de Üçüncül Bir Merkezden Duchenne ve Becker Müsküler Distrofili Hastaların Klinik Özellikleri ve Yaşam Kalitesi
 • Özlem Yayıcı Köken
 • Özge Kucur
 • Candan Taşkıran
 • Ülkühan Öztoprak
 • Çiğdem Genç Sel
 • Erhan Aksoy
 • Ayse Aksoy
 • Tamer Yoldaş
 • Deniz Yüksel
J Curr Pediatr 2021; 19: 15-22 DOI: 10.4274/jcp.2021.0003
Spinal Musküler Atrofi Olgularinin Klinik Özellikleri
 • Mehmet Canpolat
 • Ayse Kaçar Bayram
 • Oguzhan Bahadir
 • Hüseyin Per
 • Hakan Gümüs
 • Munis Dundar
 • Sefer Kumandas
J Curr Pediatr 2016; 14: 18-22 DOI: 10.4274/jcp.95866
Adolesanlarda Epileptik Nonepileptik Olayların Ayrımında Elektroensefalografinin Yeri: Bir Pediatrik Nöroloji Merkezinin Üç Yıllık Deneyimi
 • Tülay Kamaşak
 • Betül Diler Durgut
 • Elif Acar Arslan
 • Sevim Şahin
 • Beril Dilber
 • Tuğba Kurt
 • Ali Cansu
J Curr Pediatr 2018; 16: 19-30 DOI: 10.4274/jcp.2018.0018
Göğüs Duvarı Deformitesi Olan Çocukların Demografik, Klinik ve Ekokardiyografik Özellikleri
 • Eyüp Aslan
 • Ahmet Sert
 • Fatih Şap
 • Ebru Aypar
 • Dursun Odabaş
J Curr Pediatr 2017; 15: 37-41 DOI: 10.4274/jcp.2017.0013
Mukopolisakkaridozlarda Kardiyak Tutulum - Özgün Arastirma
 • Kadir Babaoglu
 • Gamze Özsoy
 • Köksal Binnetoglu
J Curr Pediatr 2010; 8: 48-51
Assessing How Pediatricians, General Practitioners and Family Physicians Take an Approach to Seizure in Children
 • Emine Tekin
 • Betül Diler Durgut
 • Ilgım Yaman
J Curr Pediatr 2022; 20: 54-61 DOI: 10.4274/jcp.2022.54926
Could Vaccine Hesitancy be a Global Health Threat After Pandemics?: A Observational Study at Early Phase of COVID-19 Pandemic in 2020
 • Fırat Erdoğan
J Curr Pediatr 2022; 20: 62-69 DOI: 10.4274/jcp.2021.91668
Türkiye’nin Kuzeybatisindaki Pediatrik Yas Grubunda Delici Göz Yaralanmalari Demografisi
 • Sertaç Argun Kivanç
 • Berna Akova Budak
 • Ahmet Tuncer Özmen
 • Meral Yildiz
 • Mediha Tok Çevik
 • Nagihan Amuk Hamidi
J Curr Pediatr 2016; 14: 104-109 DOI: 10.4274/jcp.63935
Türkiye’deki Yenidoğan Hekimlerinin Klinik Ultrasonografi Kullanımı ve Bakışının Değerlendirildiği Ulusal Anket Çalışması
 • Burak Ceran
 • Ufuk Çakır
 • Yavuzalp Solak
 • Cüneyt Tayman
J Curr Pediatr 2021; 19: 113-120 DOI: 10.4274/jcp.2021.0016
Osteogenezis Imperfektali Hastalarda Bifosfonatlarin Etkinligi
 • Erdal Eren
 • Sahin Sincar
 • Esra Deniz Papatya Çakir
 • Halil Saglam
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2011; 9: 122-126
Erdemli Devlet Hastanesi’nde Dünyaya Gelen Saglikli Yenidoganlarda Ultrasonografi ile Ölçülen Normal Tiroid Bezi Boyutlarinin Analizi
 • Alper Akça
 • Gülhan Orekici
 • Tansu Pinarbasili
 • Hüseyin Yalçin
 • Baris Ten
J Curr Pediatr 2014; 12: 135-139 DOI: 10.4274/jcp.94914
Pediatri Asistanlarinin ve Tip Ögrencilerinin ‘‘Çocuk ve Ölüm’’ ile Ilgili Tutumlarinin Degerlendirilmesi
 • Meltem Kivilcim
 • Derya Gümüs Dogan
 • Sinem Kortay Canaloglu
 • Mahir Serbes
J Curr Pediatr 2014; 12: 144-150 DOI: 10.4274/jcp.25348
Serum Mindin, Nephrin and Podocalyxin Levels in Patients with Type 1 Diabetes: Are These New Markers to Detect the Development of Nephropathy?
