Olgu Sunumu

Tiroid Hormonlarina Kismi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19
 • Halil Saglam
 • Zuhal Karali
 • Yasin Karali
 • Erdal Eren
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Hipotiroidi ve Kas Psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne Sendromu - Olgu Sunumu
 • Tolga Altug Sen
 • Resit Köken
 • Hamide Melek
 • Tevfik Demir
 • Özlem Güraksin
 • Hafza Uçar
 • Gülay Gün
 • Faruk Alpay
J Curr Pediatr 2009; 7: 37-40
Çocukluk Çaginda Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni Paratiroid Adenomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Ahmet Anik
 • Gönül Çatli
 • Pinar Edem
 • Özlem Bag
 • Ayhan Abaci
 • Ece Böber
J Curr Pediatr 2014; 12: 107-111 DOI: 10.4274/jcp.30602
Collodion Bebek ve Konjenital Hipotiroidizm Birlikteligi: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Hamide Melek
 • Tolga Altug Sen
 • Resit Köken
 • Tevfik Demir
J Curr Pediatr 2007; 5: 118-120
Subklinik Hipotiroidide Nöropsikolojik Bulgular: Bir Olgu Sunumu
 • Selma Tural Hesapçioglu
 • Sevim Özmen
J Curr Pediatr 2013; 11: 146-149 DOI: 10.4274/Jcp.11.76476

Özgün Araştırma

Kompanse Hipotiroidizmi Olan Bebeklerde Levotiroksin Tedavisinin Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
 • Ebru Barsal Çetiner
 • Özlem Turan
 • İsmail Çetiner
 • Sema Akçurin
 • Gayaz Akçurin
J Curr Pediatr 2022; 20: 1-9 DOI: 10.4274/jcp.2022.68815
Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Sonuçlari
 • Pelin Dogan
 • Onur Bagci
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Ipek Güney Varal
 • Erdal Eren
 • Cansu Canbolat
 • Halil Saglam
J Curr Pediatr 2016; 14: 10-17 DOI: 10.4274/jcp.73644
Subklinik Hipotiroidisi Olan Obez Çocuk ve Adölesanlarda Lipid Metabolizması Anormallikleri
 • Birgül Kırel
 • İlhan Hazer
 • Hilmi Onur Kabukçu
 • Murat Yağcı
 • Zeynep Ertürk
 • Gonca Kılıç Yıldırım
J Curr Pediatr 2021; 19: 100-105 DOI: 10.4274/jcp.2020.0014
Erdemli Devlet Hastanesi’nde Dünyaya Gelen Saglikli Yenidoganlarda Ultrasonografi ile Ölçülen Normal Tiroid Bezi Boyutlarinin Analizi
 • Alper Akça
 • Gülhan Orekici
 • Tansu Pinarbasili
 • Hüseyin Yalçin
 • Baris Ten
J Curr Pediatr 2014; 12: 135-139 DOI: 10.4274/jcp.94914
TİP 1 DİYABETLİ HASTALARDA OTOİMMÜN TİROİD HASTALIĞI SIKLIĞI
 • Edip Unal
 • Meliha Demiral
 • Murat Öcal
 • Birsen Baysal
 • Mehmet Nuri Ozbek
J Curr Pediatr 2020; 18: 251-262 DOI: 10.4274/jcp.2020.0022
Çocuk ve Adolesanlarda Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesi: Türkiyede Çok Merkezli Çalışma
 • Emel Hatun Aytaç Kaplan
 • Aydilek Dağdeviren Çakır
 • İhsan Esen
 • Emine Demet Akbaş
 • Eda Çelebi Bitkin
 • Nesibe Akyürek
 • Bahar Özcabı
 • Suna Kılınç
 • Birgül Kırel
 • Deniz Okdemir
 • Olcay Evliyaoğlu
 • Mehmet Keskin
J Curr Pediatr 2021; 19: 354-362 DOI: 10.4274/jcp.2021.43926
Geç Preterm ve Term Yenidoğanlarda Yenidoğanın Geçici Takipnesi Gelişimi ile Kortizol, Epinefrin ve Tiroid Hormonları Düzeyleri Arasındaki İlişki
 • Cemile Mukadder Özkılınç
 • Emine Esin Yalınbaş
J Curr Pediatr 2020; 18: 358-369 DOI: 10.4274/jcp.2020.0032
Çocukluk Çağı Kraniyofaringiyoma Olgularının Klinik ve Laboratuvar Bulguları
 • Elif Söbü
 • Erdal Eren
 • Betül Sevinir
 • M. Özgür Taşkapılıoğlu
 • Ömer Tarım
J Curr Pediatr 2020; 18: 403-410 DOI: 10.4274/jcp.2020.0035
Obez Çocuk ve Ergenlerde D Vitamini ve Tiroid Fonksiyonlarının Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Selma Tunç
 • Meliha Demiral
J Curr Pediatr 2020; 18: 421-433 DOI: 10.4274/jcp.2020.0037

Orijinal Makale

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda Ilk Tanidaki Tiroid Fonksiyon Anormallikleri: Kalici mi? Geçici mi? - Özgün Arastirma
 • Serap Semiz
 • Masallah Candemir
 • Tugrul Karakus
J Curr Pediatr 2008; 6: 5-9
Guatrli Çocuklarin Degerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçlari - Özgün Arastirma
 • Yasin Karali
 • Halil Saglam
 • Kadri Kamber
 • Zuhal Karali
 • Deniz Sigirli
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2008; 6: 10-18
Konjenital Hipotiroidili Olgularin Degerlendirilmesi: Ulusal Tarama Programinin Etkisi
 • Erdal Eren
 • Halil Saglam
 • Aysel Zengin
 • Yahya Gül
 • Taner Özgür
 • Esra Deniz P. Çakir
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2011; 9: 28-33

Derleme

Konjenital Hipotiroidizm - Derleme
 • Ali Atas
 • Alpay Çakmak
 • Hikmet Karazeybek
J Curr Pediatr 2007; 5: 70-76
Pediatride Hiperparatiroidizm - Derleme
 • Özgür Pirgon
 • Mehmet Emre Atabek
J Curr Pediatr 2007; 5: 114-1117

Diğer

Bursa’da Konjenital Hipotiroidizm Taramasi - POSTER: 18
 • Ömer Tarim
 • Halil Saglam
 • L. Büyükuysal
 • Nilgün Köksal
 • Ilker Ercan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hipotiroidizm
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Hipertiroidizm
 • Bilgin Yüksel
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Basi Epifiz Kaymasi Birlikteligi Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14
 • Ayhan Abaci
 • M. Emre Tasçilar
 • Z. Ünsal Coskun
 • Cemil Yildiz
 • Ediz Yesilkaya
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0