Olgu Sunumu

Osteopetrorikets: Olgu Sunumu - Poster 3
 • Emine Polat
 • Benal Kunak
 • Tekin Nacaroglu
 • Cengiz Kara
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Hipofosfatemik Rikets ve Baker Kisti: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 3
 • Yasar Sen
 • Saadet Akarsu
 • Yasar Dogan
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Infantil Osteopetrozis ve Rikets Birlikteligi: Olgu Sunumu
 • Yasemin Sancak
 • Deniz Çakir
 • F. Deniz Aygün
 • Erdal Eren
 • Ömer Faruk Tarim
 • Solmaz Çelebi
J Curr Pediatr 2012; 10: 40-43
Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Vitamin D Eksikligi
 • Erdal Eren
 • Mahmut Abuhandan
 • Bülent Güzel
 • Bülent Koca
 • Osman Baspinar
J Curr Pediatr 2015; 13: 143-146 DOI: 10.4274/jcp.08370

Özgün Araştırma

Riketsli Olgularin Retrospektif Degerlendirilmesi
 • Muzaffer Ocak
 • Erdal Eren
 • Kenan Istanbullu
 • Halil Saglam
J Curr Pediatr 2011; 9: 75-78

Olgu Sunumu

A Novel PHEX Mutation in A Case Followed Up with A Diagnosis of X-linked Hypophosphatemic Rickets
 • Özgecan Demirbaş
 • Erdal Eren
 • Yasemin Denkboy Öngen
 • Şebnem Özemri Sağ
 • Hakan Gürkan
 • Şehime Gülsün Temel
J Curr Pediatr 2023; 21: 98-101 DOI: 10.4274/jcp.2022.83435

Diğer

Ülkemiz Sorunu Olan Nutrisyonel Hipokalsemik Riketslerin Retrospektif Degerlendirilmesi - POSTER: 19
 • Ertan Kayserili
 • M.Hizarcioglu Hizarcioglu
 • Hursit Apa
 • Meral Torun Bayram
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Olgularla Rikets - POSTER: 20
 • Ertan Kayserili
 • Hursit Apa
 • Murat Hizarcioglu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Rikets
 • Behzat Özkan
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Konjenital Riketsli Iki Olgu - POSTER: 2
 • Sit Uçar
 • Pelin Zorlu
 • Iclal Bayhan
 • Isil Yildirim
 • Cengiz Kara
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0