 • Irmak Tanal Şambel
 • Erdal Eren
 • Cengiz Bozyigit
 • Emre Sarandöl
J Curr Pediatr 2022; 20: 147-154 DOI: 10.4274/jcp.2022.34635
Mukopolisakkaridozlu Hastalarda Ekokardiyografi ve Holter Elektrokardiyografi Bulgularinin Incelenmesi
 • Bedri Aldudak
 • Mehmet Nuri Özbek
 • Hüseyin Demirbilek
 • Semra Saygi
 • Muhittin Çelik
 • Murat Kangin
J Curr Pediatr 2015; 13: 165-170 DOI: 10.4274/jcp.43433
Ekstrakraniyal Malign Germ Hücreli Tümör Tanılı Hastaların Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları; 20 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
 • Funda Tayfun Küpesiz
 • Gülen Tüysüz
 • Ayşe Nur Akınel
 • Ayşegül Tekneci
 • Ayşe Çiğdem Sivrice
 • Mustafa Melikoglu
 • Hadice Elif Pestereli
 • Osman Alphan Küpesiz
 • Elif Güler
J Curr Pediatr 2021; 19: 176-184 DOI: 10.4274/jcp.2021.0023
Çocukluk Çaginda Portal Hipertansiyon: Iki Merkez Deneyimi ve Literatür Incelemesi
 • Yeliz Çagan Appak
 • Fatih Ünal
 • Erhun Kasirga
J Curr Pediatr 2015; 13: 177-182 DOI: 10.4274/jcp.84856
Investigating the Association Between Internet Addiction, Depression, Social Phobia, Social Anxiety and Psychiatric Disorders Among Secondary Education Students in Turkey
 • Eren Yıldız
 • Zeynep Savaş Şen
 • Selim Günüç
 • Bülent Alioğlu
 • Arzu Yılmaz
J Curr Pediatr 2022; 20: 181-187 DOI: 10.4274/jcp.2022.33716
Koledok Kisti Ön Tanısı Konan Çocuklarda Görüntüleme Modalitelerine İlişkin Tanısal Uyumsuzluk Temelli Çıkarımlar: Klinik Deneyim ve Literatür Taraması
 • Esra Ozcakir
 • Mete Kaya
J Curr Pediatr 2021; 19: 185-192 DOI: 10.4274/jcp.2021.0024
Malpraktis İddiaları ile Değerlendirilen Yenidoğan Hemorajik Hastalık Olguları
 • Nicel Yıldız Silahlı
 • Kağan Gürpınar
 • Hızır Aslıyüksek
 • Tülin Tiraje Celkan
J Curr Pediatr 2022; 20: 197-201 DOI: 10.4274/jcp.2022.26213
Çocukluk Çağı Özofagus Darlıklarda Tekrarlanan Savary-Gilliard Buji Dilatasyonları Etkili Midir?
 • Veli Avci
 • Burcu Güven
J Curr Pediatr 2019; 17: 200-208 DOI: 10.4274/jcp.2019.0018
Adölesan Obezitesinin Elektrokardiyografi ve Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Yasin Akkuş
 • Saime Ergen Dibeklioğlu
 • Rahmi Özdemir
 • Veysel Nijat Baş
 • Muharrem Çiçek
J Curr Pediatr 2022; 20: 202-208 DOI: 10.4274/jcp.2022.90022
Why to Use Intraluminal Impedance in the Evaluation of Children with Repaired Esophageal Atresia
 • Ersin Gümüş
 • Asuman Nur Karhan
 • Numan Demir
 • Tutku Soyer
 • Hasan Özen
 • Feridun Cahit Tanyel
J Curr Pediatr 2022; 20: 209-220 DOI: 10.4274/jcp.2022.59219
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİ ve DİSMORFOLOJİNİN İNCELENMESİ
 • Dilşad Yıldız Miniksar
J Curr Pediatr 2020; 18: 220-236 DOI: 10.4274/jcp.2020.0020
Aşırı Prematüre Bebeklerde Mortalite Öngörüsünde Umbilikal Kord Kan Gazı Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Duran Yıldız
 • Ufuk Çakır
 • Ali Ulaş Tuğcu
 • Cüneyt Tayman
J Curr Pediatr 2022; 20: 221-228 DOI: 10.4274/jcp.2022.09821
Evaluation of Swallowing Dysfunction in Children with Recurrent Respiratory Symptoms
 • Emine Gülşah Torun
 • Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
 • Ayşe Akkuş
