Derleme

Tip 1 Diyabet - Derleme
 • Ece Böber
 • Atilla Büyükgebiz
J Curr Pediatr 2007; 5: 1-10
Tip 1 Diyabetin Uzun Dönem Izlemi - Derleme
 • Ayhan Abaci
 • Ece Böber
 • Atilla Büyükgebiz
J Curr Pediatr 2008; 6: 111-118

Orijinal Makale

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörler - Özgün Arastirma
 • Seher Çakir
 • Halil Saglam
 • Taner Özgür
 • Erdal Eren
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2010; 8: 7-19
Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarin Retinal Doppler Ultrasonografi Bulgulari ve Homosistein Düzeyleri - Özgün Arastirma
 • Tolga Altug Sen
 • Aysegül Bükülmez
 • Resit Köken
 • Hamide Melek
 • Tevfik Demir
 • Ramazan Albayrak
 • Bumin Degirmenci
 • Murat Acar
J Curr Pediatr 2008; 6: 19-25
Tip 1 Diyabetli Kiz Olgularda Glisemik Kontrolün Plazma Ghrelin ve Serum IGF-1 Düzeylerine Etkisi - Özgün Arastirma
 • Tolga Altug Sen
 • Resit Köken
 • Tevfik Demir
 • Aysegül Bükülmez
J Curr Pediatr 2009; 7: 104-110

Özgün Araştırma

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanida Diyabetik Ketoasidoz Sikligi ve Iliskili Faktörler - Özgün Arastirma
 • Korcan Demir
 • Muammer Büyükinan
 • Ceyhun Dizdarer
 • Damla Göksen Simsek
 • Samim Özen
 • Gülgün Asar
 • Sule Can
 • Ayça Altincik
 • Bayram Özhan
 • Betül Ersoy
 • Ece Böber
 • Sükran Darcan
J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55
Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanısı ile İzlenmekte Olan Hastaların Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Ensar Duras
 • Diğdem Bezen
 • Ozan Özkaya
 • Hasan Dursun
J Curr Pediatr 2018; 16: 72-85 DOI: 10.4274/jcp.2018.0022
Diyabetik Ketoasidozla Basvuran Çocuk Olgularin Degerlendirilmesi
 • Ekrem Koyuncu
 • Halil Saglam
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2016; 14: 116-123 DOI: 10.4274/jcp.85698
TİP 1 DİYABETLİ HASTALARDA OTOİMMÜN TİROİD HASTALIĞI SIKLIĞI
 • Edip Unal
 • Meliha Demiral
 • Murat Öcal
 • Birsen Baysal
 • Mehmet Nuri Ozbek
J Curr Pediatr 2020; 18: 251-262 DOI: 10.4274/jcp.2020.0022

Orjinal Makale

Tip 1 Diyabetli Ailelerin “Flash Glucose Monitoring” Deneyimleri
 • Erdal Eren
 • Ömer Tarım
J Curr Pediatr 2017; 15: 52-59 DOI: 10.4274/jcp.2017.0026