Derleme

Çocukluk Çaginda Astim ve Gida Alerjileri
 • Arzu Babayigit Hocaoglu
J Curr Pediatr 2014; 12: 26-30 DOI: 10.4274/jcp.00719

Orijinal Makale

Nekrotizan Enterokolitli Prematüre Bebeklerin Degerlendirilmesi - Özgün Arastirma
 • Hilal Özkan
 • Merih Çetinkaya
 • Nilgün Köksal
 • Evren Özboyaci
 • Ali Özboyaci
 • Senay Yapici
J Curr Pediatr 2010; 8: 56-62
Clinical Outcomes of Acute Renal Failure in Children - Original Article
 • Osman Dönmez
 • Oguzhan Durmaz
J Curr Pediatr 2009; 7: 57-61
Üçüncü Basamak Bir Saglik Kurulusunda Son 3 Yilda Izlenen Hipoksik Iskemik Ensefalopatili Olgular ve Kisa Dönem Klinik Seyirleri - Özgün Arastirma
 • Serkan Kemer
 • Ilhan Asya Tanju
 • Ferhan Karademir
 • Mustafa Kul
 • Cihan Meral
 • A. Baris Akcan
 • Ismail Göçmen
 • A. Baris Akcan
J Curr Pediatr 2010; 8: 100-104

Olgu Sunumu

D-Dimer Düzeyinin Akut Infantil Hemorajik Ödemde Prognostik Önemi
 • Öner Özdemir
 • Osman Avci
 • Ilke Mungan Akin
 • Derya Büyükkayhan
J Curr Pediatr 2016; 14: 142-146 DOI: 10.4274/jcp.69775

Özgün Araştırma

Yenidogan Yogun Bakim Ünitemizde Izlenen Konjenital Kalp Hastaliklari: Sikligi, Risk Faktörleri ve Prognoz
 • Ipek Güney Varal
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Özlem Bostan
 • Isik Senkaya Siginak
 • Onur Bagci
 • Pelin Dogan
 • Fahrettin Uysal
J Curr Pediatr 2015; 13: 159-164 DOI: 10.4274/jcp.18291
İnek Sütü Alerjisi Olan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Hülya Poyraz Efe
 • Yakup Canıtez
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2021; 19: 379-386 DOI: 10.4274/jcp.2021.55477