 • Ömer Faruk Yaşaroğlu
 • Selen Serel Arslan
 • Numan Demir
J Curr Pediatr 2022; 20: 229-236 DOI: 10.4274/jcp.2022.87262
GENETIK DEĞIŞTIRICILERIN BETA TALASEMI MAJOR VE INTERMEDIA KLINIĞINE ETKILERI
 • Yöntem Yaman
 • Özgür Cartı
 • Gulcihan Özek
 • Huseyin Onay
 • Berna Atabay
 • Canan Vergin
J Curr Pediatr 2020; 18: 237-250 DOI: 10.4274/jcp.2020.0021
Gastro Özofageal Asit Reflünün Saptanmasında İmpedans ve pHmetre Tetkikleri Arasındaki Uyumsuzluk Nedeni: pH-Only Olayları
 • Ayşe Parlak
 • Hasan Doğruyol
J Curr Pediatr 2021; 19: 241-247 DOI: 10.4274/jcp.2021.0030
Dirençli Epilepsili Çocuklarda İlaç Dışı Tedavinin Etkinliği
 • Özge Vural
 • Ayse Serdaroglu
 • Aysegul Nese Citak Kurt
 • Tuğba Hirfanoğlu
 • Gökhan Kurt
J Curr Pediatr 2019; 17: 243-252 DOI: 10.4274/jcp.2019.0022
HEMOFİLİK ÇOCUKLARDA KAS İSKELET SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN ve İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Büşra Demir
 • Zuhal Keskin Yildirim
 • Suat Eren
 • Mustafa Büyükavcı
J Curr Pediatr 2020; 18: 263-275 DOI: 10.4274/jcp.2020.0023
Çocuklarda Semptomatik ve Asemptomatik COVID-19’un Demografik ve Klinik Bulguları
 • Binnaz Çelik
 • Murat Doğan
 • Doğan Bahadır İnan
 • Süleyman Sunkak
 • Esma Saatçi
 • Filiz Tubaş
J Curr Pediatr 2021; 19: 280-284 DOI: 10.4274/jcp.2021.47640
Obezojenik Çevre ve Sosyo-demografik Özelliklerin Çocukların Obezite Farkındalık Düzeylerine Etkisi
 • Arzu Sarıalioğlu
 • Sibel Küçükoğlu
 • Aynur Aytekin Özdemir
 • Semra Köse
 • Ayda Çelebioğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 292-302 DOI: 10.4274/jcp.2021.34603
Nötrofil/Lenfosit Oranı, RDW, RPR, MPV ve MPR Hemogram İndekslerinin Febril Nöbet Tanısına Katkısı
 • Turgay Çokyaman
 • Tolga Kasap
J Curr Pediatr 2020; 18: 346-357 DOI: 10.4274/jcp.2020.0031
Çocuk ve Adolesanlarda Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesi: Türkiyede Çok Merkezli Çalışma
 • Emel Hatun Aytaç Kaplan
 • Aydilek Dağdeviren Çakır
 • İhsan Esen
 • Emine Demet Akbaş
 • Eda Çelebi Bitkin
 • Nesibe Akyürek
 • Bahar Özcabı
 • Suna Kılınç
 • Birgül Kırel
 • Deniz Okdemir
 • Olcay Evliyaoğlu
 • Mehmet Keskin
J Curr Pediatr 2021; 19: 354-362 DOI: 10.4274/jcp.2021.43926
Geç Preterm ve Term Yenidoğanlarda Yenidoğanın Geçici Takipnesi Gelişimi ile Kortizol, Epinefrin ve Tiroid Hormonları Düzeyleri Arasındaki İlişki
 • Cemile Mukadder Özkılınç
 • Emine Esin Yalınbaş
J Curr Pediatr 2020; 18: 358-369 DOI: 10.4274/jcp.2020.0032
Çocuklarda Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi: Tek Merkez Deneyimi
 • Pınar Şimşek Onat
 • Duygu Demirtaş
 • Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen
 • Ersin Gümüş
 • İnci Nur Saltık Temizel
 • Hasan Özen
 • Hülya Demir
 • Erkan Parlak
J Curr Pediatr 2021; 19: 373-378 DOI: 10.4274/jcp.2021.94803
IgA Vaskuliti Tanılı Olgularda Klinik ve Hematolojik Parametrelerin İlişkisi
 • Arife Uslu Gökceoğlu
 • Meliha Sevim
 • Sema Nilay Abseyi
J Curr Pediatr 2020; 18: 390-402 DOI: 10.4274/jcp.2020.0034
Çocukluk Çağı Kraniyofaringiyoma Olgularının Klinik ve Laboratuvar Bulguları
 • Elif Söbü
 • Erdal Eren
 • Betül Sevinir
 • M. Özgür Taşkapılıoğlu
 • Ömer Tarım
J Curr Pediatr 2020; 18: 403-410 DOI: 10.4274/jcp.2020.0035
Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromunda İndüksiyon Steroid Dozunun Klinik Seyire Etkileri
 • Sibel Yel
 • Neslihan Gunay
 • Ayşe Seda Pınarbaşı
 • Aynur Gencer Balaban
 • İsmail Dursun
 • Muammer Hakan Poyrazoglu
J Curr Pediatr 2020; 18: 411-420 DOI: 10.4274/jcp.2020.0036

Olgu Sunumu

Bir Çocukta Toraks Içinde Mide Perforasyonu
 • Mithat Günaydin
 • B.Dilek Demirel
 • A.Tugçe Bozkurter
 • Ender Aritürk
 • Riza Rizalar
 • Ferit Bernay
J Curr Pediatr 2012; 10: 36-39
Hipotiroidi ve Kas Psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne Sendromu - Olgu Sunumu
 • Tolga Altug Sen
 • Resit Köken
 • Hamide Melek
 • Tevfik Demir
 • Özlem Güraksin
 • Hafza Uçar
 • Gülay Gün
 • Faruk Alpay
J Curr Pediatr 2009; 7: 37-40
Greig Sefalopolisindaktili Sendromu: Bir Olgu Sunumu
 • Ali Karaman
 • Hasan Kahveci
 • Fuat Laloglu
J Curr Pediatr 2011; 9: 47-49
Süt Çocugunda Kalp Yetersizligi ile Basvuran Dilate Kardiyomiyopatinin Düzeltilebilir Bir Nedeni: ALCAPA Sendromu
 • Osman Güvenç
 • Murat Saygi
 • Erkut Öztürk
 • Alper Güzeltas
J Curr Pediatr 2017; 15: 47-50 DOI: 10.4274/jcp.2017.0007
Nadir Bir Damar Anomalisi: Izole Dogumsal Vena Kava Superiyor Darligi
 • Alper Hazim Gürsu
 • Birgül Varan
 • Ilkay Erdogan
 • Ayla Oktay
J Curr Pediatr 2014; 12: 48-50 DOI: 10.4274/jcp.22931
Yanlis Tani Almis Intrakraniyal Tüberkülom
 • Ömer Kiliç
 • Olcay Ünver
 • Sibel Laçinel
 • Zehra Isik Hasiloglu
 • Serap Uysal
 • Haluk Çokugras
 • Yildiz Camcioglu
 • Necla Akçakaya
J Curr Pediatr 2015; 13: 72-76 DOI: 10.4274/jcp.36844
Nörofibromatozis Tip 1 ve Subakut Sklerozan Panensefalit: Nadir Bir Birliktelik - Olgu Sunumu
 • Safa Baris
 • Dilfuza Fakhratova
 • Mine Özdil
 • Serap Uysal
J Curr Pediatr 2008; 6: 83-85
Proteinüri ile Izlenen Bir Jeune Sendromu Olgusu
 • Nurcan Cengiz
 • Buket Kiliçaslan
 • Tuba Canpolat
 • Senay Demir
 • Aytül Noyan
J Curr Pediatr 2013; 11: 88-91 DOI: 10.4274/Jcp.11.09797
Ikizlerde Spondiloepifizyal Displazi Tarda
 • Ferhat Çekmez
 • Mustafa Özgür Pirgon
 • Ilhan Asya Tanju
J Curr Pediatr 2011; 9: 97-99
Adrenal Tutulumu Olan Hodgkin Lenfomali Bir Olguda Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografi-Bilgisayarli Tomografinin Tanisal Degeri
 • Dogan Köse
 • Yavuz Köksal
J Curr Pediatr 2016; 14: 100-103 DOI: 10.4274/jcp.96168
Konjenital Toksoplazma Enfeksiyonu: Hidrosefalinin Nadir Bir Nedeni
 • Onur Balci
 • Sedat Isikay
J Curr Pediatr 2014; 12: 112-115 DOI: 10.4274/jcp.39974
Neonatal Nonketotik Hiperglisinemi: Iki Olgu Sunumu
 • Yalçin Çelik
 • Selvi Gülasi
 • Aytug Atici
 • Mustafa Kömür
 • Ali Haydar Turhan
 • Ergül Bolat
J Curr Pediatr 2011; 9: 137-140
Anafilaksiyi Taklit Eden Ilaç Reaksiyonu: Lokal Anestezik Nörotoksisitesi
 • Deniz Özçeker
 • Zeynep Tamay
 • Nermin Güler
J Curr Pediatr 2015; 13: 151-154 DOI: 10.4274/jcp.21033
Yutma Güçlügünün Sik Düsünülmeyen Tanisi; Eozinofilik Özofajit
 • Mehmet Agin
 • Gökhan Tümgör
 • Nilgün Uyduran Ünal
 • Serdar Iskit
 • Figen Doran
J Curr Pediatr 2015; 13: 155-158 DOI: 10.4274/jcp.84755